Home

Nye regler 2021

Skiftelovens regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd foreslås plassert i ekteskapsloven. Lovforslaget skal nå behandles av Stortinget. Når en ny lov om arv og dødsboskifte er vedtatt av Stortinget, skal det fastsettes et ikrafttredelsestidspunkt. Det er for tidlig å si noe om når dette vil bli 2017 er tilbakelagt. Med et nytt år kommer også nye lover og regler å forholde seg til. Her er noen viktige endringer som angår folk flest. Og noen som kanskje ikke er fullt så viktige, skriver Aftenposten. Årsavgiften i bilforsikringen. Fra 2018 skifter årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten. Avgiften er akkurat den samme Nye regler Slik blir det nye passet ditt i 2018 Dette må du vite. Noen får nytt pass helt gratis. Passreglene endres: Kjenner du til de nye passreglene som trer i kraft fra nyttår

Ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven) - regjeringen

 1. Nye regler for EU-kontroll. [25.05.2018] Hvert år er gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Hvilken måned kjøretøyet må være kontrollert og godkjent bestemmes av siste sifferet i registreringsnummeret
 2. Nye regler for hummerteiner i 2018. Av Daniel 11. desember 2017. Skrevet av Daniel 11. desember 2017. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i høst et påbud om bruk av nedbrytbar bomullstråd i hummerteine. Påbudet trer i kraft til sesongen 2018. Saken er hentet fra: Fiskeridirektoratet - Fiskeridir.no
 3. dre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå - og.
 4. Bruk veiviseren vår for å finne ut om du kan bygge garasje, carport, drivhus, bod eller annen frittliggende bygning inntil 50 kvadratmeter uten å søke
 5. Nav-regler 2019 Fem Nav-regler det lønner seg å vite om Barnetrygd, sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd, dagpenger eller pensjon: De fleste av oss er innom Nav en eller flere ganger i livet
 6. imum av forutsigbarhet i arbeidsforholdet, slik at det blant annet må fremgå en konkret stillingsbrøk av ansettelseskontrakten. De nye reglene er særlig ment å ta et oppgjør med.
 7. Nye viktige regler i sameierEr du sameier, styremedlem i et sameie, eller er utbygger og planlegger å seksjonere må du gjøre deg kjent med de nye reglene som nå er trådt i kraft.Denne artikkelen presenterer de viktigste endringene i ny lov.Rett til å anlegge ladepunkt for elbilMed bakgrunn i den sterke veksten av elbiler og ladbare hybrider gir den nye loven sameiere rett til å etablere.

Sjekk frist for EU-kontroll. Tast inn ditt registreringsnummer og sjekk når du må ha godkjent EU-kontroll. Når kan du ta EU-kontroll? Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen Ifølge den nye forskriften skal alle førerkort utstedt før 19. januar 2013 fornyes. - Det er viktig å få med seg her at det er utstedelsesdatoen du må se på, forteller Kirsti Bjørklund

Nye regler for den felleseuropeiske julefeiring - Nei til EU

Vi har derfor sendt brev til alle rådmenn, fylkesrådmenn og bydelsdirektørene i Oslo for å fortelle at det kommer nye regler, kort om hva det betyr for dere og hvor dere finner mer informasjon om reglene. - Skal dere være sikre på at dere har alt i orden innen mai 2018, må dere sette personvern øverst på agendaen nå! avslutter han De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018. Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP

Spørsmål og svar om nye regler for AAP Skriv ut side På denne siden vil du finne svar på vanlige spørsmål om regelendringene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018 I 2018 fikk vi ny personvernlovgivning i hele EU/EØS. Her er en kort oversikt over noe av det som er nytt Det nye kravet gjelder bare for deg hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, ikke hvis du skal søke om å fornye oppholdstillatelsen din. Hva er det nye kravet? Hvis du leverer søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september 2017 eller senere må du i løpet av de siste 12 månedene ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt (for selvstendig. Den nye arkivforskriften erstatter detaljerte regler i den tidligere arkivforskriften med overordnede og funksjonelle krav. Endringene legger til rette for tilpasning til ulike organisatoriske løsninger for arkivarbeidet. Den nye arkivforskriften tar også hensyn til at dokumenter produseres og utveksles i digitale lagringsmedier, og forskriften vil gjelde uavhengig av teknologiske løsninger.

Sjekk de nye reglene for 2018 - Blade

 1. I Norge har myndighetene fastsatt egne regler for hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån, sier Konserndirektør for Personmarked i DNB , Ingjerd Blekeli Spiten. - Reglene står nedfelt i Boliglånsforskriften, som alle norske banker må følge.. Når du søker lån hos oss i DNB er det reglene i forskriften som i stor grad bestemmer om du får lån, eller hvor mye du får i lån.
 2. Etter de nye reglene vil disse ansatte beholde retten til AFP ut oppsigelsestiden, Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning
 3. Publisert lørdag 29. september 2018 - 09:00. Del artikkel. Fra mandag 1. oktober kan du montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din. I tillegg lemper regjeringen på krav om maksimal lysstyrke og montering av lys i par. - Sverige fikk nye regler i 2010 og erfaringene har vært gode
 4. Lover og regler. På denne siden har vi blant annet samlet all konkret informasjon om personvernregelverket, lenker til relevant lovverk, sentrale høringsuttalselser og vedtak vi har fattet. Vi får mange henvendelser fra aktører som ønsker veiledning i de nye personvernreglene
 5. Nye regler for EU-kontroll fra 2018. EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer er oppfylt. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken og skal i prinsippet anvendes fra 20. mai 2018 i hele EØS-området
 6. De nye reglene i boliglånsforskriften ligner de gamle. Mange av de samme kravene som gjaldt før 2020 er også å finne i den nye boliglånsforskriften. Bankene har fortsatt lov til å innvilge lån til kunder som ikke oppfyller alle kravene som boliglånsforskriften krever. Vi har en såkalt fleksibilitetskvote, der vi kan bruke skjønn

Fiskeridirektoratet skriver på sine nettsider at de nye reglene blant annet innebærer at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet. - Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred. Fiskeridirektoratet inviterer interesserte kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres ekstra. Fiskere: Lag rømningshull i teinen din! 02.10.2020. Erfaring fra tokt viser at teiner med korrekt montert rømningshull spøkelsefisker mindre enn teiner uten rømningshull * Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene Nye regler for EU-kontroll fra 2019. Av Redaksjonen. 29/05/2018. Facebook. Twitter. ReddIt. Email. Fra neste år vil siste sifferet i registreringsnummeret ikke lenger bestemme når du skal inn til EU-kontroll med bilen din. Det vil også bli nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktorer

Nye regler for dekning av reiseutgifter. Allmenngjøringsforskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag har bestemmelser om at arbeidsgiver skal dekke utgifter til reise, kost og losji. Fra 1. desember 2018 er det ikke lenger krav om at arbeidsgiver skal dekke utgifter for reise mellom arbeidstakers hjemland og Norge Nye personvernregler fra 2018. Har du spørsmål om de nye reglene, kan du sende spørsmål til Datatilsynet på nyeregler@datatilsynet.no - Så bør man sette seg ned og prioritere hvilke tiltak som skal fattes for å drive forretning i samsvar med de nye reglene Fra og med 1. januar 2018 gjelder nye skatteregler for opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Ordningen er godkjent av ESA. - Men det skal en del til for å bruke de nye reglene, sier Lothe I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden Nye regler for Sentral godkjenning. Ventilasjon, Kulde, Lover og forskrifter. Publisert 14.11.2018. Thor Lexow, administrerende direktør i VKE Fagskoleutdanningen blir løftet frem som høyere yrkesfaglig utdanning i Sentral godkjenning — endringene begynner å gjelde fra 1. desember

Nye regler - Slik blir det nye passet ditt i 2018

Video: Nye regler for EU-kontroll Statens vegvese

Nye regler for hummerteiner i 2018 - Fiskeavisen

 1. Ser at TS spesifikt nevner varebiler nyere enn 2014 i overskriften. Og det kom faktisk en endring akkurat det året. 10-års regelen ble tatt bort for nye varebiler. Dvs at varebil kl 2 førstegangsreg i Norge før 1.jan 2014 fremdeles kan bygges om avgiftsfritt etter 10 år
 2. På bakgrunn av regjeringens forslag ble det vedtatt et nytt fjerde ledd i skatteloven § 5-14, samt ny § 5-14-12 i forskrift til skatteloven, begge med ikrafttredelse 1. januar 2018. Endringene vil gjelde fra og med inntektsåret 2018. I korthet går reglene ut på at det ikke skal betales skatt og arbeidsgiveravgift ved innløsning av opsjonene
 3. Nye regler for diett og overnatting 2018. I 2018 er det nye regler og satser for diett på dagsreise og overn atting. Mange er nok ikke klar over hvordan dette påvirker selskapet og en selv personlig. For firmaer resulterer de nye satsene og reglene i at de må betale mer arbeidsgiveravgift og innberetningen blir en annen enn det den var før.
 4. Norge sendte inn revidert forslag til nye regler den 1. desember som nylig ble ansett å ligge innenfor det som anses som lovlig statsstøtte etter EØS-retten. Finansdepartementet må fremme et lovforslag for å implementere endringene som vil få virkning fra 1. januar 2018 (enkelte av reglene fra andre tidspunkter)
 5. * Nye regler for å kjøre moped, gjelder også kjøretøy med to, tre eller fire hjul klassifisert som moped. * Aldersgrensene for å ta førerkort på lastebil og vogntog er hevet til 21 år
 6. Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Både mødre- og fedrekvoten har økt fra 10 til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, noe som betyr at utvidelse av kvotene tas av fellesperioden

Dette betyr de nye byggereglene for deg - V

 1. Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [
 2. Reglene for bålbrenning ble endret i 2016, når forbudet ble utvidet til å gjelde all utmark. - Forbudet omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, Nytt fra i fjor var også at den nye forskriften som åpner for at man kan bruke hodet og likevel kan tenne bål - om det ikke åpenbart kan medføre brannfare, som etter mye nedbør, og på snø
 3. Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo. Postadresse: Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo. Tlf: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no Org.nr: 840 747 97
 4. Ny personvernforordning. 20. juli 2018 innføres nye regler for personvern i Norge. Da trer EUs personvernforordning (også kalt GDPR - The General Data Protection Regulation) i kraft. Målet med loven er å styrke enkeltindividers rettigheter og harmonisere regelverket i Europa
 5. Tekst. Karoline Koldre. Foto: Tero Vesalainen. I en pressemelding fra kommunal - og moderniseringsdepartementet i dag skrives det at et nytt lovforslag vil stramme inn - men som samtidig mykner opp - reglene for Airbnb-utleie. Ett av hovedproblemene har vært utydelige regler for Airbnb-utleie som har utfordret styrer i sameier og borettslag i det å skulle begrense korttidsutleie
 6. 7 REGLER FOR NORGESMESTERSKAP Vegring medfører 5 feilpoeng (som vanlig), samt at hinderet må passeres på nytt. Det godtas inntil 3 vegringer pr. hinder (diskvalifikasjon ved 4 vegringer på samme hinder). 3. Det dømmes kun kontaktfeil mellom hund og fører en gang pr. hinder, men vedvarende kontak

I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale godtgjøring for kost og losji på reiser i forbindelse med arbeid. Det er imidlertid klare regler for hva som kan utbetales uten å trekke skatt av det (trekkfritt). Personlig næringsdrivende får kun fradrag for dokumenterte utgifter til kost og losji du er her: / start / artikler / de nye reglene for overforing av ferie Infotjenester har byttet navn til Simployer . Denne artikkelen er skrevet før navneendringen, og du kan derfor finne henvisninger til Infotjenester i artikkelen

Nye personvernregler i 2018. I mai 2018 trer et nytt personvernregelverk i kraft, som gir flere og strengere plikter, og åpner for at Datatilsynet kan ilegge langt høyere overtredelsesgebyrer enn i dag. Den nye loven erstatter personverndirektivet av 1995 og personopplysningsloven av 2000 og personopplysningsforskriften Den nye hvitvaskingsloven - l ov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering - trer i kraft fra i dag 15. oktober 2018. Samtidig settes også ny hvitvaskingsforskrift i kraft. Den nye loven og forskriften viderefører i stor grad gjeldende rett Nye stillaskrav. I 2016 ble kravene til arbeid med stillas, skjerpet. Målet er å forebygge skader og dødsfall som følge av fall fra høyden. Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader ­- også fra relativt lave høyder

Dette kan du bygge uten å søke - Direktoratet for byggkvalite

Du kan fiske med inntil 20 teiner. Talet på teiner kan altså til saman ikkje vere meir enn 20 per person og per fartøy - uansett om du har fleire båtar eller de er fleire om bord Det ble klart etter NAV i dag offentliggjorde de nye reglene. Her er endringene: 1. Frist for å søke om foreldrepenger. Skal du starte foreldrepermisjonen etter nyttår, kan du tidligst søke om foreldrepenger fra NAV seks uker før permisjonen starter. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler NFF har fått spørsmål fra næringsdrivende medlemmer om de nye reglene, og vi har derfor bedt vår samarbeidspartner Norway Accounts om å redegjøre for dem. 3. des. 2018 | Del 29/11/2018. Facebook. Twitter. ReddIt. Email. Til neste år innføres det nye regler for EU-kontroll, og det er et par viktige endringer som vil forenkle periodekontrollen for bileiere. Det er en ting å huske på før nye regler og rutiner innføres for EU-kontrollen 8. februar 2019 Nye regler og retningslinjer for spill på små baner. 28.04.2017 André Paulsen. Se oversikten over endringer i regler for treer-, femmer-, sjuer- og nierfotball. Nye regler og presiseringer for sesongen 2017. 23.03.2017 Mari Stanisic Waagaard. Det gjøres noen få endringer.

Nye regler for praktikanter fra 1. september 1. september 2018 blir reglene for å få oppholdstillatelse for å være praktikant i Norge endret. Publisert: 28.08.2018 - Sist endret: 27.03.201 Skatt av yrkesbil gjelder både for varebil klasse 2 og lastebiler under 7501 kilo. Lær hvordan du beregner skattepliktig fordel

Men du som bileier kommer ikke til å merke mye til de nye reglene, bortsett fra at kontrollen tar mer tid - et sted mellom 45 til 60 minutter kan du beregne, mens prisen varierer fra sted til sted. Nye kontrollfrister. Det siste sifferet i registreringsnummeret på bilen har tidligere styrt når bilen din skal inn på EU-kontroll Den nye EU-forordningen har som mål å være bedre tilpasset den digitale verdenen vi lever i og utviklingen som vil skje i årene fremover, og fører med seg nye regler for personvern. Forordningen vil tre i kraft i mai 2018. For Norges del må forordningen behandles i EØS-komiteen før den kan gjennomføres i Norge Nye diettregler fra 2018 ‎28-12-2017 13:16 (updated by Sandra Iselin Olsen ‎28-12-2017 13:27) Sandra Iselin Olsen . 0 Svar; 0 Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende De nye reglene gir mer ansvar til den enkelte og flytter fjellvettet fra ryggsekken til hodet. - De nye fjellvettreglene har fokus på opplæring og refleksjon i forhold til egen og andres sikkerhet. Planleggingsfasen er mer vektlagt enn i de gamle fjellvettreglene,. Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden

Nav-regler 2019 - Fem Nav-regler det lønner seg å vite o

Arbeidsrett - Tilkallingsvakter - nye regler fra 1

Forberedelsene starter nå I 2018 får Norge nye personvernregler. Da vil EUs forordning for personvern erstatte dagens personopplysningslov. De nye reglene gir flere og strengere plikter enn før, og brudd på pliktene kan få store økonomiske konsekvenser. Alle virksomheter som behandler personopplysninger om ansatte, kunder, brukere eller andre, må forberede seg på å følge de [ Nye regler for bemanningsbyrå 2019. I juni 2018 vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljølovens definisjon av fast ansettelse og vilkår for innleie fra bemanningsbyråer. Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2019. Hva vil dette si for deg som arbeidstaker og hvordan påvirker det arbeidsgivere som ønsker å leie inn arbeidskraft RIK internasjonale konkurranser - nytt 2019 (PDF, 1MB) Trekkhundprøver polare raser (PDF, 330KB) Smellerprøver (PDF, 1MB) Elgsporprøve (PDF, 292KB) Vannprøver for newfoundlandshund (PDF, 680KB) Regler for kreativ lydighet (PDF, 447KB) Regler for rallylydighet (PDF, 1MB Nye regler og Lisensrutiner fra sesongen 2018/2019 (14.08.2018) Klubblisensen for sesongen 2018/2019 er lastet opp i fagsystemet og ligger klar til betaling. Før klubben kan søke og betale lisenser for boksere og dommere, må klubblisensen for den kommende sesongen 2018/2019 være betalt

De nye grensene sier at totalt netto energibehov (kWh/m 2 oppvarmet BRA) pr år ikke skal overstige 100 for småhus og 95 for boligblokk. Hvis du ikke har mulighet til å beregne hele energirammen for boligen, kan du i stedet velge å forholde deg til listen med ni punkter med tiltak for bedre energieffektivitet Nye regler for arv, forskudd på arv og gaver. 1. Tidligere rettstilstand Arveavgift for arveklasse I og II ble beregnet for arving som mottok mer enn € 250 000 i arv. Betingelsen var dog at arvingen ikke hadde formue i Spania som oversteg € 1 mill. Fritaksdelen (€ 250 000) kunne ikke gjøres gjeldende dersom det gjaldt forskudd på arv. Ved juletider i 2016 ble forslag til regelendringer for beskatning av naturalytelser sendt på høring fra Skattedirektoratet. Etter mange kritiske bemerkninger fra høringsinstansene og deretter nye vurderinger, ble et endelig forslag til nye regler lagt frem i revidert nasjonalbudsjett i mai 2018 Forbuddet træder i kraft 1. februar 2018. Læs om: Sverige forbyder mobil bag rattet. Tyskland. Det er kommet der nye regler for vinterdæk, når du skal have bilen med til Tyskland. Vinterdæk produceret fra 1. januar 2018 skal som noget nyt være mærket med et bjerg- og snefnugsymbol for at blive anerkendt som vinterdæk i Tyskland

Nye spilleregler 2018 Regel 12 Feil og overtredelser - Gjenopptakelse av spillet Forseelser mot medspillere, egne innbyttere/reserver eller egen lagledelse, og ballen er i spill: •forseelser på spillebanen •direkte frispark eller straffespark til motstanderlage Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er endringene. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler. 2. Trenger ikke terminbekreftelse Nye regler for lading av elbil. En ny bestemmelse byr på utfordringer både for styrene og elbil-eierne. advokat/partner Paal Haugaard i Bing Hodneland 10:24 - 5. mai 2018 | Oppdatert 10:34 - 5. mai 2018. Den nye eierseksjonsloven (esl.). I den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2018 er det gitt regler om enerett til bruk av bestemte deler av fellesareal som avviker fra tidligere regulering. Etter tidligere lov fra 1997 kunne slik eksklusiv bruksrett i fellesareal avtales i vedtektene som en midlertidig løsning, og gjerne uten tidsbegrensning

Eier du bolig i et sameie? Nye regler fra nyttår

Den nye eierseksjonsloven (esl.) trådte i kraft 1. januar 2018, og med denne er det innført nye regler om blant annet vedlikeholdsansvar, økning av legalpantets størrelse, tidsbegrenset rett til bruk av fellesareal med mer. Les mer: Ny eierseksjonslov med flere endringer. Nye vedtekter - om parkering Fredag den 26. januar 2018 træder den nye brændeovnsbekendtgørelse i kraft. Som noget nyt er der kommet særlige regler for reguleringen af luftemissioner fra halmfyr, visse historiske ovne er blevet undtaget og fra 1. januar 2019 må petroleumskoks ikke længere anvendes i private ovne eller kedler

EU-kontroll Statens vegvese

Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1/1-20. Av forarbeidene (Prop.74 L (2018-2019) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)) fremgår det at rutinene bør inneholde konkrete krav om saksbehandlingsfrister, frister for iverksettelse av eventuelle tiltak,. KTO + nye regler. Home / Blog / KTO + nye regler. Kommer snart. Følg med. Kommer snart. Aliquam fringilla molestie nisi ut porttitor. Maecenas viverra velit id cursus rhoncus. Mauris sit amet semper enim, quis hendrerit ex. Maecenas eu neque non lectus varius tristique sed ac tortor. KTO + nye regler 16/03/2018 Nye regler for bobiler Regler for Bobiler. Nye regler for bobiler. Endringer av forskrifter gjør at bobiler over 3500 kg betaler personbiltakst i bomstasjoner, får økt lovlig hastighet på motorveier, økt kjøretøybredde og krav til vinterdekk og kjettinger endres. Endringene gjelder fra oktober 2016

Høj pris på ny elbil fra Audi | FDM

Nå er dato for når du må bytte førerkortet bestem

Nye regler om rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiverforpliktelser gjeldende for inntektsåret 2019. Publisert: 15.11.2018; Oppdatert: 15.11.2018; Avgitt 15.11.2018; Fra 2019 gjelder nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet,. Da nyttårsrakettene ble sendt opp mot himmelen på nyttårsaften, trådte samtidig mange nye lover og regler i kraft. 1. januar 2020 kom det - blant annet - nye regler for foreldreansvar. Den nye IA-avtalen, for perioden 2018-2022: Før julen 2018 ble IA-avtalen revidert. I den nye IA-avtalen blir virksomhetene oppfordret til å videreføre den utvidede egenmeldingsordningen som er beskrevet i forrige avsnitt. Virksomheter som ikke har hatt utvidet egenmelding tidligere, oppfordres også til å vurdere denne ordningen

Nye personvernregler fra mai 2018 - K

Festeavtaler og festeavgiften - nye regler. 1.juli 2015 trådte nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av festeavtaler i kraft. De nye reglene skal sikre at bortfester får ta større del i verdiøkningen på tomten ved videreføring av gamle festekontrakter. Det er mange som lurer på hva de nye reglene innebærer for sin. Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet i 2018. Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null. Nye førerkort lansert: Se hva som er nytt. Nå får du vrakpant også for campingvogner, mopeder, MC'er og lastebiler. Mange som selger bilen sin må betale for bompasseringer til ny eie Den nye regelen gjelder bare for sameier som er pålagt gjennom byggetillatelsen å opparbeide HC-plasser. Styrene er pliktig til få på plass en ordning som sikrer en bytteordning innen utgangen av 2018. Retten til bytte kan bare påberopes av den sameier som allerede eier parkeringsplass i sameiet Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler i Arbeidsmiljøloven for innleie fra bemanningsbyrå. Erna Solberg har omtalt lovendringen som «Regjeringens største nederlag», så dette er godt nytt! Elektrobedrifter uten tariffavtale (LOK) har ikke lenger lov til å leie inn elektroarbeidere fra bemanningsforetak Nye regler om personvern - dette bør barnehagen gjøre Nye personvernregler gjelder fra juli 2018. Hva bør din barnehage gjøre for å oppfylle de nye kravene? Publisert: 10. juli 2018. Stadig flere personopplysninger om hver og en av oss lagres digitalt. Dette gir mange.

30. mai 2017: Ny 100- og 200-kroneseddel: 31. mai 2018: Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår: 18. oktober 2018: Ny 50- og 500-kroneseddel: 19. oktober 201 Permisjon - nye regler for innrapportering f.o.m. 2018 ‎18-12-2017 15:26 (updated by Isabell Hernández ‎25-02-2019 14:57) Turi M Sorensen. 0 Svar; Og så må det opprettes ny permisjon med startdato 01.01.2018. Når permisjonen opprettes på nytt må en av de fire alternativene over velges De nye reglene vil påvirke både industrielle aktører, og en rekke kommuner. I Januar 2018 publiserte Finansdepartementet en tolkningsuttalelse knyttet til de vedtatte endringene. Denne artikkelen tar sikte på å redegjøre for virkningene av lovendringen(e) Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter. Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger. Kort hva våpenloven [

Frykter flere skogbranner etter nye bålregler – NRKRegeringen fremlægger plasthandleplan – vil forbyde tyndeGlædelig jul og godt nytår! · Dansk Tennis ForbundBer forsvarsministeren gripe inn

Dagpengegrunnlaget ville med gamle regler derfor blitt fastsatt til 581.298 kroner, noe som ville gitt deg rundt 362.500 kroner i dagpenger i 2019. Les også: I 2019 blir det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre. Får nesten 165.000 kroner mindre med nye regler Nye lysregler 1. oktober 2018. GLADE NYHETER FOR MØRKE VEIER! 28.09.2018. DEL ARTIKKEL. De nye reglene som åpner for et fritt antall fjernlykter på bil vil gjelde fra 1. oktober. Fra samme tid blir det ikke lenger krav om maksimal lysstyrke eller montering i par for slike ekstralys Nye regler for avregning av radio og TV. TONO har vedtatt nye avregningsregler for kringkastingsområdet. De nye reglene gjelder fra og med fremføringsåret 2019, og innebærer blant annet større vektlegging av seer- og lyttertall enn tidligere og nye definisjoner av «levende fremføring» i radio og TV Som følge av de nye reglene om regulering av festeavgiften ved forlengelse, er også tomtefesteloven § 37 endret om beregning av innløsningssum. Dersom innløsningstiden er inne etter reglene i § 32 ti år eller mindre før avtalen kunne vært forlenget etter § 33, kan bortfesteren kreve regulering av festeavgiften etter reglene i § 15 fjerde ledd som grunnlag for beregningen av. Nye personvernregler i 2018. 1.juli innføres EUs nye personvernlov GDPR (General Data Protection Regulation) i Norge. De nye reglene gjør at det skal bli langt enklere for deg som kunde å vite hva som lagres, og hva denne informasjonen skal brukes til

 • Kurse für kleinkinder augsburg.
 • Russell brand oslo.
 • Miracles from heaven filmweb.
 • Ungkaren i paradis sesong 3.
 • Theater paderborn presse.
 • Ei bok.
 • Tobutz fangen strategie.
 • Hurtigtast fullskjerm chrome.
 • Samsung s8 usb c.
 • Fakta om maine coon.
 • Den lille nøttefabrikken.
 • Das wohltemperierte klavier pdf.
 • Beste topptur jotunheimen.
 • Ay dios franco de vita.
 • Dekk og felg pakker.
 • Blod i urinen etter jogging.
 • Rugby ergebnisse deutschland.
 • Lær deg klokka.
 • Støme og jerman burøe.
 • Fosterutvikling måned for måned.
 • Mattias inwood.
 • Luftbilder essen werden.
 • Danser en anglais.
 • Kündigung haftpflichtversicherung wegen doppelversicherung.
 • Snittblommor grönt.
 • Butterfly norge.
 • 1 2 20 unf.
 • Finne passord på pc.
 • Trekking av visdomstann refusjon.
 • Toledo flagg.
 • Ferie og overtid.
 • Meding dorfmark.
 • Alte tagesschau sendungen.
 • Grünflächenamt uelzen.
 • Öffnungszeiten volksbank aller weser verden.
 • Hva heter å bøye verb på engelsk.
 • Adidas håndballsko.
 • Finn i tyskland.
 • Rauma mini con.
 • Childish gambino sweatpants.
 • Vil du shalala.