Home

Drammen innbyggere 2021

Drammen (hjelp · info) er en by og kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke.Den ligger der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden.Kommunen grenser mot Lier i nordøst, Holmestrand i sør og Øvre Eiker i vest. Drammen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo.Kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og ble Norges 7. største kommune i. Drammen kommune ligger i Viken fylke. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 og består av de tre tidligere kommunene Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. Kommunedeler og befolkning. Antall innbyggere i Drammen kommune er ca. 101 000. Se alltid oppdaterte innbyggertall på Statistisk sentralbyrås nettside. Drammen kommune er delt inn i 10 kommunedeler Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet; Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud; 2015 Fjern år 2015 for Drammen 2016 Fjern år 2016 for Drammen 2017 Fjern år 2017 for Drammen 2018 Fjern år 2018 for Drammen 2019 Legg til flere år for Drammen 2015 Fjern år 2015 for Kostragruppe 13 2016 Fjern år 2016 for Kostragruppe 1 Drammen · Befolkning. Spørsmål: Hva er Drammen befolkningen ? Svar: Drammen, Norge (administrativ enhet: Buskerud) - siste kjente befolkningen er ≈ 67 000 (år 2015).Dette var 1.286% av total Norge befolkningen.Dersom befolkningsveksten ville være det samme som i perioden 2011-2015 (+0.95%/år), Drammen befolkningen i 2020 vil være: 70 261* Drammen er en kommune i Viken fylke. Det er en bykommune som ligger innerst i Drammensfjorden. Kommunen omfatter de sju nederste kilometerne av Drammenselva og en tilsvarende strekning av Drammensfjordens sørbredd utenfor elvemunningen. I tillegg omfatter kommunen skogstrekninger på både sør- og nordsiden av elva (Drammensmarka). Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner slo seg sammen til.

Drammen - Wikipedi

Innbyggere Innbyggere 1738 630253 2017 56633 -40774: 15859 2018. Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Fristen for å melde sin interesse er 10. oktober Oslo hadde 166 400 innvandrere og 52 400 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2017. Til sammen utgjør disse 33 prosent av hovedstadens folketall. Som i de to foregående årene følger Båtsfjord og Drammen med henholdsvis 29 og 28 prosent av folketallet i kommunen

Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i Drammen kommune Tirsdag 20. oktober hadde vi klubbmøte på Bragernes Menighetshus med foredrag av Michael Nicholas Louka om St. Vincent og klubbauksjon.Den lille øygruppen i Karibia med drøyt 100 000 innbyggere er en del av det som kalles Samveldet av nasjoner som består av 54 suverene stater, hovedsaklig Storbritania og tidligere britiske kolonier. Han gikk nøye inn på frimerkenes historie på øya. Informasjonsmateriell fra Drammen kommune og Helsedirektoratet. Covid-19-forskriften. Link til alltid oppdatert versjon av forskriften på Lovdata. Aktuelt om koronaviruset. Foreslår strengere koronatiltak - Koronapandemien vil prege oss en god stund til; Nye nasjonale koronatiltak

Drammen kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 er 1 334 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet folkfram, Nasjonale befolkningsframskrivinger, befolkning, befolkningsprognoser, folketall, innbyggere, befolkningsutvikling, framskrivingsalternativer, fødte. Drammensregionen er et distrikt, regionråd, næringsregion og byregion.. Distriktet har til sammen en størrelse på 1 530 km² og 188 131 innbyggere (1. januar 2019). Tettstedet Drammen med 109 416 innbyggere per 1. januar 2020 er regionens største by. De andre byene i distriktet er Hokksund og Svelvik.. Området omgir Drammensfjorden og deler av Drammenselva, og omfatter blant annet de. Buskerud var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Akershus og Østfold i 2020 og ble en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Les mer: Viken Det tidligere fylket strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst til Hardangervidda og Hemsedalsfjella i nordvest. Buskerud omfatter de store dalførene Hallingdal og Numedal. Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende reglene for karantene. Kommunens innbyggere skal tilrettelegge for at de kan gjennomføre en karantene i egen.

Asle%2BFarner

Det gjelder blant annet Kristiansand, Tromsø, Drammen og Bergen. I noen tilfeller er det relativt store avvik mellom tettstedsbefolkningen etter SSBs definisjon og det som vanligvis oppfattes som «byen». For eksempel er det i byen Tromsø tre store tettsteder, med til sammen 67 372 innbyggere pr. 1. januar 2020 Drammen og regionen skal ha en vekst i antall arbeidsplasser som over tid tilsvarer én arbeidsplass per to nye innbyggere. Vekst med kvalitet og gode nærmiljøer i hele byen Drammen skal mestre veksten og skape et bedre bymiljø

Per 1.1.2020 bodde det 693 494 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 12 420 innbyggere gjennom året, hvilket var betydelige høyere enn 2018-veksten på 7 598 Nye Drammen passerer 100.000 innbyggere Når Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slår seg sammen i 2020, blir den nye storkommunen en av landets største Kinoen, som eies av Nordisk film og Drammen kommune, ble etablert i Drammen 30 november 2001. KinoCity har et årlig besøk på ca 360.000 besøkende pr. år, og er med det landets femte største kino. Omlag 40 ansatte fordelt på hel og deltid. Nyoppussende kinosaler i 2017-2020. Nytt lerret, lydanlegg og kinostoler Er du en engasjert Søndrelænning med tanker og ideer som kan bidra til at Søndre Land blir et enda bedre sted å bo? Da er dette siden for deg. Her kan du lufte ideer med andre engasjerte i kommunen Nedre Eiker var en kommune sør i Buskerud.Kommunen grenset mot Lier, Drammen, Modum, Holmestrand og Øvre Eiker.Kommunen var delt av Drammenselva og strakk seg nordover i Finnemarka til Glitrevatn og sørover til åsene øst for Eikeren. Fra 1. januar 2020 inngikk Nedre Eiker i den nye Drammen kommune, sammen med Drammen og Svelvik

Fridager og ferier for elever i Drammensskolen skoleåret 2020 - 2021 For andel fagutdannede i tjenester til utviklingshemmede lå Drammen 18 % under snittet, som var blant de laveste. Denne andelen gikk ned fra 76 % med fagutdanning i 2017 til 63 % i 2018. Andelen fagutdannede i pleie- og omsorgstjenestene samlet lå omtrent på snittet, 1 % over Øvre Eikers del av Drammen tettsted omfattet i 2015 8296 innbyggere eller 7 prosent av tettstedets befolkning. Den omfatter tettbebyggelsene Loesmoen og Hokksund som er mer eller mindre vokst sammen med tilsvarende tettbebyggelse i Nedre Eiker (Steinberg, Mjøndalen, Krokstadelva og Solbergelva) med i alt 23 547 innbyggere

Nedre Eiker var tidligere en kommune i Buskerud fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Drammen og Svelvik til Drammen kommune, og ble samtidig en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Nedre Eiker ligger vest for Drammen, på begge sider av Drammenselva. Kommunen strakk seg nordover i Finnemarka til Glitrevann (se Glitre) og sørover til åsene øst. For å redusere totalbelastningen for innbyggere som ofte passerer bompunkter, (2013), Bergen (2016) og Oslo (2017). Drammen vil altså, etter planen, føye seg til denne lista i 020 Nærmere 20 % av innbyggere med innvandrerbakgrunn kommer fra ikke vestlige land. Det går minoritetsspråklige elever på alle skolene i Drammen, men antallet varierer. Det går totalt 8000 elever i Drammensskolen, (Økonomiplanen 2017- 2020), av disse mottar 16% særskilt norskopplæring

Drammen for 2017 - 2021 Fakta om kommunen pr 12.12.2016 Antall innbyggere Ant innbyg gere per km2 Antall s tatlig sikra friluftslivsområder Andre friluftslivs - områder (antall) 68 000 468 5 Mer enn 50 ulike områder . DEL 2: Forvaltningsplan Drammen : Stordammen Fint om det marke. Hvert år tar 682 av 1.000 innbyggere i Norge ut reseptbelagte legemidler. Andelen i Drammen og Øvre Eiker er høyere Drammen har 58 101 skatteytere.Av disse betaler 8 722 (15 %) ingen skatt.Snittinntekten er 314 468 kr Drammen og Kristiansand går inn på topplisten med over 100.000 innbyggere etter kommunesammenslåingene Vi ønsker å engasjere to personer blant Drammens innbyggere til å bære det nye, flotte banneret og gå foran i folketoget. Dette er det første folketoget i byen på over 100 år, og det er en historisk begivenhet. Det er en stor ære å få oppdraget med å bære banneret fremst i opptoget. Vi ønsker [

For øvrig har Drammen kommune fra 1. januar 2020 vesentlig flere innbyggere (ca. 100000) enn Fredrikstad (ca. 80000). Imidlertid er Bærum den mest folkerike kommunen i Viken (ca. 125000). - 4ing 21. jan. 2020 kl. 08:43 (CET) Enig. Det er den enkleste løsningen på en diskusjon med uklare premisser Drammen byr på mange morsomme aktiviteter og opplevelser for alle. Med vår aktivitetskalender får du full oversikt over hva som skjer i Drammen Dødsannonser, dødsfall og minnesider for hele Norge finner du her på portalen. Vi har 99 % dekning av alle dødsannonser og dødsfall og du kan søke på navn, sted og dato Bebyggelsen på Krokstadelva er del av Drammen tettsted og ligger på nordsiden av Drammenselva, rundt 12 kilometer vest for bysenteret.Krokstadelva har 7 918 innbyggere (2017)

HØYT TALL: Flere drammensere tester seg, men tirsdag morgen ble det påvist 35 nye smittetilfeller i Drammen kommune siste døgn. Det er det nest høyeste noensinne i Drammen Vi søker to innbyggere til å gå foran i Folketoget 17. mai. Programmet for 17. mai i Drammen finner du her: 17-program 2017 Ha en strålende nasjonaldag til tross for gråværet! Det er aldri så grått at det ikke er godt i Drammen sentrum! 4 nye artister klare for Elvefestivalen I 2017 var utgiftsbehovet i Drammen 0,8 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Drammen har et relativt høyt utgiftsbehov til sosialtjeneste og barnevern. Det relativt høye utgiftsbehovet innenfor sosialtjeneste skyldes hovedsakelig at Drammen har relativt mange flyktninger uten integreringstilskudd og har relativt høy opphopning av skilte, arbeidsledige og innbyggere med lav inntekt SKATTETOPPEN: Av alle fylkets 277 000 innbyggere, er Olav Thon stadig den største bidragsyteren til felleskassa. Foto: Løchen, Terje / NTB scanpi

Fakta om Drammen kommune Drammen kommun

Drammen, Drammen, Norway. 18K likes. Denne siden er for alle som har et ♥ som banker litt ekstra for Drammen, både innbyggere, besøkende og de som synes Drammen er en spennende og attraktiv by Drammen Live24 - først med det siste! Vi gir deg det mest aktuelle nyhets- og bloggstoffet 24/7 - garantert gratis Drammen Håndballklubb. Knoffs gate 18. 3044 Drammen. post@dhk.no (+47) 970 20 250. dhk.no. Kjøp billetter/sesongkort. Spillerstall. Våre samarbeidspartnere. DHK Terminliste. Tabell 2019/20. DHK på Facebook. DHK på Instagram. Norsk Topphåndball. Sognsveien 75 a. 0855 Osl

KOSTRA Befolkningsprofil Drammen - SS

Drammen · Befolknin

 1. Et gavekort fra Drammen Scener gir mottaker mulighet til å velge mellom arrangementer på både Union Scene og Drammens Teater. Se mer. Utleie av våre lokaler. Drammens Teater og Union Scene er glimrende og fantastiske lokaler for utleie. Ta kontakt! Les mer. Kontakt oss: Øvre Torggate 1
 2. Vinmonopolet har to butikker i Drammen, Norges 10. største by som har 68.000 innbyggere. Dette gir 34.000 innbyggere pr. pol mot et landsgjennomsnitt på 16.000 innbyggere. Sist gang Vinmonopolet åpnet butikk i Drammen var på 1920-tallet. Drammen har flere handelssteder som er store nok for drift av ny Vinmonopolbutikk
 3. istrativ struktur eierskap 2019-2020 Gjennomføring: Samle fagmiljøer www.nyedrammen.no Nye Drammen 2020 - Svelvik, Nedre Eiker og Drammen • Innbyggertall Ca. 100.000.
 4. Hjemmel: Fastsatt av Drammen bystyre 20. juni 2017 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a andre ledd. Oversikt over innbyggere med rett til langtids botilbud med heldøgns tjenester
 5. Drammen og Lier har alltid vært gode naboer. Ganske enkelt fordi grønne Lier og urbane Drammen henger og hører sammen. Derfor er det synd at Lier så langt ikke vil være med på å skape Norges mest fremtidsrettede kommune. Det er mange grunner til at Lier bør melde seg på. Nå vil Lier forlenge Drammen
 6. Drammen spring tour 2017 Publisert: 20.04.2017, Sist endret: 25.04.2017 Påmeldingen er åpen igjen for alle 3 helger grunnet flere strykninger, send påmelding på mail til siri@walber.no. Godkjent Schedule Drammen 1 og 2 helg her

Hva skjer i Drammen? Oversikt over butikker, restauranter, konserter, kultur og opplevelser. Aktivitetskalender. Kurs og konferanse - kun 40 min fra Oslo I 2018 ble antall innbyggere redusert med 0,16 prosent. Det har vært en tilsvarende årlig reduksjon i befolkningen siden 2000. Dette henger sammen med en lav fødselsrate på 1,36 prosent (2018) og emigrasjon.Mot denne bakgrunnen og med sikte på blant annet å fremme befolkningsveksten, ble det 1. april 2016 innført et system med barnetrygd som innebærer at familier som har mer enn ett. Mjøndalen er et sogn og tettsted i Drammen kommune i Viken fylke. Mjøndalen utgjør en del av Drammen tettsted og ligger på sørsiden av Drammenselva. Mjøndalen tettsted har 8 593 innbyggere og Mjøndalen sogn har 10 462 innbyggere (2017). Skatteinntektene er for Drammen kommune anslått til 2 075 406 000 kroner i 2019, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2019 før i januar 2020, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2019 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2017

Drammen - Store norske leksiko

Befolkningen - SS

Kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slås sammen og blir til Drammen 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede. Velkommen til Drammen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

- Nå trenger vi engasjerte innbyggere! Drammen kommun

Vi er på vei inn i en ny tid hvor Drammen, Nedre Eiker og Svelvik fra 1. januar 2020 blir en ny, stor kommune. Drammen blir landets syvende største kommune med en befolkning på ca. 100.000 innbyggere Drammen kommune Kontaktperson: Kirsti Aas Olsen E-post: kirsti.aas.olsen@drmk.no Telefon: 97496625 Bakgrunn for søknaden Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen 2017: Tillit er et ord som staves likt begge veier, og i Drammen er det god tradisjon for tillitsbasert utviklin Turtilbud og konkurranse for økt friluftsaktivitet. Fra og med 10. mai til 10. oktober vil Bedriftsidretten oppfordre kommunalt ansatte og byens innbyggere til å gå 15 forskjellige turer i Drammen,.. LIER: Et ekstraordinært kommunestyremøte i Lier vedtok tordag ettermiddag en rekke nye, lokale tiltak og påbud som følge av situasjonen. Tiltakene er i stor grad likelydende som hva Drammen innførte på tirsdag.Torsdag formiddag kom også regjeringen med nye, nasjonale tiltak. De nye tiltakene i Lier kommune gjelder i første omgang frem til 1. desember

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre - SS

 1. Drammen er et sted vi ønsker å bosette oss fordi byen er et sted hvor vi kan trives i boligen, Samtidig vil det også bli mer komplisert å fylle disse på en tilfredsstillende måte for byens innbyggere. Vi tror at Drammen har alle muligheter til å ta de nødvendige stegene mot å bli et enda mer attraktivt sted i fremtiden
 2. uttersbyen side 4 Energibygg som går foran side 10 «Alle» vil ha sykehus-oppdrag side 12 En gigant på vei side 14 Opplev Drammen side 30 Profilen: «Svenna» Bjerkrheim side 42 Drammen forbereder seg på vekst og storinnrykk. Bare langs indr
 3. Med en overvekt på 23 stemmer besluttet Stortinget torsdag å tvangssammenslå Akershus fylke med Buskerud og Østfold. Den nye regionen får 1,2 millioner innbyggere. (Akershus Amtstidende) [09.06.2017 13:56
 4. Drammen med kokevarsel til over 10.000 innbyggere Drammen kommune har tirsdag ettermiddag sendt ut kokevarsel for hele Konnerud, som har omlag 10.000 innbyggere
 5. 3 innlegg publisert av webmaster i løpet av November 2017
 6. 4 innlegg publisert av webmaster i løpet av December 2017

Hva kan vi hjelpe deg med? Drammen kommun

27. januar 2017 27. januar 2017 webmaster Forsiden, Podcast Her kan du lytte til samtalen fra torsdagsmøte 12. januar 2017 («Lidelse og mestring - lidelse og forbønn») med Arne Nordahl og Knud Jørgensen 31. oktober 2017 31. oktober 2017 pastor Forsiden Dette er et viktig og konkret seminar for alle foreldre, og andre interesserte! Runar, som er prest og god formidler, vil ha seminar om «På hjemmebane - å dele tro i hverdagen med små barn og tenåringer» Lørdag 11. november k l. 13.00-16.00 Nye drammen er i nær kontakt med kommunen og komunale tjenester, men vi ønsker å fremme de beste bedriftene innen lokal nærling, slik at det både er trygt for kunder både på hvordan bedriftene yter service, men også at koronatiltak er tilrettelagt

Drammen Filatelist-Klu

En hobbyklubb for modelltog i Drammen og Nedre Buskerud. Om DMJK Sommeren 2000 måtte vi flytte fra Galterud og endte etterhvert opp på Solberg Spinneri, hvor vi har innredet loftet og holder på med å bygge et stort fastanlegg. På dette fastanlegget kjører vi 2-skinne DCC. Vi er (pr. 14. mai 2020) 54 medlemmer, nye medlemmer ønskes velkommen Her finner du kinoprogrammet for Drammen, med billettkjøp, informasjon om aldersgrense, sjanger, trailer og fakta om filmen

Tale fra gudstjeneste 10. september 2017 19. september 2017 19. september 2017 webmaster Forsiden , Podcast Her kan du lytte til talen som Ejgil Nielsen holdt Drammen har nå 101.469 innbyggere, en økning på 83 personer siden nyttår. Det er ordføreren langt fra fornøyd med Drammen på fattigdomstoppen av storbyene Drammen går forbi Oslo blant storbyene i Norge med størst barnefattigdom: Her vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. Oslo topper statistikken over fylker der barn vokser opp i familier uten yrkestilknytning: Det gjelder 12 prosent av barna Sjekk skattelistene i din kommune. Hele landet har 4 632 817 skatteytere.Av disse betaler 722 854 (15,6 %) ingen skatt.Snittinntekten er 310 734 kr Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform, Bystyret 17. juni 2014 I Drammen er det mange gode krefter og ressurser; på frivilligbørsen kan vi møtes på tvers og finne nye samarbeidsmuligheter

Digitalisering i praksis: Erfaringer fra Drammen - Norsk

Kokeanbefaling opphevet. Innbyggere i deler av Strømsø og Hedensrud som har fått varsel om å koke vannet, trenger ikke lenger gjøre dette. Prøvene som er.. Vestfoldbanen (Drammen) - Larvik Nykirke - Barkåker Utredning innfartsparkering Side: Dok.nr: Rev: Dato: 3 av 31 ICP-34-A-11052 02B 27.11.2017 Forord Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-utbyggingen på Østlandet,jfr.Nasjona Drammen kommune startet med å kartlegge hvilke kommunale tjenester som kunne egne seg til oppstart av Digihelse allerede i 2017. På bakgrunn av denne kartleggingen valgte de å starte i hjemmetjenesten, som i Drammen består av hjemmesykepleie og praktisk bistand Statistikken viser antall ofre for overlagt drap per 100.000 innbyggere [[suggestion]] Søk. Søk. Meny. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om Drapsrate antall drap per 100.000 innbyggere (2017) Tabell Bygg inn. Drapsrate 2017. Land antall drap per 100.000 innbyggere (2017) Filippinene: 8.41: Kasakhstan. Den magiske Bergen - Iva Kopřivová - Sommerkurs i Bergen 2017 Lenge til Bergen får 300.000 innbyggere Drammens Tidende - SSB: - Drammen er mer sentralt enn Berge

Plan for katekese for konfirmanter i St. Laurentius Drammen 2020/2021 Author: Tuan Ba Mai 14/10/2020 Alle katekesesamlinger på lørdager og begynner kl. 11.00 og foregår i selve kirken og avsluttes med messe kl. 13.00. les mer >> Hjemmel: Fastsatt av Drammen bystyre 20. juni 2017, sak 115/17, Hurum kommunestyre 17. oktober 2017, sak 83/17 Lier kommunestyre 5. september 2017, sak 93/17, Modum kommunestyre 19. juni 2017, sak 52/17, Nedre Eiker kommunestyre 14. juni 2017, sak 45/17, Røyken kommunestyre 14. september 2017, sak 77/17, Sande kommunestyre 13. juni 2017, sak 39/17, Svelvik kommunestyre 20. juni 2017, sak 22. DRAMMEN KOMMUNE: Bestikkelsene i en Publisert 22.06.2017, kl. 05.54 men enda flere må møte i retten i korrupsjonssaken. Kommunens folk skal ha gitt innbyggere fordeler mot egen vinning Drammen Kunstforening er en medlemsforening som er åpen for alle som er interessert i billedkunst innenfor forskjellige retninger og teknikker. Siden 18. mai 1867 har vi vært i drift uten opphold, og dermed en av landets eldste av sitt slag

Korona Drammen kommun

Vi nærmer oss årets siste feltstevne hos Hokksund Pistolklubb den 25.10 og trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da Aron Skytterklubb har ansvaret for å bemanne Svein Tore Moe fra Røyken var den fra Buskerud med høyest inntekt i 2016. Cenika-gründeren hadde over 88 millioner i inntekt

med dette bakteppet i 2017. Kommunes utvikling med flere innbyggere over 45 år og færre under, vedvarer også i 2017. Vi opplever en forholdsvis sterkt aldrende befolkning de siste årene. Med økende alder ser vi mer av aldersrelaterte sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Det er økt trykk på helse-, pleie- o Skolerute for tidligere Buskerud. Oversikt over ferier og fridager for skoler i tidligere Buskerud. Skoleåret 2020/2021. August: 17. august - Første skoleda Kommuneplanen 2017 - 2035 . Planstrategi og planprogram . for . kommuneplanens samfunnsdel og arealdel . innbyggere og kommunen. Oppstart av revisjonsprosessen planlegges til 2016. Prinsipper for langsiktig byutvikling i Sandvika Sandvika er by, kommunesenter og en hovedutbyggingsretning i Bærum Pavarotti Bar, Drammen: Se 91 objektive anmeldelser av Pavarotti Bar, vurdert til 4 av 5 på Tripadvisor og vurdert som nr. 14 av 95 restauranter i Drammen Alle innbyggerne på Konnerud i Drammen bes om å koke drikkevannet inntil videre. Grunnen er funn av intestinale enterokokker. De som er berørt, har fått direkte varsel. Anbefalingen gjelder til det foreligger nye prøvesvar, trolig utpå dagen torsdag 29. august. - Det var på en rutineprøve vi fang

Drammens Tidende - Ikke i din bakgård, Haakon Fossen?

MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Drammens Tidende) Jeg er fortsatt sjokkert over at bystyret i Drammen har forskjellsbehandlet sine innbyggere så grovt økonomisk. Jeg har sikkert «sovet litt i timen», men jeg har aldri tatt på alvor, og har ikke i min villeste fantasi, trodd at et tilnærmet enstemmig bystyre skulle vedta at fire bydeler. Innbyggere på Konnerud i Drammen må koke drikkevannet. Alle innbyggerne på Konnerud i Drammen bes om å koke drikkevannet inntil videre. Grunnen er funn av intestinale enterokokker. NTB. 27. aug. 2019 17:49 - Oppdatert 27. aug. 2019 17:49. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert

Drammen - Regjeringen

Drammen 2036 ¿ større, smartere og sunnere. Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor vel 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionshovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked Drammen Elvefestival på Facebook. Vinnerne av årets sommerbil - les om opplevelsen! Det var med tungt hjerte vi måtte avlyse Elvefestivalen grunnet COVID-19, og i samarbeid med DNB og Bilia Drammen ønsket vi å gi noe tilbake til våre kjære gjester - og spesielt til de som kunne trengt en velfortjent oppløftning i hverdagen Velkommen til Drammen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater #4 Brukeren i sentrum - innbyggere og ansatte. Teknologi som understøtter arbeidsprosessene #5 Anskaffelse. innbyggertjenester i Drammen kommune sammen med oss W/af1Te/f1ð Nyt den mens du huske 9/24/2017 9:06:21 PM.

Nasjonale befolkningsframskrivinger - SS

Bærum kommunes koronatelefon skal avlaste medisinsk nødtelefon. Nummeret er 67 50 59 99. Du kan sende epost til koronalegevakt@baerum.kommune.no Ask og Loke . Øvre Torggate 4, 3017 Drammen. Tlf: 32 83 82 50. E-post: hei@askogloke.no. Org. nr: NO 913784340 MV Drammen Kunstforening skal vise fotografiene til Erik Asla sommeren 2020. Last ned. Byavisa Drammen 20. des. 2017 Gamle juletradisjoner til 800 elever i løpet av desember. Innbyggere, politikere og fagpersoner protesterte og fikk satt vedtaket på vent. Last ned Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge

Drammensregionen - Wikipedi

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner Hold av dagen - da går Drammensfjorden Rundt. Årets trimhappening på sykkel. Passer for alle. Alene, sammen med kolleger, sammen med venner, sammen med egne barn eller sammen med andres barn. Drammen CK eier er stolt arrangør. Dette er årets roligste og hyggeligste fellesaktivitet på sykkel. Sykkel i felleskap rundt fjorden vår Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mellom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 283.929 innbyggere - og byen er fortsatt nokke for seg sjøl. Klima. På grunn av sin beliggenhet mellom syv fjell, er Bergen ekstra mottakelig for regn Postadresse. Postboks 1066 Bragernes 3001 Drammen ; Besøksadresse. Erik Børresens allé 20 3015 Drammen ; Kontakt. 32 21 16 00; drammen.tingrett@domstol.n DRAMMEN/OSLO (VG) Høyre mister ni mandater i bystyret dersom siste bymåling utført for VG blir gjeldende på valgdagen. Men det er fortsatt borgerlig som gjelder

Veien til god helse - Idébank FrisklivssentralenGhettofisering, gentrifisering eller befolkningsHer øker segregeringen mest i NorgeNytt sykehus er motor for utvikling og vekst i regionenFylkespolitikerne vil ha et tettere samarbeid mellom deNorge - fakta om Norge
 • Sea eagle norway.
 • Bugles chips.
 • Flis ålesund.
 • Erzgebirge sehenswürdigkeiten wikipedia.
 • Møllers gelefisk pris.
 • Bodensee schifffahrt fahrplan 2018.
 • Produkter fra østerrike.
 • Kulturscheune dagobertshausen.
 • Zink für kinder dm.
 • Aure kommune ansatte.
 • Vest norges opera.
 • Tanzschule lamade.
 • Hva er billig i sverige nå.
 • Emden neuer delft mieten.
 • Payback punkte nicht gutgeschrieben.
 • Horror gesichter bilder.
 • Hippie 1960.
 • Kviser i hodebunnen mister hår.
 • Dele pensjon ved skilsmisse.
 • Origami easy step by step.
 • Champions league 2018.
 • Arbeidstilsynet midt norge.
 • Regnes forsikringsutbetaling som inntekt.
 • Disney princess oldest to newest.
 • Lindø terminalen.
 • Internkontroll personopplysninger.
 • Sandefjord open 2017 september.
 • Elis club & lounge rheda wiedenbrück.
 • Ting man finner i nattklubber.
 • Struma nodosa therapie.
 • Paragliding alpen tandemflug.
 • Begrepslæring for barn.
 • Makrolid antibiotika handelsnamen.
 • Transport linate airport to milan.
 • Goedkoop fotostudio huren.
 • Nordsee für junge erwachsene.
 • Leovegas rapport 2018.
 • Meteo vienna 1 maggio.
 • Makrolid antibiotika handelsnamen.
 • Økologiske frisører oslo.
 • Rikstv stavanger.