Home

Selvhjelp psykisk helse

Organisasjoner innen rus og psykisk helse - Selvhjelp Norg

 1. Organisasjoner innen rus og psykisk helse Målgruppene for denne oversikten er mennesker med rusmiddelproblemer og mennesker som opplever psykiske helseutfordringer, pårørende og fagfolk i ulike deler av tjenesteapparatet. Oversikten viser organisasjonene på nasjonalt nivå
 2. Psykisk helse . Psykisk egenpleie Psykiske lidelser Rus og avhengighet Kognitiv terapi. Rettigheter og helsetjeneste . Pasientrettigheter Helsetjenesten Om forskning. For helsepersonell . Nytt fra Helsedirektoratet Fra vitenskapen Nytt om legemidler Vestibulær rehabilitering. Coronavirus. Om NHI.n
 3. Det er svært mange mennesker i Norge som strever med psykisk plager men ikke har tilgang til god hjelp. Dette vil psykolog Magnus Nordmo gjøre noe med, og med støtte fra Extrastiftelsen, har han laget selvhjelpsmateriell for vanlige psykiske lidelser som nå er gjort fritt tilgjengelig

Mental Helse Ungdom trenger akkurat deg som medlem for å støtte oss i kampen for et bedre og mer tolerant samfunn. De er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Verdiene er mot, åpenhet og likeverd Selvhjelp. Psykisk helse. Innenfor psykisk helse velger en ofte å skille mellom psykiske plager og psykiske lidelser. De psykiske plagene er mentale vansker som er plagsomme, men ikke så alvorlige at de regnes som en diagnose. Mange i befolkningen opplever slike plager i løpet av livet Psykisk helse Urovekkende mange unge jager etter den perfekte kroppen - I dag er det jaget etter den definerte kroppen som gjelder. Et ideal få kan nå. Bak står store aktører som tjener penger på unge menneskers misnøye med egen kropp, sier Christine Sundgot-Borgen og Kethe Marie Elgesem Engen. I denne. Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 og er et virkemiddel i arbeidet med å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp. Vi har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer. Vi er din samarbeidspartner i det lokale selvhjelps-arbeidet og bidrar med kunnskapsformidling, nettverksarbeid, informasjonstiltak og opplæring

Veiledet selvhjelp er en metode for systematisk samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der du som pasient selv står for gjennomføringen av tiltakene. Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet. Landsforeningen for pårørende inne psykiatri. Depresjon Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) er en landsomfattende pårørendeorganisasjon. LPP jobber for pårørendes rettigheter, inkludering, involvering, støtte og råd for de pårørende selv. LPP arrangerer jevnlig samtalegrupper flere steder i landet. Gjennom Pårørendesenteret i Oslo har også LPP sin egen nasjonale rådgivningstelefon for pårørende Kognitiv terapi - hjelp til selvhjelp - Sosial fobi er en kronisk tilstand hvis du ikke får hjelp, men i prinsippet er det lett å behandle, sier Roger Hagen, som er førsteamanuensis i psykologi ved NTNU. Psykisk helse Kognitiv terapi best ved sosial angst Selvhjelp Norge samarbeider med en rekke aktører og organisasjoner, kalt Kontaktpunkt for selvhjelp, som setter i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Her finner du en oversikt over disse kontaktpunktene. Du kan godt gå i selvhjelpsgruppe i et annet fylke eller en annen kommune enn der du bor. Vi har også en oversikt over organisasjoner innen rus og [

Bli abonnent på magasinet Psykisk helse, du får første utgave gratis. Ring 23 10 38 80 eller bestill abonnement nå. Magasinet kan også kjøpes hos Narvesen og Buy and Read. Adresse: Postboks 817 Sentrum, 0104 OSLO, tlf.: 23 10 38 80 Ansvarlig redaktør: Cathrine Th. Paulse Psykisk helse For alle. Psykiske og fysiske lidelser. Om psykiske og fysiske lidelser; Enkle og ensidige årsaksforklaringer som at utmattelse enten er fysisk eller psykisk, I samtalen med din samarbeidspartner i veiledet selvhjelp, for eksempel fastlegen din,. Psykisk helse. Koronavirus Informasjon om korona og kommunens tiltak Søk om psykisk helsehjelp. Bydelene har flere tjenester for deg som har psykiske problemer eller som er i en psykisk krise. Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din.

Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelpstiftelsen - Polikliniske tilbud i Tromsø og omegn innenfor 12-trinnsbehandling. Hjelp til selvhjelp. Her samler vi fortløpende alle artikler, verktøy og hjelpemiddel vi utvikler. Hvorfor? Skriv inn e-postadressen din om du vil ha de beste tipsene til god psykisk helse fra psykologene hos Psykisk helsenett Artiklene til magasinet Psykisk helse er gratis på nett. Vi har ikke laget noen betalingsmur, vi ønsker å nå flest mulig. Men å lage uavhengig journalistikk koster penger, og vi får ikke pressestøtte eller andre tilskudd. Selvhjelp: Pust deg gjennom angst Psykisk helse for barn og familier; DPS Kristiansund poliklinikk Kognitiv.no. Mer informasjon om kognitiv terapi, samt selvhjelpsartikler om angst, depresjon og søvnvansker med mer finner du på www.kognitiv.no under fanen veiledet selvhjelp

Depresjon: Gratis selvhjelp - kurs i kognitiv terap

Rask psykisk helsehjelp. På grunn av koronapandemien har vi for tiden noe redusert drift. Vi tilbyr i hovedsak assistert selvhjelp på nett med telefonoppfølging, samt samtaletilbud over telefon eller i våre lokaler. Informasjon til klienter som kommer til avtalte samtaler ved Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad. Der får deltakerne også mulighet til å hjelpe seg selv sammen med andre i selvorganiserte selvhjelpsgrupper, i etterkant av tilbudet. Det kan gjøre folk mer robuste og forebygge tilbakefall. Angst- og depresjonslidelser utgjør sammen med ruslidelser de [ Psykisk helse og arbeid; Etter kurset kan du få tilbud om hjelp til selvhjelp i individuelle samtaler eller mestringsgruppe. Hvem kan få rask psykisk helsehjelp? Rask psykisk helsehjelp er et lett tilgjengelig tilbud til personer over 16 år som bor i Fredrikstad kommune

Rask psykisk helsehjelp tilbyr veiledet selvhjelp over internett. Programmet består av teori og øvelser og er basert på kognitiv terapi. Ta kontakt med oss for å få kode til programmet og en avtale om hvordan vi kan følge deg opp, slik at du får best mulig nytte av selvhjelpsprogrammet Ensom? Tips til å bli tryggere sosialt Det er helt vanlig å føle seg ensom innimellom. Men hvis du ofte føler deg ensom, kan det bli vondt og vanskelig. Å bli tryggere i sosiale sammenhenger kan hjelpe deg å skape gode relasjoner med andre Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen. Behandlingen er basert på kognitiv adferdsterapi, og vi jobber ut fra en trappetrinnmodell. Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs

Norsk psykolog har laget gratis selvhjelp mot psykiske

 1. Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Gjennom sine sju distriktskontorer skal de blant annet spre informasjon og kunnskap om selvhjelp, bidra til at selvhjelpsgrupper kan komme i gang, samt styrke det nasjonale arbeidet innen selvhjelp
 2. Psykisk helse; Depresjon hos eldre; Hjelp til selvhjelp; Hjelp til selvhjelp Her finner du selvhjelpslitteratur og aktuelle nettbaserte programmer. Kvalifisert helsepersonell bør gi råd om selvhjelp til eldre med depresjon. Informer pasienten om selvhjelpslitteratur,.
 3. Rask psykisk Helsehjelp (RPH) Rask psykisk helsehjelp, som en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Første trinn kan være veiledning i forbindelse med bruk av selvhjelpsmateriell, for eksempel assistert selvhjelp via nettbaserte kurs
Selvhjelp Norge

Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker i løpet av livet. Her kan du lese om hjelpetilbud som finnes for voksne innen psykisk helse. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre Assistert Selvhjelp - Få bedre psykisk helse via internett. Skip to main content. Logg inn for helsepersonell Primary tabs. Logg på (active tab) Bestill nytt passord; E-post *. Psykisk helsetjeneste for voksne Midlertidig endring i Psykisk helse sine tjenester Som følge av økt smittesituasjon, har virksomhet psykisk helse og forvaltning midlertidig endret sine rutiner ytterligere når det gjelder til hjemmekontor og kontaktpunkter Veiledet selvhjelp; Kurs; Samtaleterapi; Loshjelp videre. Hvis Rask psykisk helsehjelp ikke kan gi deg et tilbud, vil du kunne få loshjelp videre til andre mer passende tjenester eller behandlingstilbud. Dette kan for eksempel være til andre tjenestetilbud i Psykisk helse og rusarbeid i Randaberg kommune Psykisk helsehjelp for voksne. Dersom du er over 18 år kan du motta samtaler eller andre tjenester i Avdeling Rus og psykisk helse. Dette tilbudet er gratis, og avdelingen består av sykepleiere, sosionomer, ergoterapeut, pedagog og psykolog, de fleste med fagspesifikke videreutdanninger

Selvhjelp - Helse Stavange

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak. Du kan søke om tjenesten her. Søknad om helsetjenester. Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065 . Aktivitets team. Aktivitetsteamet i Psykisk helse og livsmestring holder til i 2 hus Helse og velferd; Psykisk helsetjeneste for voksne; Selvhjelp; Selvhjelp Selvhjelp. Her finner du informasjon om psykiske helsesplager og selvhjelp: Kognitiv.no. LittSint.no. Psykologiskveiledning.com. Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Fant du. Psykisk helse og rusomsorg Vi har et fokus på at alle mennesker i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Vår tjeneste innen psykisk helse og rusomsorg skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker med behov for hjelp til mestring

Psykisk helse. Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får man psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg. Her finner du noen svar Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud, og har dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det opprettes helsejournal på alle som mottar tilbud hos oss. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal Rus og psykisk helse; Psykisk helse; Assistert selvhjelp; Assistert selvhjelp Detaljer Publisert 29. november 2018 29. november 2018 Sist oppdatert 23. oktober 2020 23. oktober 2020 . Formål . Vi vet at terskelen for å søke hjelp for psykiske vansker ofte kan være høy Hjelptilhjelp.no. Din portal for psykisk helse Hjelptilhjelp.no er en av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse. Målsetningen med nettsiden er å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp , og å spre nyttig informasjon om psykiske vansker og tilgrensende områder Hjelp til selvhjelp - en barne og ungdomsvennlig versjon av hjelptilhjelp.no Hei-spillet - et spill for barn om følelser, tanker og situasjoner.Utviklet av 2 psykologer fra BUPA Stavanger og Ås kommune

Psykisk helse - Ullensake

 1. g.
 2. Rask psykisk helsehjelp Studenter ved universiteter eller høyskoler kontakter SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud. veiledet selvhjelp og korttids individuell samtalebehandling. Hjemmeoppgaver og øvelser er en sentral og viktig del. For mer informasjon om kognitiv terapi,.
 3. Psykisk helse Vår psykiske helse påvirker hvordan vi har det og presterer i hverdagen, og kan påvirkes av det som skjer rundt oss, vår fysiske helse og genetikk. Denne nettsiden gir informasjon om ulike typer av psykiske lidelser og om vedvarende plager som søvnproblemer, utmattelse og smerter
 4. Om Psykisk helse- og rusarbeid Vi tilbyr informasjon, behandling, rehabilitering og forebyggende virksomhet. Alle som henvender seg til oss får tilbud om en avklaringssamtale innen 14 dager, eller tidligere dersom det er behov for det. Tilbudene våre er gratis, og du trenger ingen henvisning
 5. Det er normalt sett best å være i jobb, utdanning eller i din vanlige aktivitet selv om du har en depresjon. Det kan virke uoverkommelig, men forskning viser at arbeid og aktivitet bidrar til at man blir fortere frisk. Les mer om psykisk helse og arbeidsliv her
 6. Veiledet selvhjelp. Veiledet selvhjelp går ut på at du og en terapeut finner et egnet selvhjelpsmateriale. Det kan være i form av artikler, bøker eller internettbaserte programmer. Rask psykisk helsehjelp benytter ofte assistert selvhjelp som selvhjelpsmateriale
 7. Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512

Selvhjelurs ved psykiske plager - NHI

Panikkangst: Gratis selvhjelp - kurs i kognitiv terap

Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Kontakt oss: Kontaktskjema. Telefon: 904 00 750 Send oss gjerne en e-post hvis vi ikke er tilgjengelige på tlf, så kontakter vi deg. Ikke send sensitiv informasjon på e-post. E-post: rask.psykisk. Gjennom Rask psykisk helsehjelp kan du få informasjon samt bli henvist videre til aktuelle grupper gjennom våre samarbeidspartnere. Dette kan være grupper gjennom Frisklivsentralen, ulike kurs som arrangeres innad i kommunen eller andre aktuelle grupper. 3. Veiledet selvhjelp. Veiledet selvhjelp er et samarbeid mellom deg og din terapeut Landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. Pårørende skal bli spurt og oppleve å bli hørt. Arbeider for å vise at pårørende er en ressurs og at deres erfaringer skal bli tatt på alvor av helsevesen og kommune. Har egen rådgivningstelefon (tlf. 22 49 19 22) og chat Psykisk helsetjeneste; Pårørende; Ambulerende botjenester; Bofellesskap, Psykisk helse og rus; FACT; Gruppetilbud og kurs; Jobbskolen; Psykososialt kriseteam; Selvhjelp og eksterne ressurser; Selvmordsfare og akutt hjel Materiell til selvhjelp Tittel Publisert Type Angst - en alarmreaksjon. 02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Angst - en alarmreaksjon.pdf: Psykisk helse og arbeid. 02.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Psykisk helse og arbeid.pd

Avdeling psykisk helse / Psykiatri / Psykiske lidelser / Psykolog Hva kan vi tilby av tjenester: Avdeling psykisk helse tilbyr hjelp og bistand til mennesker med psykiske plager/lidelser, herunder: Gruppetilbud: Kurs i mestring av depresjon (KID) og kurs i mestring av belastning (KIB). Se også: Frisklivssentral; Veiledet selvhjelp 7 « Hjelp til selvhjelp» Beskrivelse: Kontakt Legevakt telefon: 116 117 Mental helse hjelpetelefon telefon: 116 123 Chat-tjeneste: www.sidetmedord.no LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord telefon: 223 61 700 E-post: post@leve.no Overgrepsmottaket telefon: 116 117 eller tlf: 334 820 3 Mestring av Angst, Sosial Angst, Panikkangst, Fobi og generell angst

Kåre Osnes - Diakonhjemmet Sykehus

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter Rask psykisk helsehjelp i 2012, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet er for voksne over 16 år med ulike angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt med søvnproblemer i tillegg Psykisk helse. Assistert selvhjelp Angst | Depresjon | Søvn | Stress, utbrenthet og belastninger | Bekymringer. Hjelpetelefoner og andre nyttige nettsteder Kunst- og uttrykksterapi Maleterapi og kreativ uttrykksterapi . Veterantjenesten Tilbud. I kjelleren på Middelskolen har Enhet for psykisk helse og rus eget innrammingsverksted. Tiltaket fokuserer på trivsel og mestring i arbeidshverdagen. Vi lager det meste innenfor rammene vi har. Vi arbeider med innramming og salg-. Åpningstid: mandager fra kl 10-18, samt tirsdag og onsdag fra kl 10-16. Rammeverkstedet på Faceboo Pakkeforløp psykisk helse og rus. Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, Arbeidsark - Selvhjelp for langvarige søvnvansker. Video - Selvhjelp for kortvarige søvnvansker. Søvndagbok app (iOs) Søvdagbok app (Android

Selvhjelurs i kognitiv terapi - NHI

Selvhjelp Norg

Veiledet selvhjelp •Depresjon •Angst •Søvn Assistert selvhjelp •Depresjon •Angst •Søvn Molde RPH selvhjelpshefter Selvhjelpslitteratur •Se deg rundt -Asle Hoffart HELSE OG SOSIAL | RASK PSYKISK HELSEHJELP Få bedre psykisk helse via internett Få bedre psykisk helse via internett. Kommunene Kristiansund, Molde, Kristiansand og Notodden tilbyr nå gratis veiledet selvhjelp via internett, som en del av behandlingstilbudet i Rask Psykisk Helsehjelp Hvordan søke psykisk helsehjelp. Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg. Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 460 kB

Veiledet selvhjelp Norsk forening for kognitiv terap

Mental helse. Mental helse - Frogn. Rettighetstelefonen - Mental helse ungdom. LPP-Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Hjelp til selvhjelp. Rådet for psykisk helse. Helsebiblioteket. Kontakt oss. Du kan ta direkte kontakt med oss på vår felles vakttelefon for psykisk helse og rustjenester . 400 27 390 hverdager mellom 8:00. Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020. PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook Modum Bad tilbyr forskningsbasert behandling av psykiske lidelser, kurs og fagkurs innen samliv og helse samt kirke- og kulturopplevelser

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse - Selvhjelp

Selvhjelp trekkes også i Folkhelsemeldingen, Mestring og muligheter, frem som en ressurs i det forebyggende og rehabiliterende arbeidet innen psykisk helse. Det vises i Nasjonal plan for selvhjelp til at Helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling til Folkehelsemeldingen formidlet at helse og sosialarbeidere bør ha kunnskap om selvhjelp Psykisk helse Frisklivssentraler Faglig ansvarlig. Chat om koronaviruset. Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, og/eller søvnvansker. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser Verdensdagen for psykisk helse - spør mer . Tenestetilbod. Søknadsskjema finn du her. Dine rettar som brukar av kommunale helse- og omsorgstenester kan du finna i Lov om pasientrettigheter. Undervisning og opplæring i sjølvhjelpsmetodikk. Sjølvhjelp er eit reiskap for å bli betre

Kognitiv terapi - hjelp til selvhjelp - NHI

Det offentlige behandlingsappartet kan ikke alene klare hele jobben innen psykisk helse, og nasjonale planer anbefaler en bedre utnyttelse av den ressursen som selvhjelpsgrupper utgjør. Selvhjelp som metode er også en motvekt til begrensningene i det profesjonelle hjelpeapparatet, som har en mer distansert tilnærming Psykisk helse er noe alle har. Psykiske lidelser rammer mange i ulik grad, og du skal forholde deg til ulike diagnoser. Vis mer. Empowerment - hjelp til selvhjelp Kjernestoff. Psykisk helse hos ungdom Kjernestoff. Å leve med bipolar lidelse Kjernestoff Jobbmestrende oppfølging Kjernestoff. Grønn omsorg. God psykisk helse i befolkningen er et viktig satsingsområde for norske myndigheter. Angst og depresjon er blant de lidelser som gir størst sykdomsbyrde i Norge, målt som sum av helsetap og tapte leveår. 4.3 Bruk av veiledet selvhjelp. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kort periode. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid

Hjelptilhjelp.no er en av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse. Målsetningen med nettsiden er å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp, og å spre nyttig informasjon om psykiske vansker og tilgrensende områder. Du kan kontakte oss her. Følg oss på gjerne på Facebook Personer som lider av alvorlig depresjon kan ha enda større nytte av selvhjelp og internettbaserte tiltak enn personer med lettere depresjon, Psykisk helse . Selvhjelp kan være nyttig selv ved alvorlig depresjon Utskrift E-post Detaljer Opprettet 13. august 2013. I programmene moodgym.no og e-coach.com, som ligger gratis på nett, jobber man med å styrke selvfølelse og psykisk helse. Selvhjelp og veiledet selvhjelp viser seg å være effektivt mot depresjon, viser en studie ved Universitetet i Tromsø, utført av institutt for psykologi og institutt for samfunnsmedisin

 1. Kontakt oss Sentralbordet, åpningstider, nød- og vakttelefoner, kontaktskjema; Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Jobb i kommunen Østre Toten kommune som arbeidsplass, lærlingsordningen og oversikt over ledige stillinger.; Politikk og organisasjon Lokalpolitikk, innsyn og om organisasjonen
 2. Psykisk helse for voksne. Vi gir tilbud til mennesker som har behov for bistand på grunn av psykiske problemer og eller rusproblematikk. Alle har en psykisk helse . Psykisk helse betyr hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet
 3. Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon som består av 29 medlemsorganisasjoner som er opptatt av psykisk helse fra ulike perspektiver. Jobber for en positiv endring for enkeltmennesker, i lokalmiljøet og i samfunnet. Rådet for psykisk helse; Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge,.
 4. Psykisk helse barn og unge Vold og overgrep Hvis du eller en du kjenner har psykiske problemer eller har problemer med avhengighet av for eksempel narkotiske stoffer, spill eller alkohol, kan du få hjelp av oss til å finne fram til hva du kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe deg med
 5. Psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som bor eller oppholder midlertidig deg i Farsund kommune og som trenger hjelp til å ivareta din psykiske helse. Formål med tjenesten. Tjenesten arbeider med å fremme den psykiske helsen, forebygge og behandle psykiske lidelser
 6. Psykisk helseteam er en tjeneste til personer over 18 år med mildere til moderate psykiske helseutfordinger eller avhengighet.Psykisk helseteam består av sykepleiere, sosionom og hjelpepleier med videreutdanninger og kan tilby: Individuelle samtaler Assistert selvhjelp ved angst, depresjon og søvnvansker, med eller uten samtidig samtaletilbud Gruppetilbud med vekt på sosial trening og.
 7. Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) er en frivillig og uavhengig organisasjon som ble opprettet i 1986. De informerer, henviser til rette instans og hjelper med problemløsning på en lang rekke områder. SEIF har kontorer i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim, hvor hjelpesøkende kan henvende seg med sine problemer

Magasinet Psykisk helse

Hvordan mestre koronakrisen i den nye hverdagen vi alle nå er i? Assistert selvhjelp har laget et mestringsverktøy for denne spesielle tiden, som er et tilbud til alle som syns at livet er i overkant utfordrende nå. Noen kan oppleve at store endringer og manglende forutsigbarhet i denne perioden kan gi bekymring og engstelse, andre kan oppleve isolasjon som særlig belastende, og noen. Nettsteder: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse: www.rop.no Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid: www.napha.no Oversikt over hjelpetilbud i ditt distrikt: www.hjelptilhjelp.no Paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no Norsk forening for kognitiv terapi: www.kognitiv.no. Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en følge av Nasjonal plan for selvhjelp. Kompetansesenteret ble først finansiert over opptrappingsplanen for psykisk helse, men kom på statsbudsjettet fra 2009 etter en ekstern evaluering i 2008. Selvhjelp Norge er organisert med hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer Veiledet selvhjelp: Dette starter opp 1. oktober, og er det første trinnet i modellen til RPH. Det gjennomføres på nett, og med veiledning fra en i teamet. Gruppetilbud: Fra 1. november blir det tilbud om gruppe knyttet til Rask psykisk helsehjelp

Psykisk helse og rus er et tilbud til deg som trenger noen å snakke med - enten for din egen del, eller som pårørende, venn, nabo, kollega eller fordi du er bekymret for noens psykiske helse. Du kan ringe direkte og be om hjelp. På dagtid er telefonen alltid bemannet Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette gir pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart - uten unødig ventetid. Se færre. Selvhjelp. Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykisk helsehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det (f.eks. fastlege, pårørende etc.). Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til: Porsgrunn kommune

Ferdighetstreningsmateriell på nett | Norsk forening for

Psykisk helse og mestring er et gratis lavterskeltilbud innen psykisk helse og avhengighet, til alle mellom 16 og 100 år. Vi er et tverrfaglig team som tilbyr kartlegging, utredning, diagnostisering, og behandling av milde og moderate psykiske lidelser og avhengighet. Vi tilbyr også internettbasert selvhjelp, med personlig oppfølging og en rekke kurs innen psykisk helse Psykisk helse Oppretthold/utvid ditt nettverk. Å knytte sosiale bånd til andre er godt for oss. Med karantene og permitteringer er det viktig å likevel opprettholde sosiale kontakter. Hvis du mangler nettverk, kan du prøve å utvide ditt nettverk, f eks gjennom grupper på sosiale medier. Vær aktiv. Det er godt for oss å være aktive

5 ting du kan gjøre for en som er deprimert | Depresjon

Veiledet selvhjelp - Norsk Forening for Kognitiv Terap

Fredrikstad: Anbefaler selvhjelp etter «Rask psykisk helsehjelp» «Rask psykisk helsehjelp» er et offentlig helsetilbud som viser gode resultater i flere kommuner, blant annet i Fredrikstad hjelptilhjelp.no: hjelp til selvhjelp - en barne- og ungdomsvennlig versjon. Ung.no : Offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom. Kognitiv.no av Norsk forening for kognitiv terapi.; ungsinn.no av Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge.; Mental helse ungdom; Alarmtelefonen for barn og ungdom kan du ringe på 116111.; Kors på halsen (Røde Kors)-telefonen når du på 800 33 321

Søk om psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommun

Helsedirektoratet ser på selvhjelp og selvorganisert selvhjelp i et folkehelseperspektiv der fysisk og psykisk helse er likestilt. Selvhjelpsbegrepet er nært beslektet med empowerment -begrepet. Selvhjelp handler om å håndtere problemer i hverdagen på en måte som gjør at mestring og livskvalitet øker Rask psykisk helsehjelp er tilbudet til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie Hva tilbyr vi? Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud til deg over 16 år, med angst og lette til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Sliter du med bekymringer og angst, negative tanker om deg selv eller lav selvfølelse? Har du opplevd vanskelige hendelser, som tap av nære og er i sorg? Er hverdagen slitsom og overveldende slik at du føler deg stresset og mangler initiativ Dersom du opplever å ha det vanskelig, kan du finne nyttig informasjon om psykisk helse på nettsiden til Norsk Helseinformatikk, Psykisk egenpleie, Psykiske lidelser og Rus og avhengighet der finner du også nyttig informasjon for selvhjelp, Selvhjelp, psykisk helse- kognitiv terapi, hvor det finnes kurs i blant annet angst, depresjon og søvnplager Grunnet korona-pandemien er tilbudet ved avdeling for psykisk helse og rus endret. Retningslinjer fra smittevernleger anbefaler å ikke gjennomføre samtaler på kontoret. Vi er tilgjengelig for telefonkonsultasjoner og for å møtes ute med god avstand. Møteplassen tilbyr turgrupper, les mer her Mø;teplassen

Depresjon: Gratis selvhjelp - kurs i kognitiv terapi
 • Gospelkonzert wuppertal.
 • Viking line.
 • Catering kristiansund.
 • Littlest pet shop adventskalender 2017.
 • Avvik definisjon helse.
 • Respirasjon planter.
 • Ark nameless.
 • Install npm.
 • Kjente personer fra dortmund.
 • Alabaster farbton.
 • Sit dragvoll.
 • 12 apostler australia.
 • Gummy bear song.
 • Fiskedrag gädda.
 • Arche tv programm.
 • Khazix jungle route.
 • Mat som er vegansk.
 • Alabaster opal.
 • Positiv arbeidskapital.
 • More motion dance academy stuttgart.
 • Effektiv skattesats formel.
 • Minesweeper hard mode.
 • Thaimat fredrikstad.
 • Håvard bakke foreldre.
 • Historisk type glass antikken.
 • Barn ingen adgang programledere.
 • Kamprapport skjema fotball.
 • Bosch tørketrommel reservedeler.
 • Jet li alder.
 • Sideplanke med hoftehev.
 • Volksbank immobilien singen.
 • Ppu samlingsbasert uis.
 • Nordea investor.
 • Tanzwerkstätte bornheim.
 • Digikam ubuntu.
 • Spørsmål om tatovering.
 • Chondropathia patellae physiotherapie übungen.
 • Ammekurs rikshospitalet.
 • Aurskog høland rally radio.
 • Tanumstrand påsk.
 • Frati trondheim.