Home

Hvordan fungerer demokratiet i sveits

Få 14 dager, betal for 10 · Novasol Kundefordele

Etter forfatningen av 1874, senest endret 2000, er Sveits en konføderal republikk. Styresettet er demokratisk, men ikke parlamentarisk. Sveits' politiske system regnes som et av de mest stabile i verden. Sveits er konservativt, det tar lang tid å bygge opp støtte for en politikk, og like lang tid å endre den. Pengene sitter langt inne; momsen er på 7,6 % mot 15 % som minimum i EU og 25 % i Norge. Statsadministrasjonen holdes liten, med bare syv statsråder, som alle til gjengjeld har tunge departementer Hvordan fungerer det i Sveits? Høy grad av selvstyre. annonse. Hva syns sveitsere om sitt demokrati? I følge Cheryl A. Fain, som har redigert boken Modern Direct Democracy in Switzerland and the American West, er ca. 65 % fornøyde med myndigheter og styringsform Den kjemiske industrien er langt unna å være en belastning for samfunnet. Det er denne industrien som best er i stand til å forstå hva som må gjøres for å kunne opprette en bærekraftig verden, og, enda viktigere: hvordan dette skal oppnås. Så langt har 11 land sluttet seg til SusChem Europe. Nå står Sveits for tur

Diskusjon rundt Representativt vs. direkte demokrati og hvordan dette fungerer i Sveits Av iniestagram , 11. november 2013 i Politikk og samfunn Svar i emne Sveits er en føderal republikk. Landet består av 26 delstater (kantoner), som alle har mye makt over egen politikk. Det politiske systemet i Sveits kjennetegnes med mye direkte demokrati, der befolkningen ved hjelp av folkeavstemninger kan gjøre om på beslutninger regjeringen har fattet

Det politiske system i Sveits - Store norske leksiko

 1. Bare noen få land i verden har en form for direkte demokrati. Sveits er et eksempel på det. Her stemmer innbyggerne i mange enkeltsaker, og resultatet av avstemningen avgjør saken. Vi sier da at avstemningen er bindende for politikerne. Siden 1905 har vi hatt seks folkeavstemninger i Norge
 2. Sveits (tysk: die Schweiz, fransk: Suisse, italiensk: Svizzera, retoromansk: Svizra), formelt Det sveitsiske edsforbund eller Konføderasjonen Sveits, er en forbundsrepublikk i Sentral-Europa, som utgjør en vesentlig del av fjellkjeden Alpene.Landet grenser mot Tyskland i nord, Frankrike i vest, Italia i sør og Østerrike og Liechtenstein i øst, og er dermed en innlandsstat
 3. Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.Avhengig av hvordan systemet er organisert, kan folket være med på endre og vedta nye lover, stille mistillitsvotum og gi dom i rettssaker
 4. Vi kan lære mer om demokratiet og systemets utfordringer ved å se ut over Norge sine grenser. Spørsmål og svar: Sosiale medier og demokrati; Utfordringer for demokratiet som styreform. I de fleste stater er demokrati normalt en god styreform for å sikre at de som styrer staten har legitimitet
 5. gen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter.

Sveits - det andre annerledeslande

 1. Diskusjon rundt Representativt vs. direkte demokrati og hvordan dette fungerer i Sveits.
 2. asjon).) Lærers kommentar: Mye bra her
 3. Ordet demokrati betyr folkestyre. Som navnet tilsier, er det folket i et land som bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiet ble utviklet i Hellas 500 år før Kristus, og er en.
 4. Demokratiet skal være tregt, Det er vanskelig å forestille seg at et lignende resultat ville materialisert seg i Sveits med en representativ ordning. Rødt har ingen god forklaring på hvordan det nye folkestyret - som betinger en revolusjon - skal kunne ha en demokratisk funksjon i en fornuftig mening av ordet
 5. Demokrati er et gammelt ord. Vi vet for eksempel at det ble brukt av Perikles, som var en av de viktigste politiske og militære lederne i bystaten Athen på 400-tallet før vår tidsregning. Direkte oversatt fra morsmålet til Perikles betyr demokrati «folkestyre». Forfatter: Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norg

Aller mest fornøyd er danskene, hvor så mange som 82,5 prosent er tilfreds med hvordan systemet fungerer. Av disse er 9,1 prosent ekstremt fornøyd med tingenes tilstand. Finland (76,8) plasserer seg på en andreplass, mens vi må et lite hopp ned til Luxembourg (67,3), Sveits (66,4) og Norge (64,6). men ikke helt i Sverig Demokratiet står fortsatt støtt i store deler av verden, påpeker de svenske forskerne. Over halvparten av verdens befolkning lever i demokratier. - Likevel er de tendensen urovekkende, skriver de i studien. - Tallet på demokratier som blir dårligere fortsetter å øke i like stor grad som de demokratiene som forbedrer seg Stortingsvalg er grunnsteinen i demokratiet vårt. Hvert fjerde år velges 169 representanter til Stortinget for å ta viktige beslutninger på vegne av hele samfunnet

- Det representative demokratiet fungerer ikke Av: Christian Skaug 28. mars 2017, 17:36 Mindre enn fire uker gjenstår innen første runde i det franske president­valget, hvor en global­istisk og en nasjonal­istisk kandidat fremstår som nokså jevn­byrdige Refleksjonsspørsmål. Hvordan jobber vi i vår barnehage med å fremme demokrati? Hvordan jobber vi med at barnehagen skal være et inkluderende felleskap hvor alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta Ingen representerte andre enn seg selv, de deltok på like fot med en stemme hver. På denne måten var det flertallet som bestemte, som i et demokrati - der folket styrer. Før vi går videre inn på hvordan det demokratiske system fungerte i gamle Hellas, skal vi gjøre rede for hvordan demokratiet fungerer i dag

Direkte demokrati - en løsning for en bedre fremtid? Reset

 1. Sveits er ikke EU-medlem, men har adgang til EUs indre marked gjennom bilaterale avtaler. De over 120 avtalene er i betydelig grad lenket sammen med såkalte giljotin-klausuler, som innebærer at dersom én avtale sies opp, så ryker automatisk også en rekke av de andre. Totalt er 23 prosent av Sveits' knappe 8 millioner innbyggere utlendinger
 2. Styreformen i Sveits er mer inspirert fra hvordan Athen ble styrt i Antikken. En ting er direkte demokrati med folkeavstemninger, dette er noe som har kommet fra Athen. Høyesterett i Sveits bærer også preg fra folkedomstolen i Athen, hvor de kan dømme beslutningene til de som sitter på toppen
 3. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden

Hvordan fungerer demokratiet i Norge? Norge har en demokratisk konstitusjon. Norges grunnlov fra 1814 er basert på filosofen Charles Montesquieus maktfordelingsprinsipp og filosofen Jean-Jacques Rousseau's begrep om folkesuverenitet, hvor all legitim statsmakt er fra folket Demokratiet handler om mer enn kun å stemme. Dessuten skal dere en gang bli voksne og styre landet og kommunene. Da er det viktig å lære seg hva demokrati og politikk er. I denne videoen kan du lære mer om hvordan du kan påvirke og engasjere deg i politikken, og ikke minst hvorfor dette er så viktig

All makt til sveits - Ineo

Diskusjon rundt Representativt vs

 1. Demokrati er et vanskelig begrep. Hva betyr det egentlig
 2. Hvordan måler man demokratisk utvikling? Som artikkelen tilsier er demokrati et sammensatt konsept. I motsetning til for eksempel økonomisk vekst (BNP ), så finnes det ikke en felles indikator for å måle demokrati.Det finnes derfor flere, noen ganger kontroversielle, metoder å evaluere demokrati på
 3. Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra
 4. Hvordan fungerer demokratiet i Nannestad i disse pandemitider? MENINGER: Jane Juul Kutzbach, Nannestad. Publisert: 19 mai, 2020 08:00 Oppdatert: 18 mai, 2020 20:30. Det er uverdig at man setter de eldres selv og medbestemmelse til side i en så viktig sak, der i høy grad berører dem
 5. istrasjonen og det kommunen leverer av resultater. Dette vil gi et godt bilde på hvor det eventuelt vil være behov for utvikling av demokratiet i kommunen
 6. Av Ove Bengt Berg.. Mange skryter av det pluralistiske samfunnet, at «alle» kan ytre seg fritt, organisere seg og aksjonere for egne synpunkter. En av statsvitenskaps-professor Øyvind Østeruds kjennetegn ved et demokrati er at «det finnes ingen eliter eller særinteresser som monopoliserer den politiske makten»*.Men det er ikke det som kjennetegner den politiske situasjonen i Norge

Direkte demokrati eksempel. Demokrati som betegnelse blev for første gang brugt af grækerne i 500-tallet f.Kr. [kilde mangler] til at beskrive styreformen i bystaten Athen, hvor alle væsentlige beslutninger blev truffet af en forsamling (typisk på over 5.000 mand), hvor alle frie mænd, det vil sige athenske borgere over 20 år som ikke var slaver, kvinder eller fremmede statsborgere. Sveits ingen god modell. Boken ser nærmere på det komplekse avtaleverket Sveits har med EU med sine rundt 120 avtaler, og hvordan disse avtalene fungerer i praksis. Gjennomgangen viser at også Sveits erfarer tilsvarende problemer med selvråderett og demokrati som EØS-landet Norge. Det skjer en omfattende juridisk tilpasning til EUs lovverk Mange af de grundlæggende principper i det danske demokrati beskrives i grundloven, bl.a. borgernes rettigheder, regeringens rolle, valg til Folketinget og magtens tredeling

I et demokrati vælger folket nogle personer til parlamentet - i Danmark til Folketinget - som vedtager landets love. Ethvert demokrati har regler for, hvordan parlamentet bliver valgt, hvordan regeringen dannes, og hvad staten kan bestemme på vegne af den enkelte borger Dette er verdens mest demokratiske land Bare 12 prosent av verdens befolkning bor i dag i et fullt utviklet demokrati. Og vi blir stadig færre EU og Sveits har i flere år forsøkt å erstatte de mer enn hundre avtalene som regulerer forholdet mellom de to partene, med én enkelt avtale. Prosessen tar lengre tid enn unionen ønsker, fordi det sveitsiske demokratiet tar den tiden det trenger for å stadfeste de enkelte bestanddelene i overenskomsten Sveits er en av verdens vakreste land.Nydelige byer som representeres i henholdvis Geneva og Zurich. Et land basert sin identitet på egen arbeidskraft og ikke minst deres kjærlighet for demokratiet. Nå har dette demokratiet gått gjenom sine mest konservative lover på godt over 100 år. Hvordan klarte det europeiske landet som har minst islamsk befolknin Severdigheter og landemerker i Sveits: Se anmeldelser og bilder av Severdigheter og landemerker i Sveits, Europa på Tripadvisor

Hva er demokrati? 2. Hvordan har man tenkt seg at digitale medier kan styrke ulike sider ved -Hellas i Antikken og i Sveits i dag • Indirekte demokrati - en konsekvens av størrelse og kompleksitet -Velger representanter som styrer på våre vegne . Hva tenker man seg at digitale medier Internett fungerer som en alternativ. Demokrati uten demokrati Ideen om demokrati har en veldig merkelig historie. To ganger i historien, dvs. i antikkens Athen og i opplysningstiden, utviklet og eksisterte de en kort periode som historisk enestående fenomener, midt i en uavbrutt rekke av oligarkiske og autoritære former for styre og elitens grenseløse forakt mot «vanlige folk» og «massene» Det beste av Sveits, Europa: Tripadvisor har 2 343 491 anmeldelser og artikler om hva du kan gjøre, hvor du kan spise og hvor du kan bo når du er i Sveits valgperiode. Resultatene vil gi en diagnose på hvordan innbyggere og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet, samspillet mellom folkevalgte og innbyggere, mellom folkevalgte og administrasjonen og det kommunen leverer av resultater. Dette vil gi et godt bilde på hvor det eventuelt vil være behov for utvikling av demokratiet i kommunen

Sveits - F

Bak lukkede dører forhandler regjeringen i full fart om en ny handelsavtale med Storbritannia. Det som ligger på bordet i forhandlingene truer mattrygghet og miljø, innskrenker demokratiet og gir storselskapenes lobbyister privilegert tilgang og innflytelse i politiske beslutninger Vårt demokrati er som kjent representativt (indirekte demokrati). Vi velger noen mennesker som skal ivareta våre felles interesser, noe som kjennetegner de aller fleste av verdens demokratier. Disse valgte menneskene kan stilles til ansvar av folket for de avgjørelser de tar og for hvordan de gjennomfører sin politikk 'Begegnungszone' -erfaringer med tilrettelegging for gående fra Basel i Sveits . 2. 1 Bakgrunn Det er et stadig økende fokus på gange og hvordan få flere til å gå mer blant forskere, byutviklere og beslutningstakere i Norge og internasjonalt. Dette henger i stor gra Det største argumentet imot direkte demokrati er påstanden om at folk ikke har nok kunnskap om politikk, og at dette vil føre til dårlig lovgivning. Med tanke på hvordan ting har gått i Sveits, så kan vi se at dette ikke nødvendigvis stemmer, så lenge systemet er tenkt ut på en god måte MDG ønsker at Trøndelag skal oppmuntre til økt deltakelse og forståelse av demokratiet i de videregående skolene og ungdomsskolene i fylket og tar initiativ til et konsept hvor elevene blir mer bevisste over hvordan demokratiet fungerer på ulike nivå, og hvor viktig det er at man deltar i demokratiske prosesser

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokrati - NDL

Normalt må en velferdsstat kombinere demokrati, velferd og markedsøkonomi for å fortjene betegnelsen. Velferdsstater deles gjerne i tre typer, selv om kategoriene er omstridte og modellene gradvis blir mindre distinkte: (1) Den sosialdemokratiske , som finnes i Norden og Nederland, og som i stor grad baserer seg på universelle ordninger og i mindre grad lener seg på markedet eller familien Når man taler om demokrati, taler man om en måde at fordele magten på. Helt enkelt betyder demokrati folkestyre, men det er ikke helt enkelt at sige, hvordan et velfungerende demokrati skal være. For hvordan sikrer man, at magten bliver retfærdigt fordelt mellem mange mennesker? Ideen.

Sveits - Wikipedi

Direkte demokrati - Wikipedi

Dette er blant de ventede hendelsene i dag søndag 27. september. Vålerenga måler krefter med Glimt Det spilles full runde i eliteserien i fotball, og kveldens hovedkamp blir mellom den suverene. Idrett styrker demokrati i u-land. Gjennom å etablere gode idrettsstrukturer, bidrar norsk idrettsbistand til å styrke demokrati og bedre samfunnsstruktur i utviklingsland. Lokale tilpasninger er helt avgjørende for å lykkes

Utfordringer for demokratiet / Spørsmål og svar / Nord-Sør

demokrati - Store norske leksiko

Hvordan har ny teknologi, som sosiale medier, vært en endringsfaktor og hatt innvirkning på samfunnet, særlig politikk og demokrati. Hvordan har sosiale medier preget vår forståelse av samfunnet? Mye tyder på at sosiale medier i stor grad har endret politiske forhold og fått konsekvenser for demokratiet Demokrati er ikke bare frihet fra å bli styrt av andre - det være seg en diktator, et parti i en ettpartistat eller andre selvoppnevnte herskere. Demokratiet som styreform forutsetter at alle har mulighet til å delta. Det forutsetter også en viss maktfordeling og uavhengige vaktbikkjer som kan påtale og bidra til å korrigere maktovergrep Sveits valgte som følge av en folkeavstemning å ikke bli med i EØS-samarbeidet. Sveits er heller ikke med i EU, men har egne bilaterale avtaler med EU på deler av det indre marked. EU-regelverk som innlemmes både i EØS-avtalen og i Sveits' bilaterale avtaler, innarbeides i EFTA-konvensjonen slik at regelverket også fungerer mellom EØS-landene og Sveits En kort og morsom film som forklarer hvordan et demokrati fungerer sammenlignet med et diktatur. Filmen tilhører Redd Barnas undervisningsmateriell Barnas Valg. Se hvordan du kan bruke denne.

Europeisk demokratiet som agenda for å erobre verden. Demokratiet er et fint ord eller et utrykk som viser at det er folk som styrer land igjennom et valg. Alle som er over 18 år i de fleste land får lov til å velge hvem de vil. De som får mest stemmer er de som skal få styre landet - KrF mener altså at demokratiet er trist Kanskje på tide «eksperter» besøker Sveits, skriver Solvik-Olsen du bør vite hvordan systemet fungerer, sa Sandberg. Les også: - Gedigent. Demokrati kan være uegnet til å håndtere store kriser. Se på global oppvarming. Så lenge det finnes populistpartier som ser seg tjent med å spre tvil om faktagrunnlaget, vil mange nok mennesker la seg styre av ønsketenkning til at demokratiet effektivt kan håndtere krisen.-----Hvordan kan dette være et problem Hvordan vi skal ta vare på og utvikle demokratiet i framtida, er en stor utfordring. Folk er engasjerte i mange politiske saker, og politikerne bør lytte og bidra til at viktige beslutninger tas i åpne demokratiske fora

DEMOKRATI - Indirekte og direkte demokrati

Den politiske styringskjeden ovenfor gir et bilde av hvordan demokratiet vårt skal fungere i teorien. I praktisk politikk, som i Snøhvit-saken, ser vi at en rekke nasjonale og internasjonale aktører utenfor styringskjeden forsøker å påvirke politiske vedtak Direkte og indirekte demokratier begge har sin plass. En direkte demokrati fungerer best i et lite samfunn med aktivt involvert borgere, noe som gjør den ideell for noe sånt som en liten by i New England, men mindre egnet til en storby. Indirekte demokrati skaper en mer strømlinjeformet og håndterlig prosess gjennom erfarne tillitsvalgte

Alt om demokrati på 5 minutter - NR

Gjenger og hvordan å dreie dem April 02, 2017 / Jørgen Jansen Skruer binder verden sammen på en enestående måte og dreiing av gjenger er en av de mest utførte maskineringsprosesser i verden, på en årlig basis, så å kunne dreie gjenger ordentlig er viktig kunnskap Før vi går videre inn på hvordan det demokratiske system fungerte i gamle Hellas, skal vi gjøre rede for hvordan demokratiet fungerer i dag. Hvordan var det politiske systemet bygd opp, og hvem kunne stemme? Det politiske systemet i Athen var delt i tre - i folkeforsamlingen, rådsforsamlingen og embetsmennene Indirekte demokrati (også kalt representativt demokrati), folkestyre basert på at borgerne velger representanter til å foreta politisk beslutninger. Konkurransedemokrati, demokratiteori som legger vekt på at innbyggerne skal velge mellom konkurrerende eliter (partier) ved offentlig valg, men deretter overlate til de folkevalgte å styre uten å blande seg for mye inn i konkrete politiske. stabilisere demokratiet i disse tidligere diktaturene. For å redusere økonomiske ulikheter mellom de 12 medlemslandene, innførte EF strukturprogrammene. Samtidig begynte EF å spille en stadig større rolle på den internasjonale arenaen. EF signerte en rekke konvensjoner om handel og bistand (Lomé-avtalene) som førte til Cotonou-avtalen i.

Har flertallet alltid rett? - Civit

hvordan demokratiet i eget land fungerer på en skala fra null til ti, der null betyr ingen tillit/svært utilfreds og ti full tillit/svært tilfreds. Jo høyere skåre, desto høyere er altså tilliten. I det følgende har jeg brukt gjennomsnittsskåren for landene og korrelert denne med makrotrekk ved de ulike landene Koronaviruset sprer seg videre til flere land. Nå har Østerrike, Sveits og Kroatia registrert sine første tilfeller. I Norge ber Folkehelseinstituttet helsetjenesten forberede seg på en. Rettsstat er en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende prinsipp om folkets suverenitet Jeg velger oppgaven om politikk. 1) Sammenlign demokratiet i Aten med moderne demokratiske styresett. Demokratiet i Aten i antikken Antikkens Aten ble regnet som demokratisk. Der kunne frie menn over 19 år være med i en folkeforsamling nedenfor Atens akropolis. Der hadde alle rett til å snakke og å fremme sine forslag. Mennene som skull Demokrati i børnehøjde handler således om mere end flertalsdemokrati og afstemninger. hvordan man med fordel kan tage de enkelte redskaber i anvendelse, ledelsesrepræsentant fungerer som moderator og læser udsagnene højt - et . 4 ad gangen

Kan du bidra til et bedre demokrati? - Aschehoug Univer

Stemmeretten er grunnsteinen i det amerikanske demokratiet, men ikke alle stemmer er like. Hvordan fungerer systemet, og kan det rettes opp Har du en god idé om hvordan vi kan få enda flere velgere til urnene? Slik kan du få støtte til din idé! Opprett digitalt listeforslag. Nå kan partier lage digitale listeforslag og innhente elektroniske underskrifter. Signer listeforslag. Nå er det mulig å. Demokrati Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

I stedet for å bidra til at folk kan stemme hjemmefra for å unngå koronasmitte har Donald Trump forsøkt å innprente velgerne om at noen forsøker å stjele valget deres - helt uten dokumentasjon Demokrati har sin egen historie. Det athenske demokratiet var ikke strukturert slik vi ville forstå demokratiet i dag - det var et direkte demokrati der alle voksne frie menn kunne delta og stemme i forsamlingen. Dette kan fungere for en liten nasjon og landet som har adoptert noe nær dette i dag vil jeg si er Sveits Det norske GSP-systemet gir u-landene muligheter til å eksportere sine varer uten at de må betale toll ved innførsel til Norge. Fra 1. januar 2021 vil noen land gå ut av det norske GSP-systemet dersom de ikke implementerer REX-systemet Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling. Innvandringspolitikk og det å snakke om innvandring i det offentlige rom kan være krevende Hei! Origo.no har vært stengt for nytt innhold siden høsten 2016. Nå sletter vi Origo for godt. Alt innhold forsvinner 15. juni 2019. Les mer her om hvordan du tar vare på noe av eget innhold Demokrati - Democracy. fra Wikipedia, den frie encyklopedi, . For et demokrati som beskytter individers rettigheter, se liberalt demokrati. For annen bruk, se Demokrati (disambiguation) og Democrat (disambiguation). En person avgir stemme i andre runde av det.

 • Coop frösön.
 • Mynte mot mus.
 • Ise cup 2018.
 • Bodenpreis baden württemberg.
 • Email signature examples.
 • Saga exclusive polar.
 • Oktoberfest sko dame.
 • Vikingtiden dokumentar.
 • Hage slirekne.
 • Horror gesichter bilder.
 • Playstation 4 store.
 • Stemmeseddel mal.
 • Privatunterkünfte norderney.
 • Hårtap forum.
 • Parkhaus josephsplatz nürnberg.
 • Hur får man en gastric bypass gratis.
 • Kreative gaver til mamma.
 • Gamle flyfoto lørenskog.
 • Språkrådets øvingssider.
 • Jackie kennedy barn.
 • Spencer reid alzheimer's.
 • Fotball vm 2022 qatar.
 • Trygg hansa adress.
 • Stiga elektrisk snøfreser.
 • Hva skjer i frogn.
 • Los strømavtaler.
 • Twilight stream biss zur mittagsstunde.
 • Reiterferien münsingen.
 • Ce qui nous lie streaming openload.
 • Trafikskyltar norge.
 • Kvit eller dobbelt betydning.
 • Nepal trekking.
 • Assistent sykehjem arbeidsoppgaver.
 • Wikipedia bat.
 • One night in bangkok abba.
 • Gta ausmalbilder.
 • Mafiavirksomhet i norge.
 • Ti oslo.
 • Große freiheit 36 wie viele leute passen rein.
 • The woman in the window.
 • Luftfukter test 2016.