Home

Dikt med analyse

Norsk diktanalyse - Studienett

redegjøre kort for diktet; analysere innholdet og temaet; tolke diktets tema og budskap; Det er viktig å vise at du forstår diktet. Husk derfor å lese diktet grundig innen du går i gang med analysen din! Diktanalyse på eksamen. På Vg3 skal du opp til eksamen i norsk. Du blir ofte bedt om å analysere et dikt på skriftlig eksamen i norsk Vi må alltid begrunne påstandene våre om diktet, med noe vi finner i selve teksten. Å skrive en dikttolkning er å skrive en artikkel - en argumenterende tekst - hvor vi liksom beviser tolkningen vår. Her må vi bruke faglig analyse og argumentasjon, og ikke minst trekke fram konkrete eksempler og sitater fra diktet

Analyse av dikta Fanfare og Landskap med gravemaskiner av Rolf Jacobsen. Dikta Fanfare og Landskap med gravemaskiner er skrivne av lyrikaren Rolf Jacobsen (1907-1994), ein av dei første modernistane i norsk lyrikk. Landskap med gravemaskiner er eit dikt med modernistiske trekk Presenter diktet: Skriv hva diktet heter (tittel), hvem som har skrevet det (forfatter), når det ble skrevet og eventuell bakgrunn for diktet. Noen dikt blir, som dere har lært, skrevet til spesielle anledninger - enten i forfatterens liv eller i forbindelse med dramatiske hendelser Diktet kan med andre ord, deles i tre deler hvor hver del utgjøres av en observasjon, konklusjon og værskildring. «Jeg ser på de høye huse», «Dette er altså jorden» og «De gråblå skyer samler seg []» De to siste strofene derimot bryter opp regelmessigheten i diktet, og innholdet på siste strofe oppsummerer diktet

Flere gode poeng, og en særlig god innledning. Jeg savner litt tydeligere analyse av metaforene og symbolene i diktet, med konkrete eksempler annet enn Gyldenlakken og Rosen Men ellers ser du motiv, tematikk og strofeoppbygning på en klargjørende måte Studentene som er ukjente eller ubehagelige med poesi, kjemper ofte for å forstå nye dikt. I mange tilfeller vet studentene ikke hvordan man skal analysere et dikt, enn si de mest effektive trinnene for å nærme seg et utfordrende dikt. Når dette er tilfelle, kan enkle mnemonic-enheter som SMILE hjelpe dem med å komme i gang I analysen må vi se på både språket og formen diktet har fått. Når vi lærer oss å analysere dikt, blir vi mer bevisste lesere. Vi forstår bedre hvordan dikteren bruker språket for å vekke tanker og følelser, og vi setter kanskje enda større pris på diktet når vi skjønner at gleden vi føler når vi leser det, er resultatet av både inspirasjon og dyktig håndverk Norges beste dikt skal kåres i NRK-satsingen «Dikt & forbannet løgn». Her er alle de 100 beste diktene. Her ser du alt du kan oppleve med «Dikt & forbannet løgn«! Du kan lese de fleste av diktene på 100-listen i Nasjonalbiblioteketes bok-arkiv bokhylla.no.. Hjerte, smert

Diktet er skrevet på en meget lettleselig måte, ved at ordene ikke er vanskelig å forstå og at det er relativt kort, som også gjør at rytmen er lett og få med seg. Diktet var kanskje ment for å få opp motstandsstyrken hos nordmenn, noe som forklarer lengden og de enkle ordene i diktet, ettersom det var vanlig at de ble fortalt videre muntlig I likhet med noveller og romaner, finnes det i dikt dessuten to grunnleggende fortellertyper: Førstepersonsfortelleren (jeg-fortelleren) gir tilgang til fortellerens egne tanker og følelser, f.eks. Så kaldt og stille alt er her (bemerk, at førstepersonsfortelleren i diktet ikke nødvendigvis bruker jeg-form) En video om hvordan du kan gå fram når du nærleser dikt. En video om hvordan du kan gå fram når du nærleser dikt. Hopp til innhold. Velg Du kan bare dele innholdet med samme lisens som det opprinnelige innholdet. Åsa Abusland Bruk video. Retorisk analyse av en verbaltekst Kjernestoff. Retorisk analyse av en tal

Analyse av forskjellene mellom rolle og identitet med utgangspunkt i Erasmus Montanus og hovedkarakteren i Dyp rød 315 av Helene Uri. (2. klasse-pensum, videregående Analyse av «Nattvindauge» (novelle) - skriveramme Analyse av «Detalj av usynlig novemberlandskap» (dikt) - skriveramme Vurdering av nettsider - sjekklist I hoveddelen av analysen din bør du ha med hvilket førsteinntrykk du sitter igjen med etter at du har lest diktet. Du må si noe om oppbygging, og med det mener man at du må for eksempel si om forfatteren har valgt å skrive et dikt på rim eller ikke, og om hvordan inndelingen er med tanke på vers og strofer

Å analysere og tolke dikt / Fordypningsoppgave / Lærin

Analyse av Til Foraaret, Henrik Wergeland: Diktet Til Foraaret, er skrevet av Henrik Wergeland (1808-1845) i 1845, og ble gitt ut i Morgenbladet. Wergeland, som blir regnet som Norges beste lyriker, skrev dette diktet i den perioden vi kaller romantikken. Forfatteren lå på dødsleiet da han skrev dette diktet, og Til Foraaret er et nødro Les og nyt dikt mens De fortsatt kan - før all poesi blir sensurert. Les og nyt dikt på Internett mens De kan! Dersom De finner dikt som De liker eller annen nyttig informasjon på Internett så bør De skrive ut en kopi eller lagre nettsiden lokalt med røtter djupere enn tælen. Alle dikt. er spunnet av sorg. Også Gleden. Hans Børli. 29.05.2018. Vårgry. Tung som en innlandsis. gråner den gryende dagen. mot nattskymme åser østpå. Det knudrete kalde morgenlyset. kanter seg som isflak i drift, skurer med lydløs larm. mot gylne furustammer Det finnes ingen fasit for hvordan man skal tolke dikt, men her skal vi gi deg noen eksempler på hvordan du kan gå fram. Slik analyserer du et dikt. 1. Å skrive en diktanalyse kan være så mye, men det første man må begynne med er å lese diktet grundig flere ganger. Skal du skrive en god analyse må du kjenne diktet godt. 2 Analyse/tolkning av novelle og dikt. Resonnerende sjanger Litterær analyse. Innledning Presenter teksten. Du må ha med: Tittel Forfatter (Årstall) Sjanger (novelle, dikt, eventyr, utdrag av roman etc

Diktanalyse - Eksempel på diktanalyse av to dikt

Diktanalyse - slik tolker du dikt Skole er digg

Det er januar 2017. Jeg har bestemt meg for å tilbakeposte innlegg for 2014, slik at søndager det året ikke blir bare russiske dikt. I løpet av året vil jeg ha puslet det sammen med norske, italienske, tyske og engelske dikt, det er planen. Første dikt ut er Fanitullen, av Jørgen Moe. Det er e Diktsamling: Samlede dikt Form: Dette diktet er bygd opp av fem strofer med fire linjer i hver strofe. Annen hver linje rimer med hverandre, og i dette diktet er det enderim. Hele diktet er skrevet slik at det er enkelt å forstå hvordan det skal leses, og hvordan rytmen er. Rytmen er enkel, og man kommer lett inn i den

Diktanalyse av Jeg ser - Studieweb

Landskap med Gravemaskiner. De spiser av skogene mine. Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine. Gud hjelpe meg for en skapning på dem. Hoder uten øyne og øyne i baken. De svinger med kjeftene på lange skaft Alle fornuftige kommentarer er varmt velkommne her på Norske Dikt Du lærer om ulike begreper som brukes i diktanalyse, med vekt på hvordan de språklige bildene i diktene underbygger meningen i teksten. Vi tar for oss ulike dikt, analyser og diskuterer ulike tolkninger. Hvem er kurset for. Kurset passer for deg som vil få en bedre forståelse for lyrikk og som liker å diskutere litteratur med andre. 13 Lyrisk eller episk dikt? Episke dikt fortel ei historie. Eksempel: Welhavens Dyre Vaa. I eit reint lyrisk dikt er det framtredande ei stemning eller ei kjensle. 14 Synsvinkel. Eg- eller han-dikt? Synsvinkel er vanlegvis noko vi er opptekne av i analyse av prosatekstar, men det kan vere aktuelt å ta med i analysen her òg

Alle dikt er, i større eller mindre grad, gåter. Diktet stiller lesaren eit spørsmål: Kva tyder eg? I tolkinga og analysen arbeider ein med å finne svar på gåta. Men svaret er meir enn eitt, for det er ikkje berre avhengig av kva som står i diktet, men også av kva for førehandskunnskap lesaren ber med seg til diktet Inger Hagerup (1905 - 1985) var en av de største norske lyrikerne på 1900-tallet. Hun skrev intense og direkte dikt om sammensatte følelser. Diktene hennes går rett inn i hjertet på leseren. «Vi holder livet» er hentet fra samlingen Den syvende natt fra 1947

Diktanalyse - Til min Gyldenlak - Romantikke

Dikt om livet - 4 av 20. Veien kan ofte virke veldig lang, og tunnelen i enden usannsynlig trang, men selv om det kanskje føles slik nå, vil veien med litt hjelp en annen retning få. En god venn som er i stand til å lytte, vil helt klart være til uvurderlig nytte, sammen kan man finne ut hva som skal til Diktene hans har tålt tidens tann godt vil jeg hevde og jeg håper og tror at både barne- og voksen-samlingene vil fortsette å glede nye lesere i årene som kommer. * Bli bedre kjent med André Bjerkes kriminelle verker på filmvisningen av De dødes tjern på Hovedbiblioteket tirsdag 30. januar Fem dikt om å leve med korona i tankene #ordmotkorona. Simon Didriksen FESTEN. Festen e utsatt på ubestemt tid Den ubudne gjesten tar ikkje hensyn te meininje mi. Hyttenekt påskeferien e sett på vent Utgift blir inntekt permitteringvarsel e sendt. Unntakstilstand dajen står i r Med 34 prosent av stemmene gikk Olav H. Hauges «Det er den draumen» av med seieren i NRKs dikt-kåring. Det folkekjære diktet ble utgitt i 1966 i diktsamlingen «Dropar i austavind», og det er. Retorisk analyse. Published on mai 2, 2016 mai 2, 2016 av mihailablogg Gatekryss i Paris av Astrid Tollefsen. Menneskene søker etter den rette veien, og dette kan vi se i diktet med at de skal komme seg til en port og på maleriet kan vi se at menneskene er triste og har det vanskelig. De har en vanskelig tilværelse

Det som karakteriserer diktet til Jacobsen er at det er et enkelt dikt, det er lett og sette seg inn i hva som skjer. Og samtidig da er det nokså lett og se det for seg. Siden det er et lett språk klarer han enkelt og tydelig og få frem følelsene i diktet, altså da soldatene er sinte og kanskje litt irritert over at det faktisk er mennesker som følger med a: Ved Fjære kirke jeg så en grav,: b: 380: den lå på en vejrhård plet; ∪-∪∪-∪-a: den var ikke skøttet, var sunken og lav,: b: men bar dog sit sorte bræt.: c: Der stod « Thærie Wiighen» med hvidmalt skrift, d: samt året, han hvile fandt

I litterære oppgaver kan det stå: Tolk og analyser dette diktet. Bokmålsordboka definerer analyse slik: Dele, løse opp en helhet. Å analysere et dikt skulle da bety å finne ut hvilke virkemidler forfatteren har brukt, som bilder, kontraster, metaforer, allusjoner osv analyse av av obstfelder denne analysen skal jeg ta for meg diktet som er skrevet av obstfelder og ble publisert 1893. diktet ble skrevet en modernistisk ti Dikt analyse. Rolf Jacobsen har skrevet teksten som heter Landskap med gravemaskiner, den kom ut i 1954 i diktsamlingen Hemmelig liv. I mitt synspunkt så handler teksten om de nådeløse jobbere som gjør alt for penger uansett om de må utrydde naturen

1) Hvordan ser diktet ut? Når du starter på en analyse kan det være lurt å beskrive hvordan diktet ser ut (dvs. diktets form), hvor mange strofer (det du kanskje kaller vers) diktet består av, hvor mange linjer det er i hver strofe. Har diktet rim og rytme, eller er det mer fritt i formen? Antall strofer og verselinjer må være med Dikt analyse: Landskap med gravemaskiner av Rolf Jacobsen. Diktet har ikke noe rim og er delt inn i 7 strofer. Diktet er kort og er satt opp med korte setninger med komma og punktum Hei, jeg skal ha muntlig høring i diktanalyse vg2 på torsdag. Diktene jeg skal analysere heter bonde av Arne Ruste, sommernatt av Jon Ur Vor, dagvise av Arnulf Øverland og Giraff av Øystein Wingaard Wolf. Det jeg skal finne i diktene er form, tema, virkemidler og egne refleksjoner. Hvis noen vil. en slik analyse er egentlig veldig enkel når du har en formel med punkter som du følger før du analyserer. Husker jeg hadde problemer med dette selv inntil jeg faktisk fikk hjelp av en lærer til å lage en mal som jeg fulgte. På den malen hadde jeg skrevet punktvis relativt detaljert hva jeg skulle se etter av info i diktet

Poetry Analysis Mnenomic Analyser et dikt med SMIL

Norsk - Hvorfor og hvordan analysere dikt - NDL

De 100 beste norske diktene - NB

kjent med deg, og snakke med deg - og så kan du. hilse på meg, og snakke med meg, og bli. kjent med meg du også. Jeg syns det er dumt at du gjemmer deg langt der. inne i skogen og ikke kan se meg, og at jeg står. her ute på veien og ikke kan se deg - for hvis vi. ikke kan se hverandre, og snakke med. hverandre, tenker vi kanskje stygge tanke I hele diktet er bygd opp av ordet nå, som diktet også heter. Ordet nå er brukt som gjentakeleser i diktet. I tredje strofe har forfatteren plasserte ordet nå bakerst i mange av versene i strofen. Han understreker veldig nøye hva han mener med ordet nå, når han gjentar ordet mange ganger Diktet Diktet kan av opphavsrettslige årsaker dessverre ikke gjengis her. Landskap med gravemaskiner er imidlertid et av de mest leste diktene i norsk videregående skole. Det bør derfor ikke by på problemer å finne teksten i både eldre og nyere lærebøker. Det enkleste er, som vanlig, å spørre på biblioteket : Dessuten er gjentakelser med på å skape rytme i dikt og andre tekster. Rytmen er igjen med på å skape stemning. Se på begynnelsen av diktet Jeg ser av Sigbjørn Obstfelder: Jeg ser. Jeg ser på den hvite himmel Jeg ser på de gråblå skyer Jeg ser på den blodige sol I dag feirer vi verdens miljøverndag. Natur- og miljøvern er viktigere enn nesten alt annet å markere. I år er kampen mot illegal handel med ville dyr og planter tema for dagen. Rolf Jacobsen (1907-1994) er en av våre tidligste modernister. Han var også en av de første som diktet om miljøvern. Jacobsen debuterte i [

Nynorsk dikt: framandkjensle - Studienett

Analyse av Til Ungdommen (N.Grieg) Diktet Til Ungdommen ble skrevet av Nordahl Grieg i 1936. N.Grieg var kjent som frihetskjemper, noe som merkes i dette kontrastfulle og appellerende diktet. Nordahl Greig skrev dette diktet på en tradisjonell måte med tolv strofer bestående av fire vers Tittelen passer veldig godt til diktet, fordi motivet i diktet skjer på samme måte som et forlis. På samme måte som en båt synker, sank Tor. Men før en båt synker helt ned løftes den litt opp, og det samme skjer med Tor. Helt til båten bare stuper rett, slik som med Tor. Temaet i diktet kom vi fram til var tillit versus svik Trymskvadet eller Trymskvia (norrønt Þrymskviða), også kalt for Hamarsheimt, er et eddadikt (fra Den eldre Edda) som skildrer den humoristiske fortellingen om jotunen Trym som stjal hammeren Mjølner fra guden Tor, og om hvordan Tor fikk hammeren tilbake ved å kle seg i kvinneklær og late som han er bruden Frøya.At en maskulin gud som Tor må overskride kjønnsrollene i en slik grad var. * Les diktet minst to ganger. * Skriv ned, uten å tenke så mye, hva som er ditt førsteinntrykk. Hvilke tanker setter diktet i gang hos deg? * Sannsynligvis er du nå på sporet av hva som er diktets tema. Prøv å formulere hva du tenker på som diktets tema. Skriv det ned. * Hvi

TEKSTANALYSE (1) - Riksmålsforbundet

Debutanten Gunvor Hofmo er til synelatende en ganske alminnelig Oslopike, 25 år gammel. Hun har ettermiddagsjobb på en av byens kinematografer, og om formiddagen går hun på Universitetet og hører forelesninger i litteraturehistorie. - Og så skriver hun dikt, og de overbeviser om at hun slett ikke er alminnelig. De taler sitt eget språk Dikt analyse: Kulturuke Kulturuke er et kort dikt som er skrevet av Jan Erik Vold i 1969 Diktet har 21 verselinjer men ingen strofer og har flere rim som ulturkuke, tulkuruk

Analyse betyr nøyaktig undersøkelse av noe som er sammensatt av flere bestanddeler for å forklare et gitt problem eller en gitt utvikling. Det motsatte av analyse er syntese. Sapfo (attisk gresk Σαπφώ Sapphô, aiolisk gresk Ψάπφω Psápfο) var en kvinnelig oldtidsgresk lyriker, lovpriset i sin samtid og kjent for ettertiden gjennom dikt tilegnet andre kvinner. Hun levde i Mytilene på Lesbos, en gresk øy som ligger like ved dagens Tyrkia.Sapfo var sannsynligvis født på Eressos, vest på den samme øya Diktet får fram menneskenes hjelpeløshet når vi blir konfrontert med naturens makt. Gryttens tekst er både overveldende men samtidig varm, den inneholder detaljer om hus og personlige eiendeler som vaskes vekk og skildringer av hvordan det er å se sitt barndoms landskap bli rasert på en slik brutal og ustanselig måte

Si det med ord er et tilbud fra Mental Helse til alle som ønsker å sende oss en melding og få svar tilbake. Du kan skrive om det som er viktig for deg I 1936 skreiv Nordahl Grieg diktet Til Ungdommen. I denne teksten (som eigentleg er ei skuleoppgåve) drøftar eg om diktet er aktuelt i dag, eller om det har mista den aktualiteten det ein gong. Haugtussa er et verk som aldri har fått helt taket på meg, og som jeg heller ikke har fått tak på. Det er kanskje noe med det å lese en hel historie pakket inn i en samling dikt. Kanskje er det noe fremmed for meg i historien som fortelles, noe som gjør at jeg ikk

Analyse av diktet Kapteiner gjør det mulig å legge merke til at de er knyttet til et felles tema og ideen om frihet. Verkene er kombinerte bilder og romantiske patos. Som analysen av Gumilevs kapteiner viser, er hver av dem en bestemt del av en hel, dedikert til et eget emne dikt.no er lagt ned. Dikt.no ble lagt ned 01.06.2017. Takk til alle som ha brukt tjenesten i de 16 år den var i drift. Hvis du trenger å få tilsendt tekster kan du sende oss mail med ditt brukernavn og/eller e-postadresse som ble brukt på dikt.no

Deretter går vi nærmare inn på korleis du kan skrive tre ulike analysar: analyse av eitt dikt, samanliknande analyse og kortsvar. Å lese og forstå dikt 1. Det første møtet med diktet: Les. Gunvor Hofmo var født i Oslo i 1921. Hun var 19 år da krigen kom til Norge. Samme år traff hun den østerrikske jødiske flyktningen Ruth Maier.De to ble etter hvert kjærester, men Ruth ble arrestert og sendt til utslettelsesleiren Auschwitz sammen med 532 andre norske jøder med transportskipet Donau den 26. november 1942. Gunvor fulgte sin kjæreste til kaien og hørte aldri mer fra henne

Sprinterne - Daria.n

Eksempel på analyse av Fanitullen av Jørgen MoeMauren av Inger Hagerup - Tolkning - Studienett

Diktanalyse Skolediskusjon

 1. egen analyse av dette diktet :) 19. februar 2014 kl. 08:5
 2. Dikt-analyse av diktet Gutta Dikteren av diktet Gutta er Lars Saabye Christensen. Diktet ble utgitt i 1991. Diktet består av fire strofer. Mønsteret til strofe en og tre er likt, mens mønsteret til strofe to og fire er likt. Mønsteret til strofe fem er forskjellig fra de andres
 3. Innlegg om Kjente dikt skrevet av litteraturenoglivet. Jeg velger meg april I den det gamle faller, i den det ny får feste; det volder litt rabalder,

Hei og takk for vakkert innspill med diktet. Jeg føler meg litt i samme båt som tonen i diktet for tiden. Ut på en gyngende gren kanskje? kl 02:19 - 14/11-2005 #4. Mina skrev Diktet er på en måte delt i to deler, det konkrete (at han er i en kinosal) og det mer abstrakte (assosiasjoner). Dette diktet kan sammenlignes litt med diktet til Sigbjørn Obstfelder Jeg ser. I begge disse diktene handler det om en person som føler at han har kommet til feil sted Analyse av Halldis Moren Vesaas (1907-1995) sitt dikt Fødd i går, utgitt første gong i diktsamlinga Harpe og dolk (1929). Forfattaren vaks opp i mellomkrigstida på Mora-garden i Trysil som den eine av to søsken Diktet er skrevet av Johann Grip, og er hentet fra diktsamlingen Enkle dikt fra 2003. Det tar for seg en helt vanlig hendelse fra det norske samfunnet, noe som gjør at diktet får et slags hverdagslig og moderne preg. Diktet består av enkle vers, der det er tydelig at det er ordenes innhold som har betydning. Teksten kan deles opp i to. Dikt-analyse En hustavle Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. Motsetninger blir brukt i diktet, det fortelles først om den gode gleden, og senere den fryktelige sorgen.Diktet ender med at du ikke kan sørge over at du ikke har hjulpet eller gledet andre,.

Diktet består av fire strofer med fire vers per strofe, og hele diktet er skrevet med parrim. fantastisk dikt analyse. hvis jeg får 5 på denne innlevering jeg blir kjempe gladen! 4. mai 2016 kl. 01:36 Anonym sa... Takk dette hjalp meg mye til en skole innleverin Diktet er festet til sin samtid og en bestemt kontekst, men tolkningsrommet er likevel aldri helt lukket. Med diktet «Straff» viser Løveid at diktet som kunstform kan behandle komplekse samfunnsspørsmål i sin egen samtid på en nyansert og gripende måte Nesten 400 stemmer ble gitt i avstemningen til den obligatoriske teksten i NM i litteraturformidling og Jan Magnus Bruheims dikt Den annsame fikk flest stemmer. Den annsame - Jan-Magnus Bruheim Han har ikkje stund til å stogge og ikkje tid til å sjå. Menneske som han møter dei ansar han aldri på. Mangt har ha Dikt -analyse av Aust- Vågøy Aust- vågøy er et dikt skrevet av Inger Hagerup i 1941 men ble først gitt ut i 1945 etter krigen. Diktet har både rim og rytme men rimene er bygget opp på en litt annerledes måte: ABCB altså den andre og den siste linjen rimer på hverandre

Dikt-analyse av Mauren Mauren er et dikt som er skrevet av Inger Hagerup i 1971 og tatt ut fra diktsamlinga Så rart. Det er et uformelt dikt uten noen rim eller en fast rytme. Diktet viser en liten maur som prøver å få kontakt med leseren og den holder en liten monolog for leseren Analyser hvordan den er bygd opp, og hvordan dens spenningskurve er. I den forbindelse kan du vurdere å undersøke om den stemmer overens med den spenningskurven fortellermodellen foreslår, eller om den kanskje avviker fra den. Analyser også om handlingen fortelles kronologisk, eller om det for eksempel er tilbakeblikk eller flash forwards

Norsk - Hvordan nærlese dikt - en videoguide - NDL

 1. I likhet med de fleste norske diktantologier er den du nå holder i hånden farget av en romantisk diktkonsepsjon. I en slik diktoppfatning er det liten plass for lange dikt, og en diktantologi kan selvsagt ikke romme subsjangeren langdikt uten at alle bok­ formater sprenges. Likevel må det bemerkes at det løper en lang og distinkt langdikts
 2. Mange dikt er bygget opp på kontraster, for eksempel mellom godt og vondt, ung og gammel, liv og død. En rose er tradisjonelt et symbol på en ung og skjønn kvinne. Sverdet er brukt som symbol på maskulinitet. Her står rose og sverd som kontraster. Kvinnen som dei vil skape om til en rose, har egenskaper i seg som ikke tilhører en rose
 3. litterær tradisjon analysen forutsetter at et dikt er en del av en lang tradisjon med tidligere tekster og bør analyseres mot at historien . Ved bruk av litterær tradisjon analyse, tenke på hva slags sjanger eller type litteratur stykket faller inn
 4. Diktet «Pigen på Anatomikammeret» er særeige for si tid. Det vert retta sterk kritikk mot samfunnet i form av romantiske vers og strofer. Diktet visar medkjensle med dei fattige og svake i samfunnet, og visar tydeleg gjennom heile diktet den store kontrasten mellom «Fattigfolk» og «Fornemme Folk»

Analyse/tolkning - Daria

 1. Sommerfuglen av Wergeland Skrevet av Matilde Myhre Den prektige sommerfugl er fløyen fra Guds hånd. Han gav den gylne vinger og røde purpurbånd. Han lærte den å flyve høyt, høyere enn jeg er. Den har nok fuglens lyster, men ei dens dun og fjær. Og alle verdens mennesker og alle kongebud e
 2. Dikt av A.S. Pushkin I.I. Pushchina regnes som et arbeid av russiske klassikere. Alle elever analyserer det i sjette klasse, men ikke alt viser seg bra. Vel, la oss prøve å hjelpe dem med dette. Analyseplan. For å kunne foreta en analyse av Pusjkinens dikt Pushchin, er det nødvendig å lage en plan
 3. Vi har jobbet med forskjellige dikt på skolen, og det jeg endte opp med tilslutt var et dikt av Olav H. Hauge. Olav H. Hauge var en dikter/eplebonde fra Hardanger som døde 86 år gammel i 1994. Foto: Presse Riksteatret. Det er den draumen ble gitt ut i 1966, som er del av Dropar i austvind
Andreas norskbloggBla i Panorama Vg3 (2015) by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuRetorisk analyse av Ari Behn sin bryllupstale - StudienettAnalyse av «Detalj av usynlig novemberlandskap» (diktNesten kvalt av Jan Erik Vold Diktanalyse - StudienettAnalysera poesiDiktanalyse: "Det haster" av André Bjerke - Studienett

Dagen dikt - Blomstertale. Av Vibeke den 9. september 2015 • ( Legg igjen en kommentar) BLOMSTERTALE. Du talte med din kloke røst en aften disse kloke ord at kjærlighet har vår og høst som alle andre ting på jord. Og livets lov, sa du, er den at alt som spirer fram skal dø Når eg har valt «Byggja bu dikta» som tittel på denne artikkelen, så er det med klar referanse til Martin Heideggers essay «Byggja bu tenka» (1951). Dette er eitt av fleire av Heideggers seinare essay der han reflekterer over kunsten og over moglegheitene for å vera i verda og å tenka over verda på ein poetisk måte. Dei blir gjerne samla under titlar som refererer nett til sambandet. Det er neppe en oppsiktsvekkende påstand at dette diktet fra Geir Gulliksens diktsamling (2014) inviterer til en økokritisk lesning. Diktet handler for det første om et tre. Gjennom tittelen, «(ikke glemme)», lanseres diktet dessuten som en . Jeget må ikke bare minne seg selv om at bjørka sprenger menneskelige distinksjoner som kjønn, men også om at mennesker som jeget faktisk er helt. Her har jeg analysert et dikt, og laget en tilhørende illustrasjon. Dette diktet vil jeg si omhandler kjærlighet. Når hun skriver Den lyser meg fram, så eg kan gjere meg kjend i kvar krok, føler jeg hun snakker om kjærligheten som en lykt, noe som jeg og vil få frem i illustrasjonen

 • Oosterscheldekering afgesloten.
 • Briske seg kryssord.
 • Restaurant frankfurt fabrik.
 • Mittanbud erfaringer.
 • Johann reichhart.
 • Lulla doll erfaring.
 • Lol worlds 2017 winner.
 • Urfolk regjeringen.
 • Ppu samlingsbasert uis.
 • Hemokromatose stive ledd.
 • Kattens vern.
 • Vindusbrett utvendig.
 • Flusskreuzfahrten donau schwarzes meer.
 • Tungvektsboksing kvinner.
 • Silvester 2017 wuppertal stadthalle.
 • Hilda guevara gadea.
 • Main coon gemytt.
 • Rød klump under øyet.
 • Barnedans skedsmo.
 • Minecraft pocket edition server.
 • Sentralsjukehuset i rogaland.
 • Fred armisen modern family.
 • Keala settle.
 • Rocky road brownies karamell.
 • Sb mitnahmemarkt.
 • Oosterscheldekering afgesloten.
 • Hard drive reliability stats 2017.
 • Fantorangen sanger youtube.
 • Reisen mecklenburgische seenplatte.
 • Undulat lyder.
 • Sytilbehør på nett.
 • Tilbakefall depresjon.
 • Ipa butikk.
 • Chocolate fondant in a mug.
 • Umschulungsberufe liste.
 • Bunad bergen.
 • Bierfass edelstahl.
 • Venir french verb.
 • Gruvearbeid i norge.
 • Tujuan kapitalisme.
 • Opplysningstidens påvirkning på den franske revolusjon.