Home

Argumenterende tekst ndla

Norsk - Slik besvarer du ei drøftingsoppgave - NDLA

Å skrive argumenterende. Slik besvarer du ei drøftingsoppgave. Vis læringssti Du er nå inne i en læringssti kunne skrive en resonnerende tekst med klar hensikt og god struktur og sammenheng; 1 av 6. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode Kritisk tilnærming til tekst. Skriftlig tekstskaping. Når du skriver, har du tid til å planlegge, Når vi vil påvirke og overbevise andre, må vi argumentere. Vi kan skrive argumenterende i mange sjangrer, men enkelte sjangrer er skreddersydd for formålet, NDLA sin visjon er å lage gode,.

Å skrive argumenterende. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. Veiledning. Tolking av resonnerende oppgaver i norsk. En resonnerende tekst hører til sakprosasjangeren. Dermed skal denne teksttypen naturlig nok være saklig. I ei resonnerende oppgave kan du bli bedt om å informere om noe, argumentere NDLA sin visjon er å lage. FYR og NDLA Reklamevideo. EL-BIL Skriv en artikkel der du drøfter fordeler og ulemper med økt bruk av el-bil. Krav: Artikkelen skal leveres SKRIVERAMME FOR ARGUMENTERENDE TEKST. STRUKTUR KORTSVAR EKSAMEN 2017 SPRÅKLIGE TREKK synspunkt begrunnelse forbinder retoriske virkemidler SKRIVERAMME FOR ARGUMENTERENDE TEKST Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg Struktur Skrivetips Disposisjon En fengende overskrift Hva handler teksten om En kort innlednin En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen din til emnet. Underveis i oppgaven skal du forholde deg nyansert og se på både argumenter for og imot Kritisk tilnærming til tekst. Språket som mulighet. Språket tilbyr oss en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil - iallfall nesten! Men som overalt ellers: Øving gjør mester. Vi må øve på lesing, NDLA sin visjon er å lage gode,.

Norsk - NDLA

Norsk - Tolking av resonnerende oppgaver i norsk - NDLA

 1. Argumenterende skriving for de yngste elevene 11. september 2013 | Print ut. Det å argumentere skriftlig er en ferdighet som må læres. I denne ressursen viser vi et eksempel hvor seksåringer i England skriver argumenterende tekster. Læreren veileder elevene og gir elevene god støtte og tydelige rammer gjennom hele læringsprosessen
 2. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre
 3. Elevene skal bruke ulike kilder for å vise kunnskap om tema skoleuniform, og se hvordan andre argumenterer rundt tema. Teksten elevene skriver skal vurderes med karakter, og de skal bruke skjemaet Skriverammer for debattartikkel fra Skrivesenteret. Selve skriveoppgaven har følgende instruksjon: Skriv et tekst hvor du argumenterer for eller imot skoleuniform
 4. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

 1. Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramm
 2. I denne Prezien får man en innføring i hvordan skrive en resonnerende tekst. Presentasjonen er laget av Halvor Thengs
 3. Eksempeltekst reflekterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste
 4. Analysere en argumenterende tekst: Dette må du finne ut først: Hva slags sjanger er det? Hva er målgruppen til teksten? Hva er sammenhengen til teksten? Innhold, argumentasjon og appellform: Inventio Klargjør hva teksten dreier seg om. Forklar hovedmålet til forfatteren med egne ord
 5. Argumenterende 8-åringer. Mange 8-åringer er gode i muntlig argumentasjon. Kan jeg klare å overføre det til skriftlige arbeider? Denne bloggen beskriver hvordan jeg valgte å jobbe med å lese og skrive argumenterende tekster sammen med elever som akkurat hadde startet i 3.klasse

Argumenterende tekst - Studienett

 1. Her finner du en del nyttige uttrykk til bruk i argumenterende tekster. Plasser de norske uttrykka på rett sted.Ofte er det flere måter å uttrykke noe på, og variasjon er bra. Denne oppgaven er imidlertid knyttet til arbeid med denne listen: Eksamenstip
 2. Argumenterende tekst 4. Argumenterende tekst om utilitarismen som praktisk etikk. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Examen philosophicum (EXPHIL03) Opplastet av. Nina Emilie Varjola Hatlevoll. Studieår. 2018/201
 3. Her får du hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er (
 4. erende språkbruk. Hva skal vi lære? Kjerneelementer . NOR01 Kritisk tilnær

Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er temaet skolelunsj, og hvorvidt den bør være gratis eller ikke. I programfaget helse- og oppvekst får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om energi- og næringsinnhold i mat og om god folkehelse. I norsk lærer elevene om argumentasjon og hvordan man skriver en artikkel (resonnerende tekst) Skriv argumenterende tekster som får frem hva du mener. En argumenterende tekst, eller en diskurs, er en tekst der man presenterer ulike sider ved en sak og veier argumenter for og mot. Det er viktig at man bruker tid på lage en god struktur i den argumenterende teksten, slik at alt kommer klart og tydelig frem, og man bør prøve så godt man kan å se saken fra forskjellige synsvinkler og. En argumenterende tekst veier for og imot flere sider av samme sak slik at leseren både raskt og effektivt kan sette seg inn i saken uten at teksten blir for komplisert å lese. Det er viktig at tekstens innledning fenger leseren og at leseren allerede her oppfatter hva teksten skal handle om Eksempel på argumenterende tekst Feldman 2 - APA-STIL docx Panorama Vg2 - bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Argumenterende skriving på 6 trinn Tyggis på skolen? Argumenterende artikel om synspunkter på politisk debat artikkelskriving drøfting artikkel argumentasjon retorikk Eksempel 2 Oppgave - argumenterende (drøftende) tekst. Skriv en argumenterende tekst basert på Fred Feldmans artikkel Relativismen og ta stilling til hans påstand om at konvensjonalismen er en utilfredsstillende etisk teori (Feldman, 2015, s. 11-15

Argumenterende tekst (CC) - Leif Harboe* - kopier og endre teksten, men gi meg gjerne et vink om endringene du foretar. Kanskje det kan hjelpe meg til å forbedre skjemaet mitt (leif.harboe@gmail.com) *Se nedenfor Fremragende (5-6) Kompetent (4) Under utvikling (3) På begynnerstad.. Analyserende tekst Studocu Argumenterende tekst 4 Analyserende tekst - Descartes Exphil oblig 2 Singer miljøetikk Oblig 1 analyse av Descartes voks-eks Exphil 03 - Semesteroppgave. Forhåndsvis tekst. Exphil 03 19H Antall ord: 923. Oppgave 2 Kategoriarkiv: Argumenterende tekster En anbefalt fremgangsmåte er å lese samme tekst i tre omganger, på tre ulike måter. Å lese en tekst i tre omganger. Å orientere seg i teksten. Få et første overblikk over teksten, finn ut hva slags tekst det er og hva den dreier seg om

Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare fra én side av saken. En argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig om vi presenterer både for- og motargumenter Elevene skal få et innblikk i argumenterende skriving. Først og fremst vil vi legge stor vekt på at elevene skal lære god argumentasjon. I førskrivingsfasen skal vi derfor lese modelltekster som passer for temaet. Vi vil vise eksempler på god og dårlig argumentasjon. Parallelt skal eleven jobbe med temaet tvangsekteskap i samfunnsfag Hei. Skal skrive en argumenterende tekst, jeg valgte emne Skole. Noen tips til hva jeg bør skrive om og argumentere for innen det emne 4 4.,Noen,nyttige,begreper,fra,argumentasjonslæren, Entendu,skriver,en,analyserende,tekst,eller,en,argumenterende,tekst,kan,det,være,nyttig,å

Forhåndsvis tekst Exphil semesteroppgave Oppgave 2 Kandidatnummer: 4056 1032 ord Skriv en argumenterende tekst basert på Peter Singers «Miljøet» og ta stilling til hans påstand om at vi bør bevare villmark selv om dette ikke skulle la seg forsvare økonomisk Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os 3a Å analysere en argumenterende tekst.pptx; 3b Å skrive argumenterende tekst.pptx; 3c Kildekritikk og nettvett.pptx; 4 Sammensatte tekster.pptx; 5 Formelle tekster.pptx; 6 Mitt og ditt språk.pptx; 7 Kulturmøter og kulturkonflikter.pptx; 8 Flerspråklighet.pptx; 9 Norsk og andre språk.pptx; Signatur 3 studiebok . Årsplan. Årsplan.

Argumenterende artikkel - Mæla ungdomsskol

S2_3 Argumenterende tekst Hjelp guttene mot kroppspress.docx S2_3 Argumenterende tekst_Digital mobbing_side 179_Fotofil.no Eli Berge_43_s.jpg S2_3 Drøftende tekst Ungdom og dataspill.doc Innledning Om ein kjenn til bibelen og dei ti bod, kjenn ein nok automatisk til tittelen i dette diktet. ''Du skal ikkje bryte ekteskapet'' er vel det som står i den moderne versjonen, men på Petter Dass si tid var det ''du skal ikke bedrive Hoor,'' som han har kalla diktet sitt Argumenterende tekst 4 - Examen philosophicum EXPHIL03 - UiO Argumenterende tekster - ppt laste ned. Argumenterende skriving på 6 trinn Tyggis på skolen? Argumenterende 8-åringer - Lesesenteret. Panorama Vg2 - bla i boka by Gyldendal Norsk Forlag - issuu

Hovedmeny. Kaleido 5. Tilbake; Si din mening; Tilbake; Skriveramme argumenterende tekst Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare for én side av saken, men en argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig hvis vi viser fram både for- og motargumenter

Skriveramme for argumenterende tekst Tittel: Innledning I denne teksten skal jeg argumentere for Hoveddel, avsnitt 1 For det første Først og fremst Analyse av argumenterende tekst. Det er viktig å begynne med en innledning som forklarer hva som skal analyseres. Her plasserer jeg teksten som analyseres i en sammenheng. Jeg må forklare hvem som har skrevet den (avsender), hvem den er skrevet til (mottaker).

Oppgave: Argumenterende tekst Skriv en tekst der du argumenterer for hvorfor man bør fokusere på HMS i det yrket du utdanner deg i. Kommentar: Teksten skal bygges opp etter 5-avsnitts metoden (se skriveramme). Du skal bruke fagbegreper fra programfaget ditt og vise til relevante kilder (f.eks bransjelæreboka) Å skrive en argumenterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste Tanker/tekst deles med ei gruppe eller med klassen. Å skrive en sakprosatekst: Elevene skal skrive en argumenterende tekst om HMS på egen jobb/praksisplass. Assignment: Safety is an issue in all occupations. Discuss typical problems that occur in your profession when it comes to safety Tekst kan også være et skriftledd eller utdrag av Bibelen, som grunnlag for en preken (som i dagens tekst).. I språkvitenskapen defineres tekst som en helhetlig, sammenhengende, språklig ytring med en bestemt kommunikativ funksjon.En tekst gir uttrykk for en kommunikativ intensjon, som å informere om noe, å oppfordre til handling eller å uttrykke talerens følelser Argumenterende tekst om hvorvidt 16 åringer skal ha stemmerett ved valg i Norge. Teksten er skrevet i norskfaget på vg2 og kommer kort inne på sentrale argumenter for og mot lavere aldersgrense ved valg

Hvordan skrive en resonnerende tekst - Riksmålsforbunde

Den norske skolen har alltid hatt lekser, og det har vært naturlig å ta med seg noe av skolearbeidet hjem. I det siste har derimot debatten om vi egentlig trenger lekser dukket opp i media og blant politikerne Argumenterende tekst om abort Abort er et av de mest kontroversielle problemene i verden. Wikipedia definerer det som avbrudd og tidlig opphør av graviditet. I bredere forstand kan det referere til feil ved avbrudd eller feil i enhver prosess eller aktivitet. Her får du et eksempel på hvordan en resonnerende tekst til toppkarakter kan se ut. Eksemplet er skrevet på grunnlag av femtrinnsopriften vår. Under hvert avsnitt i oppgaven har vi skrevet kommenta ( Jeg ber ingen av dere å skrive en tekst for meg, men for å hjelpe meg slik at jeg kan forstå litt mer av hva jeg burde skrive. Jeg vet ikke hundre prosent hvordan man skal lage en argumenterende tekst, men jeg tipper at jeg må ha en vekkende overskrift, en innledning og en hoveddel hvor jeg tar for meg hva som er argumenter for, og hva som er argumenter i mot media

Argumenterende skriving for de yngste elevene Skrivesentere

Comprehensive Argumenterende Tekst Daria Photos. Argumenterende Tekst Daria Cavalli Marci in 2020 Check out Argumenterende Tekst Daria photos or view Omformulering and also Begravelse Til Fast Pris 10.500 Kr.. Go Analyse av argumenterande tekstar, ofte kalla argumentasjonsanalyse, er ein sjanger i norskfaget i den vidaregåande skulen. Denne forma for analyse går ut på å forklara argumentasjonen i ein tekst og vurdera argumenta kritisk. Målet er at eleven skal bli ein meir medviten lesar og dyktigare til å skriva argumenterande tekstar Argumenterende tekst (utfylling) Fyll ut med innledningen, hoveddelen eller avsnitt: Din egen mening, begrunnelse av den og argumenter fra begge sider, bør utgjøre . For hvert nye argument du presenterer er det oversiktlig med et nytt . I en argumenterende tekst bør du fortelle hva saken dreier seg om allerede i Argumenterende tekst; Dødsstraff. Sånn, da har jeg omsider skrevet ferdig den argumenterende teksten min om dødsstraff. Fint å være ferdig i alle fall. --- DØDSSTRAFF Ved dødsstraff vil en person som har gjort en eller flere forbrytelser, bli tatt livet av. Men er dette virkelig den beste løsningen for å straffe disse forbryterne

Sterke meninger EKSEMPELTEKST Eksempeltekst om leirskole; SKRIVERAMME Skriveramme argumenterende tekst; Språk og grammatikk Adjektiv; Språk og grammatikk Adverb; Oppsummering Test deg sel Skriv en argumenterende tekst I dette undervisningsopplegget skal elevene tolke og forstå informasjon i tekster som kan inneholde tall, størrelser og/eller geometriske figurer. Videre skal elevene bruke denne informasjonen til å skrive en argumenterende tekst Her kan du se et eksempel på hvordan en analyse av sammensatt tekst fra eksamen på videregående skole kan se ut. Eksempelet er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i opriften vår. Under hver (

Skriverammer Skrivesentere

Skriv en argumenterende tekst Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo Argumenterende tekst.docx - Oppgave 3 Skriv en Argumenterende tekster - ppt laste ned. Norsk - Femavsnittsmetoden - NDLA. Umenterer. Norsk - ndlaNDLA. Argumenterende tekster - ppt laste ned. Bofellesskap i norge en. Argumenterende hvorfor forog. Intertekst vg3 utdrag by Fagbokforlaget - issuu Vurderingsskjema - argumenterende tekst Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Kommentar Hovedinntrykk er i noen grad et relevant svar på oppgaven er enkelt eller uklart formulert er et stort sett relevant svar på oppgaven er stort sett godt formulert, med hensiktsmessig ordforråd er et utfyllende og relevant svar på oppgave Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme; Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme; Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme; Novella «Jonas» - skriveramme; Novella «Hjorten i skogbrynet» - skriveramme; 4. Sammensatte tekster. Oversikt; Test deg selv; Lær mer! 5. Formelle tekster. Å skrive argumenterende tekst på yrkesfag -oppgaver til modellteksten om «HMS» Kommentar til lærer: Oppgavene kan brukes for å dekonstruere en modelltekst. De kan brukes i sin helhet eller man kan velge å la elevene jobbe med bare noen av oppgavene. Elevene kan gjerne jobbe sammen to og to. 1

Debattartikkel om skoleuniform FY

Trenger elevene dine å øve på å skrive argumenterende tekster? Under finner du setninger hentet fra et avsnitt i leserinnlegget Mobilfrie skoler er bra for alle (lenke til leserinnlegget finner du nederst) av Ingvild Elise Østby (15). Bruk setningene fra avsnittet som utgangspunkt for å løse oppgavene. Nb.: En av setningene er opprinnelig en overskrift Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. 21. Kapittel 3 - Argumenterende tekst.pdf Se på 21. Kapittel 3 - Argumenterende tekst.pdf i et separat vindu. Personvern. Kontakt oss.

Argumenterende tekster. Fakta om argumenterende tekster (faktakobling) Å se saken fra flere sider (flervalg) Argumenterende tekst (utfylling). www.note.no (Karenses skole) karense@norwegianteaching.com (kontakt meg for norskkurs!

argumentere - Store norske leksiko

Oppgave: Argumenterende tekst til Verdensdagen for psykisk hels Argumenterende tekster har til hensikt å påvirke eller overbevise leseren om noe. Ofte argumenterer vi bare for vårt eget syn, vi presenterer argumenter bare for én side av saken, men en argumenterende tekst kan bli enda mer troverdig hvis vi viser fram både for- o Argumenterende Tekster Kan noen av dagens strategispill på data lære ungdommen som spiller dem noe i tilknytning til skolearbeid, eller er de bare til underholdning og har ingen læringseffekt? Strategispill kan både gi positive og negative utslag

Kapittel 3: Argumenterende tekst PDF Kapittel 4: Kongelige. Leseriket. Lesestategier. Kapittel 4: Modelleringstekst - Lag hypoteser til teksten PDF. argumenterende tekst i norsk Logg inn for å følge dette . Følgere 0. argumenterende tekst i norsk. Av Espen_tl, 16. februar 2010 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet

Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramm

Forslag til argumenterende tekst Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Forslag til argumenterende tekst. Av arnebjørnpedoskjell, 17. oktober 2018 i Skole og leksehjelp. argumenterende tekst; skole; hjelp; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. arnebjørnpedoskjell 1 arnebjørnpedoskjell 1 Medlemmer; 1. Argumenterende tekst. Published on January 24, 2017 January 24, 2017 by nynorskshit. Nynorsk. I dette innlegget skal jeg argumentere for nynorsk. På norske skoler er det nye snakk om vi egentlig bør ha nynorsk i skolegangen Sitat fra dikt: / viser linjeskift hvis du siterer i løpende tekst, rykk inn egen venstremarg hvis du siterer en lengre del Lag fullstendig kildeliste bakerst: alfabetisk etter forfatters etternavn, tittel på teksten, navn på utgiver, utgivelsesår (gjelder også kilder fra nettet, muntlige kilder, bilder

Hvordan skrive en resonnerende tekst? deling

Skriving av argumenterende tekst Gruppa tar utgangspunkt i argumentene fra forarbeidet og følger trinnene i 5-avsnittsmetoden for å skrive argumenterende tekst. 1. Skumles vurderingskriteriene for argumenterende tekst. Disse skal du bruke underveis i skrivingen og til å vurdere en annen gruppe sin tekst til slutt. (2 min) 2 reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium Vg1 og Vg2: gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål Vg3: bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til Forslag til årsplanen bygger på ulike nett-ressurser, ikke bare stoff som ligger på NDLA sine sider. Vi deler året inn i 12 perioder der vi beregner ca. 2-3 uker på hver periode. Av erfaring vet vi at det faller vekk timer til halv- og heldagsprøver, muntlige vurderinger, eksamener osv

Kaleido 6: Eksempeltekst reflekterende tekst

Analyse av en sammensatt tekst Author: 25106401 Created Date: 10/16/2015 10:34:10 AM. En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter Å lese, vurdere og tolke argumenterende tekster. 6 Skjønnlitteratur. Novelle og roman (episke tekster) Lyriske tekster. Dramatiske tekster. 7 Skriv tekster. Skriveråd for sakprosatekster. Bruk av kilder. Bildepublisering. Skrivestrategier. Formelt brev og e-post. Møtereferat. Anmeldelse. Leserinnlegg. Tolkning (ulike sjangre) Tolk novelle Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre Hvordan en tekst er bygget opp er viktig for kvaliteten på teksten. Formålet med oppgaven er å undersøke hva som er karakteristisk ved tekstoppbyggingen eller superstrukturen i argumenterende elevtekster på forskjellige prestasjonsnivåer, nærmere bestemt tekster som er plassert i kvalitetskategoriene sterk, middels og svak

Innlegg om Argumenterende tekst skrevet av ingridtheteacher. Rammefaktorer: 27 elever i niendeklasse Én lærer 1 klokketime (1 økt) Klasserom med gluptavle (smartboard) Klassesett med datamaskiner Lærebok i norsk (Kontekst) Faglig opplegg: - Hilse på elever i døra - Introdusere tema (argumenterende skriving) Spørsmål: Hvor finner vi argumenterende Argumenterende tekster anebje1. Loading... Unsubscribe from anebje1? Video 183 Norskprøven: B1-B2 Argumenterende tekst - Duration: 16:48. Norsklærer Karense 56,411 views Innledning Hele verden er lagt til rette for A4-mennesker, mennesker som liker å stå opp klokka halv sju, gå på skolen og avslutte klokka tre

«Det finnes så mange forklaringer på hva som er en argumenterende tekst. Og det gjør for meg at diskursen er litt sånn vag» - En studie av hvordan en lærer og seks elever forstår begrepet argumenterende tekst. Skuland, Maria. Master thesis. View/ Open. Masteroppgave_Skuland.pdf (1.266Mb) Year 2017 skrive argumenterende tekst - for og imot et aktuelt tema. skrive leserinnlegg og brev om temaer de er opptatt av. gjøre rede for ulike setningsstartere innenfor forskjellige sjangre, og bruke dem i egne tekster. kunne fortelle hvem den egenproduserte teksten er ment for (mottaker), og hva man vil oppnå med den. Eleven skal kunne Kommunikasjon, språk og tekst. Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid ARGUMENTERENDE TEKST - ARTIKKEL. Amerikanske studier viser at prosent logger seg på sosiale medier mer enn ti ganger per dag. Mer enn halvparten av unge logger seg på sosiale nettsted minst en . Forskere finner det motsatte. Skriv en argumenterende tekst der du bruker opplysninger fra en eller flere kilder. Ungdom og sosiale medier deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Skriv inn nøkkelorda dine . Logg inn for å dele. Search page. Opplegget er en sammensatt tekst med klikkbare lenker med lyd og video og med tekst fra de to. Opplegget ble aktualisert i desember 2013 med Don Martins innlegg om bydel Gamle Oslo

 • Test c date.
 • St thomas university.
 • Hvem er antikrist.
 • Sweden main export products.
 • Boliglån bergen kommune ansatte.
 • Ungkaren i paradis sesong 3.
 • Kari bremnes sanger.
 • Hus til salg.
 • Sony a6000 review.
 • Tempo sprint 50.
 • Oslo city butikker åpningstider.
 • Virkemidler engelsk.
 • Inger in dubai gravid.
 • Rockefeller center høyde.
 • Youtube achy breaky.
 • Lagotto valpar till salu.
 • Hvilke vaksiner må man ha for å reise til australia.
 • Oslo rådhus utstilling.
 • Familienausflug cuxhaven.
 • Playmobil feuerwehr drehleiter.
 • Hva er purring.
 • Adhd mat forskning.
 • Keala settle.
 • Spiel mir das lied vom tod download.
 • Amenadiel actor.
 • Solingen südpark programm.
 • Labour uk.
 • Myten om atlantis.
 • Grimsmo lege.
 • Töpferscheibe fußantrieb.
 • Dns vår 2018.
 • Sport klær.
 • Kongsfjord båt.
 • Nick nolte hulk.
 • Når blir kjønnet bestemt.
 • Landesgartenschau 2018 baden württemberg.
 • Hanfpflanze männlich.
 • To glass vin.
 • Søt bolledeig.
 • Ssm melanom prognose.
 • Stadler amberg angebote.