Home

Utilitarisme engelsk

utilitarisme - engelsk oversættelse - bab

Oversættelse for 'utilitarisme' i den gratis dansk-engelsk ordbog og mange andre engelske oversættelser utilitarisme oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Oversættelse af Utilitarisme til engelsk i dansk-engelsk ordbog - Fleste oversættelser, helt gratis utilitarisme oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Utilitarisme på Engelsk - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok - Glosb

Utilitarisme i engelsk Dansk-engelsk oversættelse

 1. Sjekk utilitarist oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på utilitarist oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 2. utilitarianism oversættelse i ordbogen engelsk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 3. Oversettelsen av ordet utilitarist mellom norsk, engelsk, spansk og svens
 4. Derav ordet utility som er engelsk og betyr nytte. En sentral person innenfor utilitarismen var den svært samfunnsengasjerte Jeremy Bentham, født 1748-1832. Hans prinsipp lød som følger størst mulig lykke for det størst mulige antall mennesker, Men den klassiske utilitarisme blir kritisert

Klassisk utilitarisme. Den mest kjente formen for konsekvensetikk kalles utilitarisme og ble utviklet av den engelske filosofen Jeremy Bentham.Ifølge Bentham er alle mennesker like viktige. Vi har alle det samme ønsket om å bli lykkelige og burde derfor gjøre det som skaper mest mulig lykke for flest mulig Oversættelse for 'utilitarianism' i den gratis engelsk-dansk ordbog og mange andre danske oversættelser

Utilitarisme er en etisk teori som ble skapt av de engelske filosofene Jeremy Bentham og John Stuart Mill, men man kan finne liknende tanker allerede i antikkens Hellas. Utilitarisme er en slags kollektiv hedonisme, hvor målet er å oppnå velvære for hele gruppen En naturalistisk og hedonistisk filosofi. Ved inngangen til attenhundretallet oppsto en moralfilosofisk retning i England kalt utilitarisme.Ordet utilitarisme er avledet av det engelske utility, som betyr nytte.Utilitarismen er naturalistisk og hedonistisk fundert, ved å ta utgangspunkt i at vi mennesker og alt annet levende søker det nyttige og behagelige, og skyr all ulempe og ubehag Utilitarisme er en form for konsekvensetikk. Utilitarismens grunntanke er at handlinger skal vurderes ut fra sine konsekvenser.En handling med positive konsekvenser er en etisk god handling, mens en handling med negative konsekvenser er en etisk dårlig handling Betegnelsen utilitarisme er avledet av det engelske ordet utility, som betyr nytte. Og denne filosofiens utgangspunkt er naturalistisk og hedonistisk: at vi mennesker og alt annet levende søker det nyttige og behagelige og skyr smerte og ubehag

Preferanse utilitarisme ble lansert av John Harsanyi i 1977, og assosieres ofte med Richard Mervyn Hare og Peter Singer. Harsanyi hevdet at hedonistisk utilitarisme var basert på utdatert psykologi, og at det er feil at mennesker i hovedsak er motivert av å øke velværet og redusere smerten

Oversettelse for 'utilitarian' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis Viktige stillingsbetegnelser i statsforvaltningen. På engelsk, fransk, tysk, spansk, kinesisk og russisk. Oppdatert april 2017 Pliktetikk er en type moralteori der det ikke bare er resultatet av handlingen som avgjør om en den er moralsk riktig, men også de etiske prinsippene bak. Pliktetikk kalles også deontologisk etikk eller deontologi. Deontologien er ikke en enhetlig moralteori, men består av en gruppe av teorier som deler noen viktige kjennetegn. Immanuel Kant er den mest kjente og innflytelsesrike. Utilitarisme; Teori; Engelsk til Norsk oversettelse Definisjoner på engelsk. adj. 1. utilitarian holdninger eller prinsipper er basert på troen på at noe er moralsk riktig hvis det hjelper et flertall av folket. 2. Engelske ord som inneholder utilitarians, med mer enn sju bokstaver :.

Utilitarisme og Eudaimonisme · Se mer » Hedonisme. Med hedonisme (fra gresk ἡδονή. Ny!!: Utilitarisme og Hedonisme · Se mer » Jeremy Bentham. Jeremy Bentham (født 15. februar 1748 i London, død 6. juni 1832 i London) var en engelsk filosof. Ny!!: Utilitarisme og Jeremy Bentham · Se mer » John Rawl Utilitarisme. Utilitarisme er en type etikk som gjerne føres tilbake til de engelske filosofene og politikerne Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873). Ordet utilitarisme stammer fra det latinske ordet utilitas som betyr det samme som nytte. Utilitarisme er en form for konsekvensialisme Utilitarisme og John Stuart Mill. John Stuart Mill var en engelsk politiker, filosof og økonom som postulerte og forsterket moralske teorier om utilitarisme. For dette baserte han seg på de etiske prinsippene som ble bekreftet av sin gudfader, Jeremy Bentham John Stuart Mill (1806-1873) var en kjent politiker, økonom og filosof av engelsk nasjonalitet som stod ut beryktet som teoretiker av utilitaristisk tanke, samt å være representant for klassisk økonomi.. Mølle huskes i filosofiens historie for hans forsøk på å forene det som kalles den klassiske engelske økonomien med de historisk-sosialistiske strømningene som var på vei opp i det.

Utilitarisme er en av de viktigste og mest innflytelsesrike moralteorier i moderne tid. På mange måter er det utsiktene til David Hume, skriver i midten av det 18. århundre. Men det fikk både sitt navn og sin klareste uttalelsen i skriftene til Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873). Selv i dag Mill essay Utilitarianism er fortsatt en av de mest undervises. Utilitarisme eller utilitaristisk etikk er en etisk teori at en handling er moralsk rett hvis den søker å øke lykke, ikke bare av hvem som kjører, men av alle som er berørt av en slik handling. Tvert imot er handlingen feil hvis det driver ulykke Hva er utilitarisme? Nært knyttet til hedonismen er utilitarisme en teori om den etiske filosofiens filosofi, ifølge hvilken moralsk god oppførsel er de som har konsekvenser som gir lykke. På denne måten er det to grunnleggende elementer som definerer utilitarisme: dens måte å knytte det gode med lykkene til individene og deres konsekvens Utilitarisme er oversat fra engelsk efter Utilitarianism (1861), der er den Da der jo er tale om et af liberalismens og markedssamfundets kæreste kildeskrifter, søgte forlaget i sin.. FR French dictionary: Utilitarisme. Utilitarisme has 23 translations in 14 languages. FR DA Danish 1 translation. Utilitarisme

Utilitarisme på Engelsk - Dansk-Engelsk Ordbog - Glosb

Ordbok: utilitarisme - Engelsk, spansk, norsk, svens

 1. Utilitarisme: dette går ut på at en handling er moralsk god hvis den skaper best nytte for flest mulig mennesker. Det betyr at det ikke dreier seg om den enkeltes nytte, men størst mulig nytte for alle berørte. Det kan også være at dette går motsatt vei og strider mot vår rettferdighetsfølelse og moralske intuisjon
 2. Negativ utilitarisme og Hegesias · Se mer » Hypotese. En hypotese er en usikker teori (en forhåndsforestilling som ikke er undersøkt nærmere) om sammenhenger som lar seg teste empirisk. Ny!!: Negativ utilitarisme og Hypotese · Se mer » John Rawls. John Rawls (født 21. februar 1921, død 24. november 2002) var en amerikansk filosof. Ny!!
 3. Utilitarisme er basert på å maksimere lykke for flest mulig mennesker. Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner eller lignende

Utilitarisme, hvor den praktiske fornuft settes lik nyttetenkning. Fornuftsbasert naturrett. Kantiansk rettsfilosofi er her den sentrale posisjon. Rett, jus og språk Kort om kontraktetikk og nytteetikk . Kontraktetikk (Locke, Hobbes, Kant, Rawls) Den kontraktetiske tradisjon om normativ legitimitet hevder at institusjoner, regimer og andr Utilitarisme er en teori inden for normativ etik som foreskriver at den rigtige handling (se konsekventialistisk etiklære) er den som maksimerer nytten, det vil sige maksimere udfaldet af lykke og minimere udfaldet af lidelse.Ofte sammenfattes læren lidt fejlagtigt (at se afsnittet Hvad skal maksimeres? nedenfor) i devisen størst mulige lykke til de største mulige antal

De hovedforskjell mellom handling og regel utilitarisme er det handle utilitarisme legger vekt på konsekvensene / resultatene av tiltak mens regelen utilitarisme understreker konsekvensene av å følge en opptaksregel.. Utilitarisme, som er en av de mest innflytelsesrike moralske teoriene i verden, refererer til teorien om at handlingens moral avhenger av deres effekt på folket Utilitarisme som livsfilosofi. Er utilitarisme nyttig som en filosofisk referanse gjennom hvilken å strukturere vår livsstil? Det enkle svaret på dette spørsmålet er at det å oppdage dette er avhengig av seg selv og graden av lykke som implementeringen av denne form for etikk genererer i oss Utilitarisme er en type etikk som gjerne føres tilbake til de engelske filosofene og politikerne Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-1873). Ordet utilitarisme stammer fra det latinske ordet utilitas som betyr det samme som nytte. Utilitarisme er en form for konsekvensialisme Utilitarisme Jeremy Bentham var en britisk sosialfilosof og jurist. John Stuart Mill var en engelsk filosof, økonom og politisk teoretiker + en representant. av empirisme. Han er først og fremst kjent for sine etiske og politiske skrifter, særlig hans videreutvikling av utilitarismen Emnet er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Det gis på engelsk i januar med innlevering i februar hvert år. Det gis på norsk i høstparallellen hvert år som PHI100/PHI101. Eksamensoppgavene og besvarelsene i PHI102 er på engelsk

Utilitarisme - Filosofi

Oversettelse for 'least' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Deontologi (af græsk deon (δέον), pligt) også kaldet pligt-etik) er en filosofisk teori om at valg bør baseres på regler eller moralske principper, og at det rigtige valg vejer tungere end resultaterne. Det normative fundament findes i, at mennesket har visse pligter som er absolutte og.

Utilitarisme (nytteetikk) - eStudie

 1. Diskussion:Utilitarisme. Spring til navigation Spring til Brugen af ordet velfærd virker højst besynderligt og en anelse politisk ladet. På den engelske side står der providing happiness or pleasure as summed among all sentient beings. Claus 11. Feb 201
 2. Emnet vil blir undervist på engelsk hvis det er en eller flere studenter som er utenlandske. Innvekslingsstudenter kan ta kontakt med studieveiledere ved Handelshøyskolen (studieveileder-hh@nmbu.no) for å få vurdert om de kan få plass på emnet
 3. Alle emner det er avholdt eksamen i finner du i listene under. Bruk søkefunksjonen i Adobe Acrobat (Ctrl F) til å finne det aktuelle emner du ønsker å se på
 4. Utilitarisme er oversat fra engelsk efter Utilitarianism (1861), der er den engelske filosof John Stuart Mills (1806-73) moralfilosofiske hovedværk - tidligere oversat af selveste Georg Brandes under titlen Moral grundet på Lykke- eller Nytteprincippet (
 5. Utilitarisme er en form for konsekvensialisme og legger derfor naturligvis spesielt sterk vekt på siste punkt. Om en handling er rett eller gal er (nesten) utelukkende avhengig av konsekvensene. Utilitas (latin) = nytte. Det som er godt er det som er nyttig. Det som er nyttig for mennesket er det som fører til lykke. Ergo er lykke noe godt

utilitarisme - Store norske leksiko

Utilitarisme exphi

Utykać på norsk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: polsk » nors Historie. Konseptet grensenytte kan spores tilbake til den nyklassike skole, og klassiske forløpere som Ricardo (marginalt land), Bentham (utilitarisme), Cournot (matematisk økonomisk analyse), og Dupuit (pionér innenfor nytte-kostnadsanalyse).. Den nyklassiske økonomen William Stanley Jevons, selv uttalt inspirert av Benthams utilitarisme, regnes som oppfinneren av grenseverdilæren, og. En stat som omfavner utilitarisme, vil sannsynligvis vil ha mange folkeavstemninger (direkte demokrati). Innlegg er ikke skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner eller lignende Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst. Preferanse på polsk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » pols

Sultproblemet (kort sammendrag) Bakgrunn: Matoverskudd i vesten: i Nord-Amerika, Europa og Australia. Bedre muligheter til transport enn før. Eksempler på etiske problemer: Etiopia/Sudan: KIRKENS NØDHJELP har i 30 år fraktet INN MAT OG MEDISINER FOR Å HJELPE SULT OG HUNGERSNØD BLANT HUNDRETUSENER SOM SULTER ETTER LANGS TIDS TØRKE ELLER KRIG Nedlastinger Bildet : Merk, merke, font, logo, tekst, budskap, presentasjon, sitat, etikk, wordcloud, utilitarisme, John Stuart Mill 2271x2077,69221 Jeg har et lille spørgsmål, som jeg har lovet at stille for en psykologistuderende, som skriver speciale på engelsk. På dansk er det jo forholdsvis let at have et perspektiveringsafsnit, som man uden at få fingrene i klemme kan kalde perspektivering, og så forstår alle, at man i dette afsnit perspektiverer... så langt så godt Jeg er litt usikker nå, men hver gang jeg hører uttrykket 'for the greater good' tenker jeg umiddelbart i retning av utilitarisme (best mulig for flest mulig), Litt som i 'politically expedient' (jeg uttrykker meg visst også best på engelsk ) - noe som tjener flertallet, men også har sin pris, og en moralsk/etisk utfordring Utilitarisme kan defineres som en etisk teori som ble skapt av de engelske filosofene Jeremy Bentham og John Stuart Mill, men man kan finne lignende tanker allerede i antikkens Hellas. Målet er å oppnå nytelse for gruppen som helhet, ikke bare for det handlende individet

Utilitarismen fikk stor innflytelse på økonomisk tenkning, blant annet gjennom de engelske filosofene Jeremy Bentham (1748-1832) og John Stuart Mill (1806-73). Deres utilitarisme er en konsekvensetikk. Dette betyr at det er resultatet av handlingene som teller, ikke hva som er intensjonen i utgangspunktet utilitarisme Hvad er utilitarisme: Utilitarisme er en filosofisk teori, der søger at forstå grundlaget for etik og moral fra konsekvenserne af handlinger.. I dette tilfælde består utilitarisme i tanken om, at en handling kun kan betragtes som moralsk korrekt, hvis dens konsekvenser fremmer kollektivt velfærd.Hvis resultatet af handlingen er negativt for flertallet, er det klassificeret.

Jeremy bentham utilitarisme. Den klassiske utilitarismen ble først utformet på slutten av 1700-tallet, av den britiske filosofen Jeremy Bentham Jeremy Bentham (født 15. februar 1748 i London, død 6. juni 1832 i London) var en britisk filosof. Han er kjent for å ha utvilket den konsekvensetiske retningen. modifier - modifier le code - modifier Wikidata Jeremy Bentham né le 15 février. Utilitarisme Kemder du betydningen af ordet? Vi har samlet en lang række fremmedord og ord som måske ikke er fremmedord, men som måske kræver en forklaring, som du kunne få brug for at kende. For hvert fremmedord er der sat den fulde betydning ind og nogle steder er fremmedordet uddybe Køb Utilitarisme af Mill som bog på dansk til markedets laveste pris og få leveret i morgen. Utilitarisme er oversat fra engelsk efter Utilitarianism (1861), der er den engelske filosof John St. Sociologiskforum.dk var aktivt fra 2004-2012, men eksisterer i dag kun som arkiv

utilitaristisk - engelsk oversettelse - bab

En vegetarianer er en person som helt eller hovedsakelig lever av matvarer fra planteriket, altså kornprodukter, grønnsaker, bønner, frukt og bær, poteter, nøtter og frø. Mange vegetarianere spiser dyreprodukter som ikke krever dyrenes liv, som for eksempel en del melkeprodukter, egg og honning. Noen er vegetarianere fordi de ikke har tilgang på animalske matvarer Engelsk didaktikk (62) Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (380) Nordisk didaktikk (169) Realfagdidaktikk (129) Religions- og etikkdidaktikk (54) Samfunnsfagdidaktikk (194) Utdanningsledelse (340) Institutt for pedagogikk (1879

Definisjon av utilitarianism: Synonymer, antonymer og uttal

utilitarist i engelsk - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok Glosb

utilitarianism - Engelsk-Dansk Ordbog - Glosb

Utilitarisme er oversat fra engelsk efter Utilitarianism (1861), der er den engelske filosof John Stuart Mills(1806-73) moralfilosofiske hovedværk - tidligere oversat af selveste Georg Brandes under titlen Moral grundet på Lykke- eller Nytteprincippet (1872), men her nyoversat af Helge Nørgaard Madsen, der også har leveret en fyldig efterskrift om værkets placering og perspektiver Jeremy Bentham, 1748-1832, engelsk filosof og samfundsreformator. Jeremy Bentham, som var uddannet jurist, blev som ganske ung under indtryk af sine oplevelser i de engelske retssale overbevist om behovet for en reform af såvel den borgerlige ret som af strafferetten. Tidens retsvidenskabelige teorier fandt han uklare og usammenhængende og uden forbindelse med en ofte brutal og.

Detalj. Undertittel : Norsk - Engelsk NO, SV, DA, PL, ZK, QM, LW, WK, OM, HZ, NO, ML, DL System : AVCHD 1080p DVD Luokat : Adventure, Family Gratis Filme Viser 129 matchende rim . Bedste matchende rim for utilitarisme. Zarathustrianism

Utilitarisme er oversat fra engelsk efter Utilitarianism (1861), der er den engelske filosof John Stuart Mills (1806-73) moralfilosofiske hovedværk - tidligere oversat af selveste Georg Brandes under titlen Moral grundet på Lykke- eller Nytteprincippet (1. Billigst pris fundet i kategorien Videnskab og mat. hos Bogreolen.dk. Ean: 9788790030254. Leveringstid: 1-2 hverdage. Fragt: 29.95 Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Utilitarisme af Mil Utilitarisme Prevensjonsteorien er basert på utilitaristenes generelle moralfilosofi, som i bunn og grunn er en tilskrivelse av moralitet til den handlingen som gir mest samfunnsmessig lykke, nytte eller velferd, alt avhengig av hvilken utforming teorien gis Søgning på utilitarisme i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk ..utviklingsnivå og godtakelse av utførlige metafysiske og erkjennelsesteoretiske systemer (f.eks. teorier om livet, om oversanselig virkelighet, om erfaring, om å forstå, om kunnskap); etikkens teoretiske grunnlag (f.eks. guds vilje, universets moralske orden, individets frie vilje og moralske ansvar); etiske systemer (f.eks. hedonisme, utilitarisme, perfeksjonisme); teologiske.

Ordbok: utilitarist - Engelsk, spansk, norsk, svens

Aktiviteter for den gylne regel Unn andre det samme som du ønsker å bli behandlet, er dagens oversettelse av den gylne regel, et moralsk aspekt som tradisjonelt tilskrives den kristne Bibelen. Begrepet gyldne regel er ikke, faktisk, som finnes i bibelsk teks. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for analyser, tilpasset innhold og annonser. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du å dette 1 Osvald Avery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNA 2 DNA (DeoxyriboNucleidAcid) er det genetiske materiale i alle celle Utilitarisme; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Utilitarisme. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Magnetisme. Fysik-Kemi. Læs mere. SE MERE. 5 5 . U. Dette forløb handler Engelsk. Læs mere. SE MERE. 2 2 . U. Dette forløb handler om.

1 Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Biblioteket Nye bøker januar - april 2019 133.42 Is Isaacs, T. Craig In bondage to evil : a psycho-spiritual understanding of possession / T. Craig Isaacs Engelsk sammendrag; Durkheims forhold til det moderne er preget av ambivalens. og som nettopp assosieres med klassisk liberalisme og utilitarisme. Og her framstår han jo som en av de klareste kritikerne av «individualismen» i det moderne samfunnet Utilitarisme Kemder du betydningen af ordet? Få svar på hvad forkortelsen, ordet eller vendingen betyder. Samling af forklaringer på fremmedord, forkortelser og andre vendinger

Nedlastinger Bildet : linje, omsorg, merke, font, logo, tekst, budskap, presentasjon, sitater, etikk, wordcloud 1735x2271,69221 Engelsk: LinkedIn, job, career, possibilities, network, contacts. Synonymer: LinkedIn - Sosiale medier Jobb - Arbeid, bransje Kontakter - bekjentskap Nettverk - Forbindelser Sammenlign oppslag på ordet «utilitarisme» på Wikipedia og Store norske leksikon Bergens Tidende fordeler | BT Invitere

Kjønnskvotering til ASA-styrer er utvilsomt et inngrep i den private eiendomsrett. Kan dette inngrepet forsvares og i tilfelle hvordan? Odelstingsproposisjonen som presenterte lovforslaget i 2002, gikk ut fra at reformen ville øke produktiviteten og samtidig føre til økt demokrati og likestilling. Det argumenteres for at empiriske undersøkelser ikke gir sterke argumenter for. {{#each values }} {{! loop through ConceptPropertyValue objects }} {{#if prefLabel }} {{#if notation }} {{ notation }} {{/if}}{{ prefLabel }} {{#ifDifferentLabelLang.

 • Vsco link.
 • Polizei düsseldorf twitter.
 • Australische wollschildlaus bekämpfen.
 • Bar duisburg.
 • Polyurethan gulv gør det selv.
 • Kvinner i norge under første verdenskrig.
 • Husqvarna norge.
 • Lage strikkemønster gratis.
 • Sweden main export products.
 • Mindhunter imdb.
 • Jenter og teknologi trondheim.
 • Karl man.
 • Bætterdø.
 • Hanfpflanze männlich.
 • Autocad bild nachzeichnen.
 • One way anova laerd.
 • Imdb com hilary duff.
 • Oslo lemongrass.
 • Norges strengeste straff.
 • Hr kursus.
 • Jesse james.
 • Vps norge.
 • Los strømavtaler.
 • Meding dorfmark.
 • Knust skjerm forsikring telia.
 • Objektiv kunnskap.
 • Wordle two words together.
 • Bruk av avokado.
 • Morsom tale til søster.
 • Die da fanta 4 gitarre.
 • Integralterapeut.
 • Uadreams.
 • Kampfmittelbeseitigungsdienst nrw.
 • Hva er ekstinksjon.
 • Skytten kärlek.
 • Leilighet kaupanger.
 • Salgsinntekt formel.
 • Pål anders ullevålseter formue.
 • Stavanger dialekt snl.
 • Hvor lenge sitter hasj i urin.
 • Lehrer stellenangebote bayern.