Home

Videreutdanning deltid

Palliativ behandling, omsorg og pleie 1 (15 stp, deltid) Bodø; Palliativ behandling, omsorg og pleie 2 (15 stp, deltid) Bodø; Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag 1 (10 stp, deltid) Levanger (høst 2020), Bodø (vår 2021) Veiledningspedagogikk for helse og sosialfag 2 (20 stp, deltid) Bodø; Videreutdanning i psykisk helsearbeid (60. Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse

En videreutdanning for sykepleiere som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg - der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse. Studiet tas på deltid over to år (fire semester) og har en forventet studiebelastning på gjennomsnittlig 20 timer i uken Fagskolen Kristiania tilbyr videreutdanning for kontorfaglige ansatte i helsetjenesten innen helseadministrasjon. Utdanningen Helseadministrasjonssekretær gjennomføres på deltid og kan tas ved siden av jobb. Undervisningen er kun nettbasert og derfor aktuell for studenter fra hele landet Hold deg faglig oppdatert med videreutdanning fra BI. Vi tilbyr kurs på bachelor- og masternivå, i kombinasjon med jobb Videreutdanning i tillitsskapende tiltak/ miljøbehandling. Individualisert erindring, musikk, berøring, og bruk av grønne miljøer. En fordypning i tillitsskapende tiltak/miljøbehandling og individualiserte miljøbehandlingsmetoder for å nå inn til personer med kognitiv svikt og demens Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Kurs og videreutdanning innen helse- og sosialfa

 1. Videreutdanning for deg som er lærer eller barnehagelærer. Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke spennende videreutdanningstilbud i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skreddersydd for nettopp deg som er barnehagelærer, lærere i grunnskolen eller i VGS
 2. Masterprogram på deltid. Har du noen års yrkeserfaring og ønsker deg faglig fordypning på masternivå? Ved Universitetet i Bergen kan du ta erfaringsbasert master på deltid. Du kan velge å ta enkeltkurs, eller sette sammen til full mastergrad
 3. Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning
 4. Spesialpedagogikk, videreutdanning Porsgrunn - Deltid Vil du øke kompetansen din som lærer eller barnehagelærer? Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i spesialpedagogikk! Studieinformasjon. Progresjon: Deltid Dette er spesialpedagogikk, videreutdanning
 5. Videreutdanning for lærere. Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset? Søknadsfristen var 1. mars

VID vitenskapelige høgskole har en rekke attraktive studier, både for deg som er sykepleier og for andre som jobber med mennesker. Våre mange videreutdanninger innen helse finner du både ved VID Bergen, VID Oslo og VID Sandnes Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 44 relaterte studier til utdanningen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master)

Introduction to Norwegian Introduction to Norwegian 2 FlexPhil Dangerous Questions: Why Academic Freedom Matters What Works: Promising Practices in International Development Music Moves: Why Does Music Make You Move. Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelse Videreutdanning, deltid og heltid. For å endre tekststørrelse: Hold nede crtl-tasten (cmd på mac) og trykk + for å forstørre eller - for å forminske

Videreutdanning; Deltid; 15. april Søknadsfrist; Helsesykepleie - forside. Om helsesykepleie. Videreutdanningen i helsesykepleie (tidligere kjent som helsesøster) passer for deg som har fullført en bachelor i sykepleie, og arbeider eller ønsker å arbeide helsefremmende og forebyggende mot barn, ungdom og familier, og med nettverks- og. NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning. Vi har MBAs på deltid for erfarne ledere, vi skreddersyr kurs og programmer i tett samarbei

Videreutdanning - Lederutdanning og økonomifag. USN Handelshøyskolen tilbyr lederutdanning på deltid i Drammen, Vestfold, Porsgrunn og Ringerike. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som du kan ta ved siden av jobb Utdanningen har fokus på ulike perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenestene for mennesker som erfarer psykiske lidelser. Gjennom arbeid med kommunikasjon og relasjoner utvikles den personlige og faglige kompetansen som trengs i psykisk helsearbeid som arbeidsfelt

Video: Etter- og videreutdanning Universitetet i Berge

Prosjektorganisasjon - NTNU

Du har nytte av det du har lært. Noen lærer fordi de må, men de fleste som driver med videreutdanning gjør det fordi de vil lære noe nytt. Idag finnes det mange muligheter for å lære mer, også for den som vil gjøre det gratis. Dine valg vil avhenge av ditt ståsted, om du skal gjøre dette på heltid, eller deltid Her finner du alt av informasjon om utdanning innen HELSESYKEPLEIE, DELTID (Master).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 140 relaterte studier til utdanningen HELSESYKEPLEIE, DELTID (Master) Studentinformasjon Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Pilestredet (deltid) Studiested: Pilestredet, Oslo Studiepoeng: 60 Kull/termin: Høst 2020 Omfang: Deltid Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden som utøves i nære relasjoner. Videreutdanning skal øke den generelle kompetansen innefor vold og aggresjonsproblematikk til ansatte i privat og offentlig sektor som i sitt arbeid møter mennesker som er utsatt for vold eller som arbeider med mennesker som utøver vol

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

Det er flere finansieringsalternativer for etter- og videreutdanning. Dekker du utgiftene privat gir EVU tilbud om å dele opp faktura i foretrukne rater. Lånekassen gir støtte til deltidstudier som gir studiepoeng. Er du fagorganisert kan du søke om støtte i forskjellige utdanningsfond Videreutdanning i psykisk helsearbeid kvalifiserer helse- og spesialarbeidere til kliniske stillinger innenfor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Studiet gir deg tverrfaglig kunnskap innenfor psykisk helsearbeid, og har en klinisk og praktisk tilnærming hvor helse, lidelse, sykdom, funksjonshindringer og bedring er sentrale tema

Avansert gerontologi videreutdanning aldring og eldr

Oslo Met, Høgskolen og Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø tilbyr fysioterapi-spesifikke videreutdanninger på masternivå (120 p og på hhv. heltid/deltid) og som ettårig videreutdanning (30 p) Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter også noen yrkessertifikater. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter, inntil kr. 15.000,- pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesrelevante kurs/seminarer

Kurs: etterutdanning og videreutdanning. Klikk på de faginndelte boksene under for en oversikt over kurstilbud og etterutdanning / videreutdanning fra NMBU. Eiendomsfag og jus. By- og regionplanlegging. Økonomi, organisasjon, ledelse. Plante- og miljøfag. Veterinær- og husdyrfag. Kurs for lærere. Matvitenskap. Konferanser / seminar. Alle kurs Kroppsøving deltid retter seg mot alle lærere som underviser i kroppsøving. Deltidsstudiene gir lærere formell kompetanse til å undervise i kroppsøvingsfaget i skolen. NIH tilbyr både kroppsøving del 1 og del 2, som til sammen ekvivalerer Videreutdanning. Videreutdanningstilbud som egner seg for lærere som gir norskopplæring til voksne innvandrere. Videreutdanninger særlig for lærere i norskopplæringen. Prisme er eit reint nettstudium på deltid som består av to emne på 15 studiepoeng kvar innan faget norsk som andrespråk Etter- og videreutdanning i naturfag. Naturfagsenteret tibyr etter- og videre­utdanning i naturfag­didaktikk for barnehage­lærere, lærere og lærerutdannere. Etterutdanning. Realfagsløyper er et nettbasert kompetanseutviklingstilbud i fagdidaktikk som er skreddersydd for utviklingsarbeid i profesjonsfaglige læringsfellesskap Videreutdanning i palliativ omsorg gir kompetanse til å arbeide med mennesker i livets siste fase, og deres pårørende. Utdanningen er basert på WHOs beskrivelse av fagfeltet Palliative care hvor fokus er aktiv behandling, pleie og omsorg av uhelbredelig syke og mennesker med kort forventet levetid. Lindring av pasienters fysiske smerter og andre plagsomme symptomer, samt tiltak rettet mot.

Kurs og videreutdanning for helsesekretære

Videreutdanning for skoleledere. Andre kompetansetilbud. Fagskole - barnehageansatte. Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. Fant du det du lette etter Videreutdanning på fagskole Fagskole er videreutdanning for de som har yrkesrettet utdanning fra videregående skole. For helsefagarbeidere finnes det mange ulike fagskoletilbud. De fleste er gratis for studenten, de tilbys som regel som deltidsutdanning og kan kombineres med jobb. Foto: Guri Moen Lajor

Vi tilbyr videreutdanning og møteplasser for helsepersonell. Se vårt utdanningstilbud; Hold deg oppdatert på siste nytt om våre utdanninger, fagseminarer og aktiviteter. Din e-postadresse. Kontakt oss for spørsmål og innspill. 90 54 37 54. post@kognitiv.no. Norsk Forening for Kognitiv Terapi Økonomiutdanning, faglig fordypning og lederutvikling i internasjonal toppklasse. NHH gir deg attraktiv kompetanse, unike erfaringer og sto Dersom arbeidstakeren ønsker å ta videreutdanning er det imidlertid et krav om at utdanningen må være yrkesrelatert. Dersom arbeidstakeren ønsker å studere på deltid, forventes det at arbeidsgiver ansetter en ekstrahjelp/vikar eller foretar omrokkeringer internt Barnehagelærerutdanning - bachelor, master og videreutdanning. Fordypning. Internasjonal utveksling. Om yrket. Praksis. Praksis er en viktig del i barnehagelærerutdanningen. 4 år, deltid med 4 samlinger pr. semester Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse. 3 år, heltid.

Executive Videreutdanning på BI B

 1. Våre kurs på deltid kvalifiserer deg for større ansvar og nye utfordringer, og gir. LOGG INN english en. Meny. Studier og kurs 96,7 % av alle våre Executive-studenter vil anbefale andre å ta videreutdanning på BI. BLI BEDRE KJENT MED CAMPUS TRONDHEIM
 2. Norske myndigheter satser nå på velferdsteknologi for å bistå med framtidas utfordringer. Velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon krever helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse
 3. Deltid, Heiltid, Samlingar De er basis for den teknologiske utviklingen, og er grunnleggende for forsøkene på å forstå verden vi lever i. Studieprogrammet gir kunnskap som kvalifiserer til å undervise på barnetrinnet i grunnskolen, og er et tilbud til lærere som alt er i arbeid og som ønsker videreutdanning i naturfag

Entreprenørskap og tverrfaglig undervisning Etter- og videreutdanning Deltid Lesvos. Flerkulturell forståelse Etter- og videreutdanning 1/2 år Kristiansand. Grafisk design og video Etter- og videreutdanning 1/2 år Grimstad Nettkurs Etter- og videreutdanning av pedagogisk-psykologisk tjeneste - for ledere og rådgivere i PPT. Om SEVU-PPT. sevuppt.no. Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send. Videreutdanning om voksnes læring og læringskultur - 30 studiepoeng. Deltidsstudiet er hos OsloMet. Det rettar seg mot dei som er interesserte i leiing, rettleiing og undervisning i vaksenopplæringa, opplæringsansvar i bedrifter, pedagogisk verksemd i fleirkulturelle m.. Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid, med mennesker som har psykiske problemer, innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten

Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn, vidareutdanning for lærarar (Kompetanse for kvalitet) Kompetanse for kvalite Barnehagepedagogikk, del 1 Beskrivelse av studiet Studiet Barnehagepedagogikk del 1 og 2, på tilsammen 60 stp., er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg for stillinger som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i barnehage

Videreutdanning helsesykepleie; Studiestart vår 2020 - Helsesykepleie . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen? Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb 2 år deltid 60 sp: Demens - diagnostikk, behandling og omsorg: Videreutdanning: Bachelor i helse-, sosial- og pedagogisk utdanning el. tilsv. samt 1-2 års praksis: 1 år deltid- 30 sp: Diakoni: Master: Bachelor el. tilsv. samt 2 års relevant praksis. 2 år heltid/ 4 år deltid 120 sp: Faglig veiledning: Videreutdanning

Styrerutdanningen i Midt-Norge, videreutdanning - Dronning

Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og

Videreutdanninger, nett- og samlingsbaserte studier Ui

Etter- og videreutdanninger - Høgskolen i Østfol

Studiet «Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse» har oppstart høsten 2019, med søknadsfrist 15. April. Målgruppen er ergoterapeuter som ønsker å styrke sin ergoterapifaglige kompetanse og fremme utvikling og innovasjon på arbeidsplassen. - Jeg vil definitivt anbefale dette studiet, sier student Tonje Hansen Guldhav, som til daglig jobber på rehabiliteringsavdelingen på. Etter- og videreutdanning (65) Fordypning. Forkurs. Full degree master student. Inbound exchange students. Kurs (29) Masterprogram 2 år. Masterprogram 5 år. Masterprogram deltid (4) Nettbasert (9) Outbound exchange students. Ph.d. (2) Sertifisering. Studieretning. Barnehagelærer (7) Business administration (16) Dans (2) Drama (2) Energi (1. i videreutdanning på telletidspunktet økt fra 3,3 prosent til 3,6 prosent i 2017, samtidig som antall del-takere økte med 19 prosent. Dersom vi kun ser på personer mellom 22 og 59 år , har andelen av befolk-ningen som i videreutdanning økt fra 4,6 prosent i 2010 til 5,1 prosent i 2017.60 prosent av dem som deltatar er kvinner

Nasjonal styrerutdanning - Universitetet i AgderLandmåling - geomatikkingeniør - bachelorprogram - 3-årig

Masterprogram på deltid Etter- og videreutdanning

Videreutdanning i Helseledelse skal utvikle dine ferdigheter i etisk lederskap, systematisk kvalitetsarbeid og motiverende ledelse. Les mer her! Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud Årsstudium og videreutdanning. Anvendt musikkteori Deltid, 1 år Barnekorledelse Samlingsbasert, 1 år Ensembleledelse I Deltid, 1 år Ensembleledelse II Deltid, 1 år Gudstjenestens musikalitet i ord og tone Bli en bedre prosjektleder! Lær av NTNU som har Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse Ønsker du å jobbe som kosmetisk dermatologisk sykepleier? Les mer om hvordan du tar utdanning som passer deg best. Besøk vår utdanningsblogg for deg som ønsker å videreutdanne deg innen kosmetisk sykepleie på deltid videreutdanning. Kortere spesialiseringskurs: Utdanningen er høgskoleutdanning på 180 studiepoeng og kan gjennomføres over tre år (heltid) eller fire år (deltid). Opptakskrav er nærmere beskrevet på hjemmesidene til Høgskolen i Akershus

Videreutdanning for sykepleiere utdanning

Jobber deltid for Montgomery AS med oppfølging av deltagere i TV-produksjoner. Montgomery AS er et privat psykologselskap. Alle er velkommen til å søke hjelp hos oss, og all informasjon vi mottar om deg eller andre er omfattet av vår taushetsplikt som psykologer Senter for etter- og videreutdanning Friluftsliv deltid Kroppsøving og Friluftsliv Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, de Byrådet i Oslo ber befolkningen begrense sosial kontakt til et minimum i tiden fremover, og undervisningen er lagt over til digitale flater. I Bergen og Kristiansand gjennomføres undervisningen både fysisk og digitalt Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i Norge, med om lag 16 000 studentar fordelt på campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse

Spesialpedagogikk - Videreutdanning

 1. Videreutdanning i velferdsteknologi 30 studiepoeng. Deltid over ett år. Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier 10 studiepoeng. Deltid. Høgskolen i Østfold. Helserett og saksbehandling 30 studiepoeng. Deltid. Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester 120 studiepoeng. Deltid over fire år
 2. Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle
 3. Videreutdanning: Master i barnevern Mindre om Ingvild. Celia Sundt. Mer om Celia. Ansatt siden: 23.05.2019 Utdanning: Under Under utdanning, barnehagelærer på deltid Fritekst: Jobber i 50% stilling Mindre om Christian. Siri Kristoffersen. Assistent. Mer om Siri. Ansatt siden: 01.10.2014.

Videreutdanning for lærere - Udi

 1. Vi tilbyr studier på bachelor- master- og ph.d.-nivå innen et bredt spekter av humanistiske fagdisipliner, i tillegg til etter- og videreutdanning. Om utdanning ved HF. HF tilbyr forskarutdanningene ph.d. og stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Forskerutdanning (ph.d.) ved H
 2. VIDEREUTDANNING KREFTSYKEPLEIE 60 studiepoeng. (deltid/3 semester). Studiestart 16. august2016 Søknadsfrist 01. mars 2016 9037 Tromsø ostmottak@uit.no S F VIDEREUTDANNING I KREFTSYKEPLEIE Institutt for ese g msorgsfag Det helsevitenskapelige fakultet *UD4VNIRUP %MºUQ .§UH YHUVHQ XLW QR KHOVHIDN Studiestart: 16. august 201
 3. - Videreutdanning i intensivsykepleie - Videreutdanning i operasjonssykepleie - Videreutdanning i kreftsykepleie • Helsesykepleie Semester Emnetittel Studiepoeng Studiested Deltid/fulltid 1 (høst) Pasientsikkerhet og ledelse 7,5 Ålesund Deltid Bærekraftig helseledelse 7,5 Ålesund Deltid 2 (vår) Makt, myndiggjøring o
 4. 101 ledige jobber som Deltid er tilgjengelig i Haugesund på Indeed.com. Barnehagelærer, Funksjonsleiar, Dolly Dimple's Bakeri Haugesund Søker Medarbeidere og mer
 5. 2 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Studiepoeng 30 Heltid / deltid Deltid Type studium Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Personalarbeid og leiing i barnehagen Personell management, leadership and development of quality in early childhood education Videreutdanning master. Emnebeskrivelsene gjelder også for masterstudenter tatt opp på Master i pedagogikk, studieretning.

Attraktive videreutdanninger for deg som jobber med helse

 1. Master i Brannsikkerhet - deltid: MAS-BR-DEL: 120 sp: 25: Master i Brannsikkerhet: MAS-BRANN: 120 sp: 26: Realfagskurs for ingeniørutdanning ved HSH: ING-REA: 0 sp: 27: Videreutdanning for offshoresykepleiere, Vidareutdanning for offshoresykepleiere, Further education for RN's working offshore: OFFSHORE
 2. travel all world countries and cities, time in all countires and cities advertisin
 3. HINN vil utdanne ledige og permitterte Myndighetene har ved flere anledninger uttalt at de ønsker å bidra til å styrke mulighetene for at permitterte og arbeidsledige kommer tilbake i arbeidslivet etter COVID-19
 4. Søkerhopp til videreutdanning Stor interesse for nettbaserte kurs og programmer har bidratt til en økning på 15 prosent i antall søkere til executive-utdanning, sammenlignet med 2019. Nesten 3000 deltakere har fått plass på nylanseringen av korte, nettbaserte kurs, som gir raskt faglig påfyll eller ny kunnskap innen dagsaktuelle fagområder som digitalisering og bærekraftig vekst
Slitesterk 25-åring - Den norske tannlegeforenings Tidende

SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master) - Skoler Studier

Søkerhopp til videreutdanning. 2.11.2020 09:54:27 CET | Handelshøyskolen BI. Del. Stor interesse for nettbaserte kurs og programmer har bidratt til en økning på 15 prosent i antall søkere til executive-utdanning, Tilsvarende økning er det også for å ta en bachelor på deltid,. Da kan vår profesjonsbaserte mastergrad være noe for deg. Studiet er et deltidsstudium over 4 år og gir 120 studiepoeng. VID vitenskapelige høgskole (Oslo, Norway) 562 views · March 11 0:21 Nå er opptaket til Videreutdanning i Minoritetskompetanse i Barnevernet ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger i gang! Bachelor sykepleie deltid Deltid Nettside Om virksomheten. Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. (Etter- og videreutdanning), barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og en tverrfaglig master i kunstfag. Fakultetets FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid Videreutdanning i småbarnspedagogikk, deltid; Master i Pre-Hospital Critical Care - fulltid Master i spesialsykepleie - intensivsykepleie - husk å laste opp arbeidsattest; Master i spesialsykepleie - operasjonsykepleie - husk å laste opp arbeidsattest; Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag: Bygg- og anleggsteknikk heltid og samlingsbaser

Samlinger - Teknologibiblioteket - UB - NTNU

Etter- og videreutdanning - Universitetet i Osl

Redaksjonen [email protected] Abonnement [email protected] Post- og Besøksadresse Value Publishing AS Kristian Augusts gate 12, 0164 Oslo Org.nr: 913 705 27 Sykepleier/vernepleier 100% stilling, ulike deltid- og helgestillinger fast, enhet TSB - Strømmen Skjelfoss psykiatriske senter Strømmen for 3 timer siden Bli en av de 25 første søkern We are looking for Kognitiv terapeut, 50% vikariat, Rask psykisk helsehjelp Education: Employment: Requirements: Location: Norge / Agder / Kristiansand Apply No -10. Ønske om kroppsøving og kunst og håndverk i fagkretsen, samt videreutdanning i spesialpedagogikk. Personlige egenskaper. Du må være en tydelig og trygg voksen med evne til å bygge gode relasjoner med barn og ungdom. Du må være innstilt på tett samarbeid med kolleger, Heltid/deltid Heltid Antall stillinger

Aktuelle etter- og videreutdanningsprogrammer for vernepleier

Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger

Studiemiljø – matematikkdidaktikk 1Konseptuell konstruksjonsdesign - Institutt for
 • Plug in hybrids 2018.
 • Syk av energidrikk.
 • Toledo flagg.
 • Komedie 2017 youtube.
 • Offiser frelsesarmeen.
 • Mann fra hadeland.
 • Weltspiegel programm.
 • Pioche minecraft.
 • Csu mentor.
 • Frozen margarita.
 • Yamaha 200cc atv.
 • Reliabilitet og validitet definisjon.
 • Bmw e91 320d.
 • Bodø energi måleravlesning.
 • Tanzschule marohn meschede.
 • Skole.stfk utskrift.
 • Horisonter 9 forfatter.
 • Tv quiz 2017.
 • Insulinpumpe som måler blodsukker.
 • Spörle silikonformen.
 • Nord jæren autopass logg inn.
 • Mandala spa budapest prices.
 • Icon app.
 • Metylenblått indikator.
 • Sprint jeløy cup 2017.
 • Bar duisburg.
 • Newton universet.
 • Engelsk jobbsøknad.
 • Mtb bremsbeläge wechseln.
 • Count custom usa.
 • Økologisk mat oslo.
 • Pacific crest trail 4277 km zu fuß von mexiko nach kanada.
 • Milano larvik.
 • Cello kontrabass.
 • Https minecraft net server download.
 • Krokusse in den rasen pflanzen.
 • Diamant norge.
 • Molo kryssord.
 • Aboriginal kunst lesidee.
 • Zvw de waiblingen.
 • Johannes høsflot klæbo vekt.